Fremtidens Næringsliv: En podkast om å gjøre bærekraft til business - UN Global Compact Norway

Fremtidens Næringsliv: En podkast om å gjøre bærekraft til business

Klimavennlig Innovasjon: Norsk Teknologi Setter Standarden for Bærekraftig Utvikling

Episode 128

Vi ser på teknologiens kritiske rolle i det grønne skiftet. Hvordan er teknologi og innovasjon essensielt for å fremme bærekraftig utvikling og omstilling til grønnere energikilder? Hvordan kan Norge og Norden gjøre seg godt posisjonert for den globale bærekraftsomstillingen? 

Hør episoden

Bærekraftens Blå Gull: Vannets Veikart

Episode 127

I vår stadig endrende verden, står et element som vann i sentrum for bærekraft og overlevelse. Vann, så avgjørende for alt liv, blir i økende grad en kilde til bekymring og konflikt i takt med den globale befolkningens vekst og klimaendringenes påvirkning.

Hør episoden

Kvinner i teknologi: Fremtidens muligheter

Episode 123

I denne ukens podkast utforsket vi et tema av vital betydning: Kvinner i teknologi. Gjesten vår, Elisabet Haugsbø, en ledende figur i Tekna og ekspert på IT-sikkerhet, delte sine innsikter om den nåværende tilstanden og fremtiden for kvinner i teknologibransjen.

Hør episoden

Statsbudsjettets dilemma: Olje, innovasjon og Norges fremtid

Episode 120

I en tid hvor teknologisk utvikling skjer i rekordfart og Norges økonomiske landskap forandres, hvordan svarer statsbudsjettet på disse endringene? Nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland, og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Willfred Norlund, kaster lys over dette brennende temaet.  

Hør episoden

Vesentlig kort forklaring

Episode 119

I næringslivet øker viktigheten av bærekraft og rapportering. Bedrifter opplever press fra ulike aktører for å ta ansvar for sin påvirkning. Dette kan være overveldende for små og mellomstore bedrifter. Hvor skal man begynne, og hva er egentlig vesentlig.no og en vesentlighetsanalyse?

Hør episoden

Hva skal vi leve av når oljen aldri tar slutt?

Episode 118

Hva gjør man når «evighetskilden» olje aldri tar slutt? Dette er et paradoksalt spørsmål statsviter og EU-rådgiver, Paal Frisvold mener vi nå bør stille oss. For mens verden raskt endrer seg, står Norge overfor en utfordring. 

Hør episoden

Twin Transition

Episode 117

Hva betyr «Dobbelt Omstilling» eller på engelsk «Twin Transition»?  Nils-Olav Widme, næringspolitisk direktør i Abelia, går i dybden for å belyse emnet. Hva er konseptet og hvorfor er det av så stor betydning?

Hør episoden

Oslo Business Forum: Fra Studentdrømmer til En Ledelseskonferanse i Verdensklasse

Episode 116
Av Kristin Steenfeldt-Foss

Hvordan klarte to unge studenter fra BI å fylle saler og messehaller til bristepunktet? Oslo Business Forum har alltid utmerket seg ved å bane vei for en unik lineup av foredragsholdere innenfor teknologi, sport, ledelse og bærekraft. Medgründer og partneransvarlig Marius Røed Wang deler historien, suksessene og visjonen.  

 

 

Hør episoden

Kommunens Avgjørende Rolle i Bærekraftig Næringsutvikling

Episode 115

Hvordan påvirker kommuner næringslivets omstilling mot bærekraft? Bærekraftig omstilling krever et tett samarbeid mellom lokale myndigheter og næringslivet, og kommunene spiller en avgjørende rolle som fasilitatorer og utviklere for næringssektoren.

