Nyheter - UN Global Compact Norway

Nyheter

– Regjeringsplattformen er et klart løft

Publisert 13.10.2021 av UNGC Norge

Hurdalsplattformen er et godt og viktig steg i riktig retning, men nå må de politiske visjonene støttes med finansielle midler og konkrete tiltak mener UN Global Compact Norge. 

Nytt verktøy gjør det enklere for norske bedrifter å bli bærekraftige

Publisert 15.09.2021 av UNGC Norge

Hvordan kan din bedrift bedre utnytte mulighetene i det grønne skiftet? Svaret finner du i den splitter nye veiviseren fra DigitalNorway.

FN-organisasjon etableres i Møre og Romsdal: – Vinn-vinn-vinn situasjon, sier rådmann

Publisert 02.09.2021 av UNGC Norge

FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv i Norge, UN Global Compact Norge, etablerer eget kontor i Møre og Romsdal for å støtte det lokale næringslivet i sin bærekraftsinnsats. Kontoret, lokalisert i Kristiansund blir sentrum for alt arbeidet i Møre og Romsdal. Det ble lansert av Oda Bjerkan fra scenen på Nordmørskonferansen torsdag.  

ARENDALSUKA: Arrangementer på scenen til UN Global Compact: Se Live

Publisert 16.08.2021 av UNGC Norge

Endelig kan vi samles i Arendal for Arendalsuka, og på Torvet 1A blir det liv! Her kan du både se live og lese om alle arrangementene på scenen til UN Global Compact Norge under Arendalsuka 16.–20. august.

Full fart i regionale bærekraftssatsninger 

Publisert 06.07.2021 av UNGC Norge

Når det regionale teamet i UN Global Compact Norge snart tar en velfortjent sommerferie, er det vel vitende om at høsten som venter dem er full av spennende prosjekter. Det har nemlig ikke manglet på regionalt bærekraftsengasjement, fra Agder i sør til Troms og Finnmark nord. Teamet er forsterket og klare til å skape lavterskel arenaer for små og mellomstore bedrifter som ønsker å styrke bærekraftsarbeidet sitt, enten det handler om rapportering eller innovasjon.

Norges bærekraftsrapport til FN: Norge på topp, men truer utviklingen i andre land  

Publisert 24.06.2021 av UNGC Norge

Norge er et av landene som er nærmest å nå bærekraftsmålene, samtidig har Norge sterk negativ innflytelse på andres lands evne til å levere på bærekraftsmålene innen 2030 vis.

Handlingsplan for bærekraftsmålene: Foreslår UN Global Compact-medlemstall som nasjonal indikator 

Publisert 23.06.2021 av UNGC Norge

Onsdag 23. juni la endelig regjeringen frem en stortingsmelding som så mange har ventet på. Bærekraftsmeldingen har som mål å “sette de globale målene inn i en norsk kontekst” med egne nasjonale målepunkter for å bedre måle fremgangen på bærekraftsmålene i Norge. Meldingen peker også ut retningen for arbeidet med bærekraftsmålene frem mot fristen i 2030. Målepunktene gjelder enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, forskningsinstitusjoner og for offentlige virksomheter.

Revidert nasjonalbudsjett: Noen lyspunkter for fremtidens næringsliv  

Publisert 15.05.2021 av UNGC Norge

Ved revidert nasjonalbudsjett skal tall for norsk økonomi og regjerningens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdateres. Naturlig nok får korona en sentral plass, også i år. Det er likevel flere ting i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett som lover bra for Fremtidens Næringsliv:

Vellykket kick off-event for ny innovasjonsarena: UK-Norway Sustainable Finance Action Platform

Publisert 03.02.2021 av UNGC Norge

Tirsdag 2.februar arrangerte UN Global Compact Norge lanseringsarrangement for den nyopprettede innovasjonsarenaen «UK-Norway Sustainable Finance Action Platform», der flere engasjerte aktører deltok.

Flere UN Global Compact medlemmer blant E24s ledertalenter

Publisert 01.02.2021 av UNGC Norge

E24 har for tolvte gang kåret Norges fremste ledertalenter. Den årlige kåringen skal hedre dyktige ledere i næringslivet, der kåringen ender i en toppliste med inntil 100 navn.

Høring om klimaplanen og ny norsk grønn obligasjon: Vi trenger grønne statsobligasjoner, også i Norge

Publisert 29.01.2021 av UNGC Norge

Tirsdag 2.februar er det høring om den pågående klimaplanen, som blir utarbeid i Stortinget. Administrerende direktør Kim Gabrielli deltar. 

Høring om nordområdemeldingen: –Det er behov for en egen klima- og bærekraftsavtale for næringslivet i nord

Publisert 18.01.2021 av UNGC Norge

Mandag 18. januar var det høring om nordområdemeldingen, også kjent som «Meld. St. 9 (2020-2021) Mennesker, muligheter og interesser i nord». Administrerende direktør Kim Gabrielli deltok i høringen.

Nytt samarbeid med Abelia i Fremtidens Næringsliv

Publisert 11.01.2021 av UNGC Norge

Hos UN Global Compact Norge står bærekraftsmålene sterkt, spesielt syntes vi det er viktig med samarbeid for å nå målene (SDG17). Derfor er vi veldig fornøyde med at Abelia fra november 2020 har blitt med som partner i magasinet og podkasten «Fremtidens næringsliv».  

 

  

Strides om årsaken til manglende skalering av grønn innovasjon

Publisert 30.10.2020 av UNGC Norge

Investorene og bedriftene strides om årsaken til at Norge henger etter med grønne investeringer og innovasjon. Det viser en fersk undersøkelse om grønn finans utarbeidet av EY på vegne av Norsk Venturekapitalforening (NVCA), UN Global Compact Norge, Nysnø og Investinor.

Ny FN-rapport: Et samlet næringsliv må gire opp med flere konkrete tiltak for å nå Parisavtalen

Publisert 27.10.2020 av UNGC Norge

Skal verden nå Parisavtalen og bærekraftsmålene innen 2030, må næringslivet stå samlet i konkret handling innen syv sektorer, konkluderes det i rapporten “Uniting business in the decade of action” utarbeidet av DNV GL. Konklusjonen er klar: Det er fortsatt mye som må gjøres, men det er bedriftene som sitter med nøkkelen.

Short summary on the Science-Based Target event

Publisert 23.10.2020 av UNGC Norge

Reporting on the 10 principles is an important part of UN Global Compact Norway, but in order to do reporting we need to be able to set good goals and that is what science-based targets is all about.

From the event today that was hosted by World Wide Fund for Nature (WWF) and UN Global Compact Norway, the question on how to set science based target was discussed. Here is a short summary of the event:

 

 

Over 1200 toppledere fra næringslivet ber verdens regjeringer styrke globalt samarbeid i anledning FNs 75. generalforsamling

Publisert 23.09.2020 av UNGC Norge

Mer enn 1200 øverste ledere fra selskaper i mer enn 100 land stiller seg bak erklæringen om fornyet globalt samarbeid, og lover å forene seg i arbeidet om en bedre verden.

Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Publisert 08.09.2020 av UNGC Norge

Besøket av bærekraftsminister Nikolai Astrup hos UN Global Compact Norge var vårt startskudd for å gi innspill til den nasjonale planen for bærekraftsmålene. Vi fortsetter med innspillsmøte 4. november for våre medlemmer, påmelding her.

