UN Global Compacts fremgangsmelding («Communication on Progress»)

OPPDATERING 8. sept 2023: Den nye leveringsfristen for Fremgangsmeldingen (Communication on Progress (CoP)) som omfatter rapporterings året 2023 er 31. desember 2023. Vi anbefaler likevel å levere før 10. des 2023 slik at de fleste spørsmål og hendsvendelser bilr svart og løst før julen setter inn. Den digitale plattformen gjenåpner midten av oktober 2023. For mer informasjon les eposten som var sendt til «Contact Point(s)».

Kort oppsummert

– Medlemmer som fikk levert før plattformen stengte vil ikke trenge å levere på nytt.

– Medlemmer som hadde begynnt å fylle inn spørreskjemaet i det gamle systemet vil få tilsendt utfylte svar på epost før plattformen åpnes.

– Medlemmer som ikke har levert innen 31. desember 2023 vil bli markert som «ikke kommuniserende» fra 1. januar 2024.

– Medlemskap vil ikke bli avsluttet i 2023 på grunn av manglende fremgangsmelding.

 

—————————————

Hvert år skal alle deltakende bedrifter og organisasjoner i UN Global Compact svare på et spørreskjema om sitt arbeid med de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv og de 17 bærekraftsmålene. Vi er stolte av å kunngjøre lanseringen av en ny og forbedret versjon av løsningen for rapporteringen.


Communication on Progress (CoP), eller på norsk «Fremgangsmelding», er UN Global Compact sin årlige spørreundersøkelse for deltakende virksomheter. Den nye versjonen av undersøkelsen
vil ta i bruk et standardisert, digitalt spørreskjema som vil bidra til anskaffelsen av sammenlignbare og pålitelige bærekraftsdata. Alle deltakende virksomheter forventes å formidle fremgangen i bærekraftsarbeidet deres gjennom det nye systemet fra og med 2023.

 

Tre trinn

Fra og med 2023 vil framdriftsrapporten bestå av følgende: 

 • En uttalelse fra virksomhetens administrerende direktør som uttrykker fortsatt støtte til UN Global Compact og bekrefter en vedværende forpliktelse til de ti prinsippene.  
 • Et spørreskjema med spørsmål om selskapets handlinger knyttet til de ti prinsippene og bærekraftsmålene. Skjemaet er strukturert i 5 seksjoner: styresett, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. (I 2023 vil det være mulig å laste opp bærekraftsrapporten vis det ikke er mulig å laste opp fremgangsmelding).
 • En universell rapporteringsperiode hvert år som vanligvis finner sted mellom mars og juni. Logg inn her. Med unntak av 2023 så er rapportering åpnet fra 15. oktober – 31. desember

Spørreskjema og oppgavedokument er tilgjengelige for utfylling digitalt via deltakernes dashboard.

 

Fordeler med den nye Fremgangsmeldingen

Den nye versjonen gir våre deltakende virksomheter mange fordeler og vil resultere i bedre data. Fremgangsmeldingen gjør det mulig for deltakende virksomheter å: 

 • Måle selv og demonstrere for interessenter nåværende status og fremgang på de ti prinsippene på en konsekvent og strømlinjeformet måte. 
 • Utvikle kompetanse og kunnskap, gjøre kontinuerlige forbedringer i bærekraftsarbeidet ved å identifisere potensielle hull, få tilgang til veiledning og effektivt sette bærekraftsmål.
 • Sammenligne fremgang med andre virksomheter gjennom tilgang til en av verdens største, frie og offentlige databaser over virksomheters bærekraftsarbeid. 
 • Styrke merkevareverdien og troverdigheten ved å belyse virksomhetens forpliktelsen til UN Global Compacts ti prinsipper og til å oppnå bærekraftsmålene.  

 

Nyttige lenker

 

Flere resursser

Opptak fra webinarer:

 • Opptak fra det første arrangementet 15. februar: Introduksjon – her
 • Opptak fra det andre arrangementet 1. mars: Fokus på selskapsstyring – her
 • Opptak fra det tredje arrangementet 22. mars: Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter – her
 • Opptak fra det fjerde arrangementet 13. april: Fokus på Klima, miljø og antikorrupsjon – her
 • Opptak fra det femte arrangementet 10. mai: Introduksjon, FAQ, og digitale plattform – her
 • Opptak fra det sjette arrangementet 24. mai: Introduksjon, FAQ, og digitale plattform – her
 • Opptak fra det siste arrangementet 7. juni: Introduksjon, FAQ, og digitale plattform – her

 

Digitale læringsakademi:

Bruk UN Global Compacts digitale læringsakademi for å lære mer om Fremgangsmeldingen.

Ofte stilte spørsmål

Generelt

Hva er endret på den nye versjonen?

Endringene inkluderer kravet om å fylle ut et online spørreskjema om de ti prinsippene og elektronisk signere CEO-erklæringen om fortsatt støtte. Dette gjøres gjennom vår nye digitale plattform tilgjengelig via dashbordet.

Den nye versjonen inkluderer ikke de tidligere differensieringsnivåene. Det vil for eksempel ikke være avanserte, aktive eller lærende nivåer.

Ny frist for innlevering er nå felles for alle medlemmer, og vil vanligvis være mellom 1. mars – 15 juli hvert år. Unntak for 2023 så er fristen for innlevering 31. desember 2023. 

 

Kan man rapportere på norsk, og finnes det en norsk versjon av spørreskjemaet?

Ikke foreløpig, men vi jobber med saken.

 

Om spørreskjemaet

Hvor kan man finne spørreskjemaet?

Spørreskjemaet (i pdf og Excel) er tilgjengelig på den globale siden til UN Global Compact og på UN Global Compact Academy. Direkte link her.

På side 45 finner man detaljer om spesifikke spørsmål basert på bransje.

Spørreskjema vil være tilgjengelig for å fylle ut digitalt via deltakende virksomhetens dashboard i perioden 15. oktober – 31. desember.

Man har fortsatt muligheten til å fylle inn spørreskjema på excel arket i forkant.

Etter at man har fullført spørreskjemaet er det mulig å skrive skjemaet ut.

 

Hva gjør man hvis man er en nyetablert bedrift og ikke har svar på alle spørsmålene for øyeblikket?

De fleste spørsmålene har et svaralternativ for spørsmål man ikke kan svare på. Velg det når det er behov, og benytt tekstboksen for å forklare valget ditt.

 

Tidsramme

Må alle fullføre Communication on Progress (CoP) innen fristen?

Ja. Hvis man unnlater å levere Fremgangsmeldingen / Communication on Progress innen fristen, risikerer man å miste sin status som deltakende virksomhet. Det er et unntak for 2023 rapporten, og deltakere vil IKKE miste medlemskapet sitt over manglende fremgangsmelding i 2023.

 

Hvordan skal virksomheter som ble medlem først i 2022 levere?

Virksomheter som ble medlem i 2022 må bruke den oppdaterte versjonen fra og med 2023. Hvis man ble medlem i kalenderåret 2022, må man fortsatt sende inn Communication on Progress innen de angitte fristene for 2023.

 

Har du flere spørsmål? Sjekk ut den globale nettsiden for mer informasjon, eller ta kontakt med Leonie Goodwin (kontaktinformasjon under) eller via medlem@globalcompact.no.

Rapportering kontakt

Leonie Goodwin, Manager – Programs and Reporting

leonie.goodwin@globalcompact.no

M: +47 960 17 446