Nyheter - UN Global Compact Norway

Nyheter

Nordic Online Climate Discussion Series

Publisert 08.05.2024 av UNGC Norge

The Nordic UN Global Compact networks welcome member companies to a series of interactive online discussions on topical subjects in the field of climate action. Hear from experts as well as representatives from our member companies, and bring along your questions and insights for a lively discussion.

Konkret verktøy for omstilling i norsk næringsliv lansert. Veileder til omstillingsplaner

Publisert 18.03.2024 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge lanserte 15. mars et konkret verktøy for omstilling i norsk næringsliv.

Vil du bli en del av verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft?

Publisert 14.03.2024 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge rekrutterer praktikanter som ønsker å fullføre 30 ECTS praksis i løpet av sine studier innenfor statsvitenskap, medievitenskap, politisk kommunikasjon, økonomi, internasjonale relasjoner, global utvikling o.l. For høsten 2024 har vi to praktikantstillinger.

Out now: Three business briefs on key dilemmas in science-based climate action

Publisert 01.03.2024 av UNGC Norge

The Nordic Global Compact networks have launched three business briefs providing practical support to sustainability managers and related decision-makers around navigating some key dilemmas in setting and achieving science-based climate targets.

Frokostarrangement med lansering av veileder til omstillingsplaner i norsk næringsliv

Publisert 13.02.2024 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge lanserer et konkret verktøy for omstilling i næringslivet. Denne veilederen til omstillingsplaner hjelper et selskap i å tenke over strategi, organisasjon, tiltak og hvordan verdier skal skapes når virksomheten skal bli mer bærekraftig. Flere av de største og mest toneangivende selskapene i Norge, LO, NHO og ledende konsulentselskaper har delt sin kunnskap og bidratt til å sette utvikling av omstillingsplan i et system. 

Ny konstituert daglig leder i UN Global Compact Norge

Publisert 13.12.2023 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge arbeider med å støtte våre medlemmer i sitt arbeid med ansvarlig og bærekraftig drift. Siden starten i 2019 har organisasjonen opplevd stor etterspørsel etter disse tjenestene. I lys av denne veksten har man hatt et kostnadspådrag som har vært for stort i forhold til inntektsøkningen. Derfor gjennomfører vi nå en endring av organisasjonen. Gjennom nytt lederskap og omorganisering rettes organisasjonens aktiviteter mot å støtte medlemmenes utvikling. Vårt mål er å støtte norske bedrifter og medlemmenes lederskap innenfor bærekraft og implementere deres ambisjoner.

Pressemelding: Kun halvparten av norske selskaper ønsker seg strengere naturreguleringer

Publisert 26.09.2023 av UNGC Norge

A recent report from the UN Global Compact and Accenture has surveyed Nordic companies' attitudes to stricter nature regulations and their sustainability work. The report reveals, among other things, that only half of Nordic companies want stricter nature requirements, despite clear warning signs and the recently concluded nature agreement. Furthermore, the report underlines the importance of active involvement from management and authorities in the work on sustainability and nature conservation. Read the full press release to gain insight into the deeper findings and what this means for Norwegian and Nordic business. Read the press release and the full report here.    

8 av 10 bedrifter etterlyser handling fra kommunene

Publisert 14.08.2023 av UNGC Norge

2/3 av FNs 169 bærekraftsmål kan kun nås gjennom lokal og regional handling. Kommunene er tett på det lokale næringslivet, og om bedriftene skal lykkes med en bærekraftig omstilling må kommunen og næringsliv spille bedre på lag. Det er konklusjonen i en rapport som BDO har utarbeidet for UN Global Compact Norge. Les rapporten her  

Konserndirektør Lars Erik Lund tar over som styreleder: Vil være en støttende og strategisk ressurs for organisasjonen

Publisert 02.05.2023 av UNGC Norge

Med et personlig brennende engasjement for bærekraft i sin helhet og troen på livslang læring, er nyvalgte styreleder Lars Erik Lund i Global Compact Norge en ressurssterk og kunnskapsrik mann. Han har et stort fokus på et godt samarbeid mellom de forskjellige instansene i næringslivet, nye nettverk og kontakter.   