 

Hør episoden

Abelias Omstillingsbarometer 2023 – Norges Veivalg mot Bærekraft og Konkurransekraft

Episode 114

<strong><span class=»TextRun SCXW98858477 BCX0″ lang=»NB-NO» xml:lang=»NB-NO» data-contrast=»auto»><span class=»NormalTextRun SCXW98858477 BCX0″>Under </span><span class=»NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW98858477 BCX0″>Arendalsuka</span><span class=»NormalTextRun SCXW98858477 BCX0″> lanserer </span><span class=»NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW98858477 BCX0″>Abeilia</span><span class=»NormalTextRun SCXW98858477 BCX0″> sitt </span><span class=»NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW98858477 BCX0″>omstillingsbaometer</span><span class=»NormalTextRun SCXW98858477 BCX0″>.</span></span><span class=»TextRun SCXW98858477 BCX0″ lang=»NB-NO» xml:lang=»NB-NO» data-contrast=»none»> <span class=»NormalTextRun SCXW98858477 BCX0″>Barometeret fungerer som en målestokk for Norges evne til omstilling sammenlignet med andre land. Resultatene for dette året er dessverre ikke oppløftende. </span></span><span class=»EOP SCXW98858477 BCX0″ data-ccp-props=»{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:0,&quot;335551620&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}»> </span></strong>

<iframe src=»https://embed.acast.com/5e86763e6dc816fc1452e763/64d769fe49c8ba0011056469″ width=»100%» height=»190px» frameborder=»0″></iframe>

Hør episoden

Norsk teknologinæring og vekstselskaper – Hemmer mangelen på kompetanse og skala vekstkraften?

Episode 112

I en fersk nøkkeltallsrapport lansert av Abelia om teknologinæringslivet og teknologidrevne vekstselskaper under Kongsberg Agenda, kommer det frem at antall jobber innen tech-sektoren har vokst tre ganger raskere enn i øvrige næringsliv de siste årene.

Hør episoden

Kraftmangel i horisonten: Hva kan vi gjøre for å sikre kraftoverskudd?

Episode 111

Statnett varsler potensielle kraftunderskudd i Norge i 2027, og energikommisjonen tar affære. Deres mål er klart: sikre langsiktig kraftoverskudd og unngå vedvarende høye strømpriser som kan påvirke norsk industri negativt. 

Hør episoden

Landbrukets fremtid i Norge: Fra mycelium til autonome roboter

Episode 110

 

På hver sin side av bordet sitter CEO Ingrid Dynna fra No-My, som bruker deler av sopp til å lage proteiner, fôr, mat og materialer. Saga Robotics, med sin øverste leder Anne Dingstad, fjerner derimot sopp og utfører en rekke andre oppgaver med sin landbruksrobot, Thorvald. Likevel er det flere likheter enn forskjeller mellom de to selskapene, som begge lager løsninger for å bidra til bærekraftig matproduksjon.  

Hør episoden

Næringsutvikling i regionene: Hvordan skape sysselsetting og involvere samfunnet i omstillingsprosesser?

Episode 109

Vi dykker dypere inn i temaene, omstilling, sysselsetting og næringsutvikling nordpå med Kristian Isaksen, avdelingsleder i Frost Kraftentreprenør AS, som er en del av Bodø Energi, og Sunniva Greger, seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø. Hvilke utfordringene og mulighetene finnes i regionen og lokalt? Hvilke konkrete resultatene oppnås gjennom bærekraftige løsninger og samarbeid? Hva er viktig for store konsern som Bodø Energi, og hvordan kan forskere bidra til å øke veksten i Nord? 

Hør episoden

Havets rolle i den grønne omstillingen: Samspillet mellom forskere og gründere i Nord-Norge

Episode 108

Hvordan kan vi bruke havet i den grønne omstillingen? Hvordan kan forskere og gründere samarbeide for å skape flere suksesser fra havet og bidra til det grønne skiftet i Nord-Norge? Line Kjelstrup, Cluster Manager i Biotech North/Program Manager i Norinnova, og Jarle Løvland, forskningsleder i Nordlandsforsking, deler sine synspunkter. De belyser også hvordan sirkulær økonomi henger tett sammen med bionæringene og bioteknologi. 

Hør episoden

Utvikling av det globale sør: Scatec og Norfund i frontlinjen for bærekraftige investeringer

Episode 107

Afrikanske og latinamerikanske investeringer representerer spennende fremvoksende markeder med mange viktige land som kan bidra positivt til det grønne skiftet. 

Hør episoden

Revidert nasjonalbudsjett: Næringslivet savner klare signaler

Episode 106

Regjeringen la nylig frem revidert nasjonalbudsjett (RNB), som innebærer en økning i oljepengebruken med 56 milliarder kroner, tilsvarende et uttak på tre prosent fra oljefondet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) begrunner økningen med den høye prisveksten og kostnadene knyttet til blant annet krigen i Ukraina. Men hva betyr dette for næringslivet? Nils Ola Widme, Næringspolitisk direktør i Abelia, og Veslemøy Hedvig Østrem, Sjefredaktør i Altinget, diskuterer budsjettet.

Hør episoden

Digitalt utenforskap – Hvordan får vi flere innenfor?

Episode

 

Digitalisering har blitt en stadig mer integrert del av samfunnet vårt, men den økte bruken av digitale teknologier har også ført til større forskjeller og oppsving av følelsen ensomhet, spesielt blant eldre, unge og innvandrere. Digitaliseringen krever ferdigheter som tidligere ikke var nødvendige.

Hør episoden

Tech-talentkrigen: Hvordan kan Norge tiltrekke seg de beste hodene?

Episode 104

 

Norge har en stor utfordring når det kommer til rekruttering av tech-talenter. Med et underskudd på 40 000 IKT-hoder innen 2030, og mangel på unge som kan utdanne seg innen teknologi, er konkurransen om de beste hodene fra utlandet tøff.

Hør episoden

Bærekraftsledelse: Fra hype til nødvendighet

Episode 103

Bærekraftsledelse er et begrep som ofte blir diskutert i bedrifter, men som ikke alltid er like lett å forstå og implementere. Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke og styreleder i UN Global Compact Norge og Stine Aksnes, direktør for samfunn og bærekraft hos Sopra Steria, deler sine tanker og erfaringer om dette viktige temaet.

Hør episoden

Hvordan kommer kunstig intelligens til å påvirke måten vi jobber og leder på? 

Episode 102

Kan kunstig intelligens forenkle arbeidshverdagen eller gjøre oss overflødige? Hvordan vil det utvikle seg, og hva betyr det for ledere?

Hør episoden

Beskytter vi havet godt nok? Om FN’s nye havtraktat og hva den betyr for klimaet og Norge

Episode 101

Etter flere års diskusjoner er FN’s nye havtraktat endelig på plass. Den nye avtalen sier at 30 prosent av det internasjonale farvannet, som er den delen av havet som ikke tilhører noe land eller er i en økonomisk sone, skal vernes innen 2030. 

 

Hør episoden

Fra kast og bruk til reparasjon og gjenbruk: Veien mot fremtidens tekstil- og møbelindustri 

Episode 100

En ny rapport fra OsloMet viser at Norge er miljøverstinger som ligger i verdenstoppen i å pusse opp. Jan Thomas Hagen, bærekraftsansvarlig i kleskjeden Voice Norge, og Preben Carlsen, daglig leder i Switch.no og kjent fra NRK-programmet «Sløsesjokket”, deler sin innsikt om hvordan vi kan få til økt sirkularitet. 

– Det handler om høy kjøpekraft og utvikling blant annet i tekstil. Pris, tilgjengelighet, kjøpekraft og selvfølgelig også en kultur. Klær er viktig for oss, vi identifiserer oss med det, mener Hagen. 

Han påpeker også flere faktorer som bidrar til høyt forbruk innen klær og møbler, inkludert kjøpekraft, tilgjengelighet, pris, og kultur. Samtidig anerkjenner han miljøpåvirkningen som følger med denne produksjonen og forbruket av klær og møbler. Carlsen mener at løsningen ligger i å få til kortreiste produkter og reparasjons- og vedlikeholdsfasiliteter. Han påpeker at vi ikke har noen industrielt riggede ombruksfabrikker, og at det er enorme volumer av klær og møbler som kastes i dag. 

–Vi nordmenn er opptatt av å eie alt mulig. Vi er ekstremt glade i å hamstre og lagre, vi leier minilagere for mange tusen kroner i måneden og der legger vi ting som vi stort sett aldri bruker, sier Carlsen.  

Å gå fra å eie til å leie, med ulike tjenester forutleie og abonnementstjenester kan være en del av løsningen.  

– Vi må legge til rette for en reduksjon i forbruket vårt, men dette jobber imot de økonomiske modellene, finansdepartementet, og i det hele tatt definisjonen av vellykkethet, som i stor grad handler om økonomisk vekst. For å få ned forbruket må vi også jobbe med å påvirke markedsføringen som lærer opp neste generasjon overforbrukere, mener Carlsen.  

Hvordan skal vi øke sirkulariteten i samfunnet og påvirke forbrukerne til gjenbruk og forlengelse av livsløpet til klær og møbler? Hør ukens episode av Fremtidens Næringsliv her: 

… eller der du ellers finner dine podkaster. 

Hør episoden

Øk kvinneandelen innen IT: En samtale med to av Norges ledende tech-kvinner

Episode 99

Norges tech-bransje har opplevd en eksplosiv vekst de siste årene, men det er fortsatt en lang vei å gå når det gjelder inkludering og mangfold. Kvinner utgjør bare 29% av arbeidsstyrken i IT- og teknologibransjene. I vår siste episode av Fremtidens Næringsliv har vi hatt gleden av å snakke med to av Norges ledende tech-kvinner, Aida Omerovic og Ida Furnes Breivik, som begge har blitt kåret blant Norges 50 fremste tech-kvinner.

Hør episoden

USA’s grønne subsidiepakke: Godt for klimaet, men hva betyr det for Norge?

Episode

Joe Biden har kastet seg inn i den grønne omstillingen med sin nye subsidiepakke, Inflation Reduction Act, som legger 400 milliarder dollar på bordet over en tiårsperiode. Men hva betyr dette for resten av verden? Vil vi se en subsidiekrig mellom Europa og USA? Hvordan skal Norge ta en ledende rolle i denne kampen mellom supermaktene? 

 

 

Hør episoden

Teknologinæringslivets vekstplan for Norge

Episode 96

«Fortell meg hva som skal stå i Norges vekstplan?» spurte næringsminister Jan Christian Vestre Abelia under Arendalsuka 2022. Nå er den her, og vekstmulighetene er store.  

Hør episoden

Norge i omstilling: – Dette er det virkelig store samfunnsoppdraget

Episode 94

Norsk helsevesen «sliter med veldig gamle metoder». Vi burde være helt i front, mener Lill Sverresdatter Larsen og Tarje Bjørgum. Hvordan kan teknologi løse bemanningskrisen i helsevesenet?

Hør episoden

Norge i omstilling: Energiøyer og havbunnsmineraler

Episode 93

Hva skjer når oljereservoarene er tomme, og nesten 100 norske plattformer skal kasseres? Nina Jensen mener de kan få nytt liv som energiøyer.

Hør episoden

Norge i omstilling: – Vi har havnet i luksusfellen for natur

Episode 92

Sabima-sjef Christian Steel har tro på at naturtoppmøtet i Montreal (COP15) kan bli et vannskille i naturpolitikken, slik Parisavtalen endret klimapolitikken.

Hør episoden

COP27: Implementeringens klimatoppmøte?

Episode 91

Søndag startet FNs klimatoppmøte (COP27) i Egypt. Dette må bli implementeringens COP, mener Stine Lise Hattestad Bratsberg (KPMG) og Nils Røkke (Sintef).

Hør episoden

Norge i omstilling: Næringsministeren: – Et nytt og revolusjonerende grep

Episode 90

Nå må statseide selskaper sette klimamål som er vitenskapsbaserte. «Det vil flytte verden litt fremover», mener næringsministeren.

Hør episoden

Finans kan ikke redde verden alene

Episode 89

Næringslivet har tatt samfunnsansvar i et kvart århundre. BI-professor Atle Midttun mener ESG ikke er nok – det trengs radikal nytenkning for å skape et bærekraftig næringsliv.

Hør episoden

Statsbudsjettet: – Hvorfor respekterer vi handlingsregelen mer enn klimamålet?

Episode 88

Statsbudsjettet er stramt, og klimabudsjettet kan sprekke. Morgenbladet-journalist Maria Berg Reinertsen ser ennå ingen tegn til at grønne investeringer har havnet i økonomiens motorrom.

Hør episoden

– Finans kan ikke redde verden alene

Episode 89

Næringslivet har tatt samfunnsansvar i et kvart århundre. BI-professor Atle Midttun mener ESG ikke er nok – det trengs radikal nytenkning for å skape et bærekraftig næringsliv.

Hør episoden

Kan e-helse redde velferdsstaten?

Episode 81

Den digitale revolusjonen har for lengst nådd helsesektoren. Likevel blir Norge fraløpt på e-helse av våre nordiske naboland, mener DNV Accelerator-sjef Liv Hovem.

Hør episoden

ESG-effekten

Episode 80

Trivsel er både lønnsomt og miljøvennlig. Jannik Falck (Great Place to Work) og Cornelia Kristiansen (Confrere) gir noen enkle tips til hvordan de beste arbeidsgiverne ivaretar de ansatte.

Hør episoden

Hvor grønt er atomkraft?

Episode 79

EU har åpnet for at atomkraft kan falle inn under den grønne taksonomien. Kjernefysiker Sunniva Rose mener det er en god idé. Hvor bærekraftig, hvor farlig, og hvor lurt er det å bygge nye atomreaktorer?

Hør episoden

Utfordrer politikerne – vil ha tøffere miljøkrav til skipene

Episode 77

Hurtigruten-sjef Hedda Felin har ett års fartstid i jobben. Nå utfordrer hun myndighetene til å stille tøffere miljøkrav til skip i norske farvann.

Hør episoden

Oljefondet vil ikke selge seg ut av klimakrisen

Episode 69

Oljefondets portefølje slipper ut dobbelt så mye klimagasser som norsk økonomi. Oljefond-direktør Carine Smith Ihenacho mener at verdens største statlige investeringsfond skal påvirke selskapene innenfra – ikke bare selge seg ut.

Hør episoden

Gourmetkokken som vil ha mer oppdrett

Episode 56

Nøkkelen ligger ikke i å fiske mer rett utenfor kysten, mener Christopher Haatuft.

Hør episoden

Er det bioøkonomi vi skal leve av etter oljen?

Episode

Om 40 år kan bioøkonomi bli den rådende økonomien i Europa. I fjor ville Regjeringen kickstarte den med Bionova. Nå er det utsatt.

Hør episoden

BÆREKRAFTSNYTT MED ROBIN WIGGLESWORTH

Episode 55

2021 oppsummert: Det er et enormt potensiale for grønne arbeidsplasser, og mange kan komme i distriktene. Selv om FNs klimatoppmøte måtte bli en cop out, er FT-journalist Robin Wigglesworth optimistisk.

Hør episoden

– PATENTFRITAK VIL IKKE GI FLERE KORONAVAKSINER

Episode 54

Vi skal få tredje vaksinedose i Norge, mens den tredje verden ikke har fått sin første. Hjelper patentfritak på vaksinedekningen? Pfizer-sjef Sissel Lønning Andresen og helseambassadør John-Arne Røttingen er ikke så sikker.

Hør episoden

PARTERAPI FOR KLIMA OG INDUSTRI

Episode 54

Blir det gjørmebryting eller forsoning når Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender) og Atle Tranøy (konserntillitsvalgt i Aker) møtes til parterapi?

Hør episoden

COP26: – NÆRINGSLIVET HAR EN NØKKELROLLE

Episode 53

Bjørn Samset (Cicero) og Solrun Skjellum (NIVA) oppsummerer FNs klimatoppmøte, COP26. Hva ble vedtatt, hva betyr det, og kan næringslivet sette i gang med en kraftanstrengelse for klimaet?

Hør episoden

SKATTEFORSLAGET SOM KAN ENDRE OLJENASJONEN NORGE

Episode 46

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe fra UiO mener den nye oljeskatten både rydder opp i skattesystemet og endrer hele regimet slik vi kjenner det i dag. 

Hør episoden

VIL IKKE FLYTTE UT NORSK OLJEMAKT: – DET HADDE GJORT ENORMT MYE SKADE

Episode 45

Frps Ketil Solvik-Olsen mener det grønne skiftet er som å snu en oljetanker – vi er midt i snuoperasjonen, men snart får vi momentum i riktig vei.

Hør episoden

2.3°C: – THERE ARE SILVER LININGS

Episode 44

Clean tech cost-learning may still mitigate the worst of the climate crisis, DNV CEO Remi Eriksen says of the recent Energy Transition Outlook 2021.

Hør episoden

– DET ER KREVENDE Å STARTE FRA SCRATCH

Episode 43

Arbeiderpartiet vil ha en mission economy – men å opprette nye selskaper vil være å starte fra scratch, mener Aps Terje Aasland.

Hør episoden

ABELIAS OMSTILLINGSBAROMETER: SATSER NORGE FOR LITE PÅ KUNNSKAP?

Episode 42

Årets utgave av Abelias Omstillingsbarometer kom i august, og viser at andre land drar ifra – Norge faller på alle indikatorer, og det er ikke nok med å dele ut noen milliarder til virkemiddelapparatet.

Hør episoden


Bærekraftstips rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev