De Ti Prinsippene til United Nations Global Compact

De Ti Prinsippene til United Nations Global Compact er ti universelle prinsipper for ansvarlig næringsliv som gir føringer for hvordan bedrifter og organisasjoner kan sikre ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

Global bevegelse

UN Global Compacts visjon er å mobilisere en global bevegelse av bedrifter og organisasjoner, for å skape en bedre verden. Det gjør vi blant annet ut fra de Ti Prinsippene til United Nations Global Compact. Alle våre medlemsbedrifter forplikter seg til å følge disse prinsippene. Bedrifter må levere årlige bærekraftsrapporter der de svarer på hvordan deres arbeid med bærekraftsmålene og Prinsippene har utviklet seg. Rapportene fra våre medlemsbedrifter i Norge er tilgjengelige her. Rapportene fra medlemmene globalt finnes her.

Grunnlaget for langvarig suksess

Å ta samfunnsansvar begynner med virksomhetens egne verdier og prinsipper. Det betyr at man driver virksomheten på en slik måte at man som et minimum tar ansvar når det kommer til menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Ansvarlige virksomheter fremviser de samme verdiene uansett hvor de befinner seg, og vet at god praksis på ett område ikke tillater brudd på et annet. Ved å bruke de ti universelle prinsippene for ansvarlig næringsliv i egen strategi, politikk og i praksis blir man ansvarliggjort ovenfor mennesker, samfunnet – og legger grunnlaget for langvarig suksess.

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Virksomheter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

Arbeid

Prinsipp 3: Virksomheter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og
Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid, og
Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og
Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Virksomheter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og
Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.