Regionkontorer

UN Global Compact Norge har tre regionskontorer; Nord-Norge, Møre og Romsdal og Agder. I tillegg til hovedkontoret på Næringslivets Hus i Oslo. Her kan du lese om formålet og bakgrunnen for opprettelsen av regionskontorene. Ønsker du mer informasjon om ett spesifikt kontor eller kontaktinformasjon, kan du klikke deg videre på linkene under.

Hovedformålet med å etablere regionkontorer er å være tett på våre medlemmer for å støtte bedriftene i deres arbeid knyttet til bærekraft. Vi ønsker å tilby målrettede aktiviteter som øker kompetansen og støtter bærekraftig innovasjon, spesielt blant små og mellomstore bedrifter.

Vi vet at små og mellomstore bedrifter, i noen tilfeller, synes det er utfordrende å sette bærekraftsmål, integrere spesifikke strategier og rapportere på bærekraft. Det kan også være utfordrende å sette seg inn i nye regler og avdekke hvilke som vil påvirke dem. Mange små og mellomstore bedrifter ønsker fysiske kurs tilpasset ulike nivåer og mer tilgjengelige ressurser for å møte de nye kravene. Derfor er det viktig for oss å være tilstede der bedriftene våre er.

Nye kontorer

Vi jobber aktivt med å etablere to nye regionkontorer i 2024 i Viken (Kongsberg) og Vestfold og Telemark (Grenland). Dette vil tillate oss å fortsette å utvide det gode arbeidet som våre eksisterende regionkontorer gjør i Nord-Norge (Tromsø), Møre og Romsdal (Kristiansund), (Vestland) Bergen og Agder (Kristiansand og Lyngdal).

 

Kommunene må med!

Nasjonal rapport om kommunens rolle for en bærekraftig næringsutvikling

UN Global Compact har i partnerskap med BDO utarbeidet denne rapporten for å rette søkelys på kommunens rolle i en bærekraftig omstilling av næringslivet. Formålet har vært å kartlegge synspunkter fra bedrifter over hele Norge og undersøke hva de trenger fra deres kommune i omstillingen.

To tredjedeler av de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål kan kun nås gjennom lokal og regional handling. Det betyr at kommunesektoren er en nøkkelaktør i omstillingen av samfunnet. Kommuner kan innta flere roller i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Disse inkluderer blant annet rollen som samfunnsutvikler, støttespiller, arealplanlegger og innkjøper.
Last ned rapporten her