Generalforsamling 2023 og presentasjon av nye styremedlemmer 

Publisert 27.03.2023 av UNGC Norge

Torsdag 9. mars ble årets generalforsamling avholdt. Agenda for møtet var å gjennomgå året som har gått, godkjenning av rammer for neste år, samt valg av nytt styre.

Ny FN rapport: Toppledere verden over er bekymret over hastigheten og graden av problemer de møter, men tyr til bærekraftstiltak for å skape motstandsdyktighet

Publisert 17.01.2023 av UNGC Norge

I dag lanseres UN Global Compact og Accenture sin årlige CEO-study under World Economic Forum i Davos. Rapporten bygger på innsikt fra 2,600 CEOs på tvers av 128 land og 18 sektorer og er den største av sitt slag.

Bærekraftsstudent i praksis: – Man lærer utrolig mye på kort tid

Publisert 08.12.2022 av UNGC Norge

I høst har Julie Strand Klausen jobbet med bærekraftig finans som studentpraktikant hos Kommunal Landspensjonskasse (KLP) i Oslo. 

UiO-studenter med bærekraftsoppdrag fra arbeidslivet

Publisert 02.12.2022 av UNGC Norge

I UiO-emnet Bærekraftlaboratoriet tar studenter for seg helt reelle bærekraftsspørsmål i private bedrifter.

Eierskapsmeldingen: Nå stiller næringsministeren tydelig krav 

Publisert 21.10.2022 av UNGC Norge

Alle selskaper med statlig eierandel forventes nå å sette klimamål i tråd med Parisavtalen, for å forholde seg troverdig til hvordan vi skal nå netto null innen 2050. Klimamålene skal med det omfatte både direkte og indirekte utslipp. Science Based Targets initiative skal være grunnlaget når virksomheter rapporterer inn sine mål og tiltak, sa Vestre under lanseringen av Eierskapsmeldingen i dag. 

Endelig et klimabudsjett for hele økonomien

Publisert 06.10.2022 av UNGC Norge

Selv om regjeringens forslag til statsbudsjett er preget av krisehåndtering, er det svært positivt at klimabudsjettet legges frem for første gang. Samtidig bevilges det for lite til bistand, matsikkerhet og bærekraftig næringsutvikling.

Se alle arrangementene fra Fremtidens Nærlingsliv-scenen

Publisert 22.08.2022 av UNGC Norge

Fikk du ikke med deg alle arrangementene våre på Arendalsuka? Eller ønsker du å se noe om igjen? Her finner du lenke til alle arrangementene på scenen til Fremtidens Næringsliv i arrangementstittelen.

Arrangementer på Fremtidens Næringsliv-scenen under Arendalsuka 2022

Publisert 08.08.2022 av UNGC Norge

Her kan du lese om og strømme alle arrangementer på Fremtidens Næringsliv-scenen under Arendalsuka.

UN Global Compact Norge på Arendalsuka  

Publisert 04.08.2022 av UNGC Norge

Arendalsuka nærmer seg, og nedenfor finner du en oversikt over våre arrangementer, sammen med gode samarbeidspartnere. Helt nederst ser du også en liste over andre arrangementer der vi deltar. For en oversikt over samtlige arrangementer på Fremtidens Næringsliv-scenen på Torvet 1A, se denne oversikten.

Arbeidsmiddag med klima- og miljøministeren

Publisert 21.06.2022 av UNGC Norge

FNs kommende klimatoppmøte, COP27, var på agendaen da UN Global Compact og NHO samlet over 40 toppledere til arbeidsmiddag med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Regjeringen svikter: Svekker et allerede svakt klimabudsjett

Publisert 12.05.2022 av UNGC Norge

Det er vanskelig å vurdere hva som skal prioriteres i en tid der krig påvirker verdens sikkerhetsbilde, strømprisene gjør det vanskelig å komme igjennom hverdagen for mange og etterdønningene av pandemien kjennes fremdeles på økonomien. Til tross for dette er det skuffende lite som fremhever viktigheten av klimakrisen i Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, til tross for at det skal være rammen for all politikk 

Årets generalforsamling og presentasjon av nye styremedlemmer

Publisert 24.03.2022 av UNGC Norge

Onsdag 23. mars møttes medlemmer, styret og deler av sekretariatet til årets generalforsamling. Agenda for møtet var å lære om året som har gått, hvordan veien videre for UN Global Compact Norge ser ut og valg av nytt styre.  

Bærekraftig business i Arktis

Publisert 14.03.2022 av UNGC Norge

22 deltakere fra en rekke forskjellige bedrifter og bransjer fikk i regi av UN Global Compact Norge og DigitalNorway en innføring i strategi, mål og kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv gjennom et fire uker langt kurs.  

The Nordic Food and Nature Forum

Publisert 01.03.2022 av UNGC Norge

The world of business, policy, and finance is increasingly focusing on food systems and biodiversity risks that threaten our common future. Witness lively discussions on these topics between key experts in the Nordics, in the live broadcast ‘Nordic Food and Nature Forum’ on the 28th of February.

Topplederne møtte næringsministeren: – Still mer krav til oss!

Publisert 23.02.2022 av UNGC Norge

Topplederne for noen av Norges største selskaper, NHO og Rederiforbundet satte fokus på tempo i den bærekraftige omstillingen da de var samlet til middag med næringsministeren, i regi av UN Global Compact Norge.

Eirik Kanck skal lede UN Global Compact Norges Møre og Romsdal kontor 

Publisert 24.11.2021 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge har ansatt Eirik Kanck (40) som regionleder i Møre og Romsdal. Han vil tiltre stillingen 1. februar 2021. Kanck kommer fra stillingen som leder for marked og innovasjon i gründerselskapet eSea Marine og har med seg verdifull erfaring om samarbeid for å utvikle nye og innovative løsninger for å takle bærekraftsutfordringer.      

Fersk verdensomspennende CEO-undersøkelse viser at næringslivet står dårlig rustet for å møte klimautfordringene – kommer med fem krav til COP26-forhandlingene

Publisert 28.10.2021 av UNGC Norge

Toppledere i privat sektor sliter med å akselerere klimaambisjonene sine selv om nesten tre fjerdedeler (73%) sier de føler et økende press til å handle.Fem punkter blir særlig viktigfor næringslivet underCOP26viser en fersk CEO-undersøkelse.Spørreundersøkelsen er verdens mest omfattende.UN Global Compact Norgeberklima- og miljøminister Barth Eide ognæringsminister Vestrefølge opppunkteneher hjemme.

– Regjeringsplattformen er et klart løft

Publisert 13.10.2021 av UNGC Norge

Hurdalsplattformen er et godt og viktig steg i riktig retning, men nå må de politiske visjonene støttes med finansielle midler og konkrete tiltak mener UN Global Compact Norge. 

FN-organisasjon etableres i Møre og Romsdal: – Vinn-vinn-vinn situasjon, sier rådmann

Publisert 02.09.2021 av UNGC Norge

FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv i Norge, UN Global Compact Norge, etablerer eget kontor i Møre og Romsdal for å støtte det lokale næringslivet i sin bærekraftsinnsats. Kontoret, lokalisert i Kristiansund blir sentrum for alt arbeidet i Møre og Romsdal. Det ble lansert av Oda Bjerkan fra scenen på Nordmørskonferansen torsdag.  

ARENDALSUKA: Arrangementer på scenen til UN Global Compact: Se Live

Publisert 16.08.2021 av UNGC Norge

Endelig kan vi samles i Arendal for Arendalsuka, og på Torvet 1A blir det liv! Her kan du både se live og lese om alle arrangementene på scenen til UN Global Compact Norge under Arendalsuka 16.–20. august.

Full fart i regionale bærekraftssatsninger 

Publisert 06.07.2021 av UNGC Norge

Når det regionale teamet i UN Global Compact Norge snart tar en velfortjent sommerferie, er det vel vitende om at høsten som venter dem er full av spennende prosjekter. Det har nemlig ikke manglet på regionalt bærekraftsengasjement, fra Agder i sør til Troms og Finnmark nord. Teamet er forsterket og klare til å skape lavterskel arenaer for små og mellomstore bedrifter som ønsker å styrke bærekraftsarbeidet sitt, enten det handler om rapportering eller innovasjon.

Norges bærekraftsrapport til FN: Norge på topp, men truer utviklingen i andre land  

Publisert 24.06.2021 av UNGC Norge

Norge er et av landene som er nærmest å nå bærekraftsmålene, samtidig har Norge sterk negativ innflytelse på andres lands evne til å levere på bærekraftsmålene innen 2030 vis.

Handlingsplan for bærekraftsmålene: Foreslår UN Global Compact-medlemstall som nasjonal indikator 

Publisert 23.06.2021 av UNGC Norge

Onsdag 23. juni la endelig regjeringen frem en stortingsmelding som så mange har ventet på. Bærekraftsmeldingen har som mål å “sette de globale målene inn i en norsk kontekst” med egne nasjonale målepunkter for å bedre måle fremgangen på bærekraftsmålene i Norge. Meldingen peker også ut retningen for arbeidet med bærekraftsmålene frem mot fristen i 2030. Målepunktene gjelder enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, forskningsinstitusjoner og for offentlige virksomheter.

Revidert nasjonalbudsjett: Noen lyspunkter for fremtidens næringsliv  

Publisert 15.05.2021 av UNGC Norge

Ved revidert nasjonalbudsjett skal tall for norsk økonomi og regjerningens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdateres. Naturlig nok får korona en sentral plass, også i år. Det er likevel flere ting i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett som lover bra for Fremtidens Næringsliv:

Vellykket kick off-event for ny innovasjonsarena: UK-Norway Sustainable Finance Action Platform

Publisert 03.02.2021 av UNGC Norge

Tirsdag 2.februar arrangerte UN Global Compact Norge lanseringsarrangement for den nyopprettede innovasjonsarenaen «UK-Norway Sustainable Finance Action Platform», der flere engasjerte aktører deltok.

Flere UN Global Compact medlemmer blant E24s ledertalenter

Publisert 01.02.2021 av UNGC Norge

E24 har for tolvte gang kåret Norges fremste ledertalenter. Den årlige kåringen skal hedre dyktige ledere i næringslivet, der kåringen ender i en toppliste med inntil 100 navn.

Høring om klimaplanen og ny norsk grønn obligasjon: Vi trenger grønne statsobligasjoner, også i Norge

Publisert 29.01.2021 av UNGC Norge

Tirsdag 2.februar er det høring om den pågående klimaplanen, som blir utarbeid i Stortinget. Administrerende direktør Kim Gabrielli deltar. 

Høring om nordområdemeldingen: –Det er behov for en egen klima- og bærekraftsavtale for næringslivet i nord

Publisert 18.01.2021 av UNGC Norge

Mandag 18. januar var det høring om nordområdemeldingen, også kjent som "Meld. St. 9 (2020-2021) Mennesker, muligheter og interesser i nord". Administrerende direktør Kim Gabrielli deltok i høringen.

Nytt samarbeid med Abelia i Fremtidens Næringsliv

Publisert 11.01.2021 av UNGC Norge

Hos UN Global Compact Norge står bærekraftsmålene sterkt, spesielt syntes vi det er viktig med samarbeid for å nå målene (SDG17). Derfor er vi veldig fornøyde med at Abelia fra november 2020 har blitt med som partner i magasinet og podkasten «Fremtidens næringsliv».  

 

  

Strides om årsaken til manglende skalering av grønn innovasjon

Publisert 30.10.2020 av UNGC Norge

Investorene og bedriftene strides om årsaken til at Norge henger etter med grønne investeringer og innovasjon. Det viser en fersk undersøkelse om grønn finans utarbeidet av EY på vegne av Norsk Venturekapitalforening (NVCA), UN Global Compact Norge, Nysnø og Investinor.

Ny FN-rapport: Et samlet næringsliv må gire opp med flere konkrete tiltak for å nå Parisavtalen

Publisert 27.10.2020 av UNGC Norge

Skal verden nå Parisavtalen og bærekraftsmålene innen 2030, må næringslivet stå samlet i konkret handling innen syv sektorer, konkluderes det i rapporten “Uniting business in the decade of action” utarbeidet av DNV GL. Konklusjonen er klar: Det er fortsatt mye som må gjøres, men det er bedriftene som sitter med nøkkelen.

Short summary on the Science-Based Target event

Publisert 23.10.2020 av UNGC Norge

Reporting on the 10 principles is an important part of UN Global Compact Norway, but in order to do reporting we need to be able to set good goals and that is what science-based targets is all about. From the event today that was hosted by World Wide Fund for Nature (WWF) and UN Global Compact Norway, the question on how to set science based target was discussed. Here is a short summary of the event:    

Over 1200 toppledere fra næringslivet ber verdens regjeringer styrke globalt samarbeid i anledning FNs 75. generalforsamling

Publisert 23.09.2020 av UNGC Norge

Mer enn 1200 øverste ledere fra selskaper i mer enn 100 land stiller seg bak erklæringen om fornyet globalt samarbeid, og lover å forene seg i arbeidet om en bedre verden.

Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Publisert 08.09.2020 av UNGC Norge

Besøket av bærekraftsminister Nikolai Astrup hos UN Global Compact Norge var vårt startskudd for å gi innspill til den nasjonale planen for bærekraftsmålene. Vi fortsetter med innspillsmøte 4. november for våre medlemmer, påmelding her.

Ny rapport om sirkulærøkonomi

Publisert 03.09.2020 av UNGC Norge

Under Den nasjonale sirkulærøkonomikonferansen torsdag 3. september ble stakeholderrapporten til UN Global Compact Norge overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Vil kickstarte den klimapolitiske høsten

Publisert 10.08.2020 av UNGC Norge

OSLO: – Dugnadsinnsatsen som vi har sett i forbindelse med korona viser at hele samfunnet kan jobbe sammen for å løse problemer. Det vil også være avgjørende for å løse klimautfordringene, sa ordfører i Oslo, Marianne Borgen da hun erklærte Grønn digital Arendalsuke for åpnet mandag morgen.

SDG Action Manager

Publisert 26.06.2020 av UNGC Norge

Siden innføringen av bærekraftsmålene i 2015, har FNs generalforsamling jobbet hardt for å finne måter å mobilisere så mange aktører til handling på bærekraftsmålene. I UN Global Compact hjelper vi bedrifter med å samkjøre strategier og operasjoner med den universelle bærekraftige og samfunnsansvarlige politikken. Bærekraftsmålene er 17 globale mål som fungerer som en felles plan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å nå målene. SDG Action Manager er et nyttig verktøy for selskaper og organisasjoner til å konkretisere og måle bærekraftsarbeidet.  

Generalforsamling og nytt styre

Publisert 19.06.2020 av UNGC Norge

Torsdag 11. juni 2020 ble det avholdt generalforsamling i UN Global Compact Norge. Det ble naturligvis avholdt digitalt i år, som gjorde det enklere for medlemsbedrifter over hele landet å delta. Det ble valgt nye styremedlemmer, lagt frem årsrapport og vedtatt budsjett.

Nytt veikart for å sikre et sunt og bærekraftig hav

Publisert 02.06.2020 av UNGC Norge

Åpenhet, samarbeid og gode standarder vil gjøre det mulig med mer bærekraftig matproduksjon, transport og energiproduksjon til havs, samtidig som at havets helse bedres innen 2030.

Fra koronadugnad til finansdugnad

Publisert 29.05.2020 av UNGC Norge

Regjeringens tiltakspakker er viktige for å komme ut av den kortsiktige koronakrisen. 3,6 milliarder kroner går til ekstra tiltak for å støtte næringslivet og samtidig bidra til grønn omstilling. Nå er det avgjørende at den grønne tiltakspakken også er starten på en skikkelig finansdugnad for å møte den langsiktige klimakrisen. 

FN frykter at brudd i globale forsyningslinjer kan føre til varemangel

Publisert 05.05.2020 av UNGC Norge

Forsinkelser og brudd i forsyningen av varer produsert til havs eller fraktet havveien vil skape store utfordringer. Hvis land og myndigheter ikke jobber sammen for å holde globale forsyningslinjer til havs åpne gjennom pandemien, vil det føre til varemangel, advarer UN Global Compact.

FNs generalsekretær: Skattebetalernes penger bør ikke brukes til å redde forurensende, utdaterte og karbonintensive industrier

Publisert 28.04.2020 av UNGC Norge

Under Petersberg Klimadialog 28. april kom FNs generalsekretær, António Guterres med et tydelig budskap om at tiden nå er inne for å satse på det grønne og bærekraftige skiftet, og ikke subsidiere karbonintensiv industri. Budskapet fra FN er ikke til å misforstå: skattebetalernes penger bør gå til å bygge fremtidens næringsliv, og skape nye, grønne og bærekraftige arbeidsplasser og vekst. Bærekraftstips rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev