Nytt veikart for å sikre et sunt og bærekraftig hav

Publisert 02.06.2020 av UNGC Norge

Åpenhet, samarbeid og gode standarder vil gjøre det mulig med mer bærekraftig matproduksjon, transport og energiproduksjon til havs, samtidig som at havets helse bedres innen 2030.

Rapporten “Ocean Stewardship 2030” blir lansert på et høynivåmøte tirsdag, 2. juni. Blant deltakerne er Erna Solberg, vise-generalsekretær i FN, Amina Mohammed, generaldirektør i WWF Marco Lambertini.

–Riktig havforvaltning krever at vi tar vare på havets helse og bærekraften i dets ressurser. Det handler om å finne den riktige balansen mellom beskyttelse og produksjon. Privatsektor anerkjenner i økende grad ansvaret, sammen med myndigheter og sivilsamfunnet til å bli trofaste havforvaltere, sier Peter Thomson, FNs generalsekretærs spesialutsending for hav.

Det nye veikartet er et samarbeid mellom privat sektor og FN-organisasjoner, som beskriver hvordan beslutningstakere og privat sektor sammen kan sikre et sunt og bærekraftig hav. Det definerer ti kritiske ambisjoner for industrier knyttet til havet, for å kunne nå bærekraftsmålene innen fristen i 2030.

–For investorer og børsnoterte selskaper byr dette veikartet og prinsippene for bærekraftige hav et riktig rammeverk for ansvarlig forretningsdrift knytta til havet, sier Stéphane Boujnah, CEO og styreleder i Euronext.

Veikartet beskriver fem kritiske områder for suksess, foreslår to ambisjoner per område og kommer med flere anbefalinger som adresserer kritiske dimensjoner av offentlig og privat forvaltning for å akselerere hav-relaterte løsninger.

Havet kan bærekraftig produsere betydelig mer mat, som kan bidra til å mette de 820 millioner menneskene som er estimert å leve uten sikker tilgang på mat. Shipping industrien står for 90 prosent av global frakt, og grønnere shipping vil derfor kunne utgjøre en stor forskjell. I tillegg spiller offshore energi en viktig rolle for å løse klimakrisen. Samtidig er forsøpling og forurensing, forskning og datadeling store forretningsmuligheter knytta til havet.

Nedenfor kan du se de 10 ambisjonene knyttet til de fem fokusområdene. For hele rapporten, se her. Interessert i å jobbe sammen med UN Global Compact for et bærekraftig næringsliv til havs i Norge? Bli med i vår nasjonale havplattform. 

 

ukjent_1.png