Ny rapport om sirkulærøkonomi

Publisert 03.09.2020 av UNGC Norge

Under Den nasjonale sirkulærøkonomikonferansen torsdag 3. september ble stakeholderrapporten til UN Global Compact Norge overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Vil kickstarte den klimapolitiske høsten

Publisert 10.08.2020 av UNGC Norge

OSLO: – Dugnadsinnsatsen som vi har sett i forbindelse med korona viser at hele samfunnet kan jobbe sammen for å løse problemer. Det vil også være avgjørende for å løse klimautfordringene, sa ordfører i Oslo, Marianne Borgen da hun erklærte Grønn digital Arendalsuke for åpnet mandag morgen.

SDG Action Manager

Publisert 26.06.2020 av UNGC Norge

Siden innføringen av bærekraftsmålene i 2015, har FNs generalforsamling jobbet hardt for å finne måter å mobilisere så mange aktører til handling på bærekraftsmålene. I UN Global Compact hjelper vi bedrifter med å samkjøre strategier og operasjoner med den universelle bærekraftige og samfunnsansvarlige politikken. Bærekraftsmålene er 17 globale mål som fungerer som en felles plan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å nå målene. SDG Action Manager er et nyttig verktøy for selskaper og organisasjoner til å konkretisere og måle bærekraftsarbeidet.

 

Generalforsamling og nytt styre

Publisert 19.06.2020 av UNGC Norge

Torsdag 11. juni 2020 ble det avholdt generalforsamling i UN Global Compact Norge. Det ble naturligvis avholdt digitalt i år, som gjorde det enklere for medlemsbedrifter over hele landet å delta. Det ble valgt nye styremedlemmer, lagt frem årsrapport og vedtatt budsjett.

Nytt veikart for å sikre et sunt og bærekraftig hav

Publisert 02.06.2020 av UNGC Norge

Åpenhet, samarbeid og gode standarder vil gjøre det mulig med mer bærekraftig matproduksjon, transport og energiproduksjon til havs, samtidig som at havets helse bedres innen 2030.

Fra koronadugnad til finansdugnad

Publisert 29.05.2020 av UNGC Norge

Regjeringens tiltakspakker er viktige for å komme ut av den kortsiktige koronakrisen. 3,6 milliarder kroner går til ekstra tiltak for å støtte næringslivet og samtidig bidra til grønn omstilling. Nå er det avgjørende at den grønne tiltakspakken også er starten på en skikkelig finansdugnad for å møte den langsiktige klimakrisen. 

FN frykter at brudd i globale forsyningslinjer kan føre til varemangel

Publisert 05.05.2020 av UNGC Norge

Forsinkelser og brudd i forsyningen av varer produsert til havs eller fraktet havveien vil skape store utfordringer. Hvis land og myndigheter ikke jobber sammen for å holde globale forsyningslinjer til havs åpne gjennom pandemien, vil det føre til varemangel, advarer UN Global Compact.

FNs generalsekretær: Skattebetalernes penger bør ikke brukes til å redde forurensende, utdaterte og karbonintensive industrier

Publisert 28.04.2020 av UNGC Norge

Under Petersberg Klimadialog 28. april kom FNs generalsekretær, António Guterres med et tydelig budskap om at tiden nå er inne for å satse på det grønne og bærekraftige skiftet, og ikke subsidiere karbonintensiv industri. Budskapet fra FN er ikke til å misforstå: skattebetalernes penger bør gå til å bygge fremtidens næringsliv, og skape nye, grønne og bærekraftige arbeidsplasser og vekst. 

Går sammen for å løfte lokalt næringsliv

Publisert 08.04.2020 av UNGC Norge

Pandemien bringer med seg flere alvorlige utfordringer, som 400.000 registrerte arbeidssøkere hos NAV og mange bedrifter som står i fare for å dukke under. Småbedrifter, lokale forretninger og spisesteder kan være særlig utsatt. FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge, Idean Norway og Schibsted går derfor sammen om å løfte fram lokalt næringsliv.

Vaksiner bare for de rike – samarbeid for global helse

Publisert 03.04.2020 av UNGC Norge

Årlig dør 1,5 millioner mennesker av sykdommer som kunne vært forhindret med vaksiner. Det tilsvarer 4110 mennesker hver eneste dag. I skrivende stund melder WHO om over 45000 dødsfall som følge av Covid-19. Det gjør at fokuset på vaksiner er større enn noen gang.  

Ny FN-rapport: Global dugnad kan ta oss ut av krisen

Publisert 01.04.2020 av UNGC Norge

I en dagsfersk rapport advarer FN om store konsekvenser for næringslivet og høy arbeidsledighet som følge av pandemien, å nå bærekraftsmålene blir ikke mindre viktig.

Koronavettregler for bedrifter

Publisert 31.03.2020 av UNGC Norge

17 koronatips for bedrifter. Kom deg gjennom krisen og gjør bedriften mer bærekraftig.

Tips og råd for bærekraftsrapportering

Publisert 17.03.2020 av UNGC Norge

I disse tider er det mange som sitter med krum rygg over bærekraftsrapporteringen. Her er Karoline Bakka Hjertøs besteråd og tips for en god rapport. Som bærekraftsleder i SpareBank 1 Østlandet og nestleder i UN Global Compact Norges styre, har hun mye erfaring på feltet.

Mer forbruk og mindre gjenbruk over hele verden

Publisert 28.01.2020 av UNGC Norge

Det globale forbruket av materialer per år har for første gang i historien passert 100 milliarder tonn, samtidig minker gjenbruk, ombruk og resirkulering av materialer. Det er en forretningsmulighet for norske bedrifter, men det vil kreve målrettet innsats fra myndighetene og næringslivet.   

Ny rapport fra FNs uavhengige forskerpanel: Vi må handle nå, men det er håp 

Publisert 22.01.2020 av UNGC Norge

Utviklingen holder på å spore av og den går for sakte om vi skal nå bærekraftsmålene innen fristen. Tydelige og systematiske tiltak må settes inn og næringslivet må spille en sentral rolle, viser en fersk rapport.

Verdens første bærekraftsobligasjon lansert: Vi oppfordrer norske selskaper til å følge etter

Publisert 22.01.2020 av UNGC Norge

Grønne obligasjoner er i vinden og etterspørselen fra investorer øker. Nå har et italiensk selskap tatt skrittet enda lenger og lansert verdens første obligasjon konkret forankret i bærekraftsmålene. UN Global Compact Norge oppfordrer norske selskaper til å følge etter.

Næringslivet setter ambisiøse klimamål – Ber politikerne følge etter

Publisert 14.01.2020 av UNGC Norge

Næringslivet viser vei under årets Klimatoppmøte COP25 i Madrid: 285 globale selskaper har satt ambisiøse og vitenskapsbaserte mål for å nå klimamålene. Når verdens ledere neste år i henhold til Parisavtalen, skal levere nye mål for utslippskutt, ber næringslivet dem følge deres eksempel med vitenskapsbaserte og ambisiøse mål, og forpliktelser.

Fem vippepunkter for havet – den globale havplattformen

Publisert 11.12.2019 av UNGC Norge

Den Globale Havplattformen ble lansert i New York på verdens havdag i 2018. På halvannet år har plattformen rukket å utrette mye. DNB, DNV GL, Cermaq Lloyds Register, Equinor , GIEK, Kongsberggruppen og Gard er noen av de norske deltakerne.

Bærekraftig business i Arktis: Bli med i løsningsplattformen

Publisert 11.12.2019 av UNGC Norge

Den første løsningsplattformen til UN Global Compact Norge er lansert, og først ut er Arktis!

Høyt tempo i Arktis 

Publisert 11.12.2019 av UNGC Norge

Litt før lunsjtid den 22. Oktober satte tre stykk fra UN Global Compact Norge sine føtter i Kirkenes. Vi var klare for to dager i Finnmark fylt opp med bedriftsbesøk, Arctic Innovation Week og ikke minst lansering av Global Compact Norges første løsningsplattform.Bærekraftstips rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev