Våre kontorer

UN Global Compact Norge har tre regionskontorer; Vestland, Nord-Norge og Møre og Romsdal. I tillegg til hovedkontoret på Næringslivets Hus i Oslo. Her kan du lese om formålet og bakgrunnen for opprettelsen av regionskontorene. Ønsker du mer informasjon om ett spesifikt kontor eller kontaktinformasjon, kan du klikke deg videre på linkene under.

Hovedformålet med å etablere regionkontorer er å være tett på våre medlemmer for å støtte bedriftene i deres arbeid knyttet til bærekraft. Vi ønsker å tilby målrettede aktiviteter som øker kompetansen og støtter bærekraftig innovasjon, spesielt blant små og mellomstore bedrifter.

Vi vet at små og mellomstore bedrifter, i noen tilfeller, synes det er utfordrende å sette bærekraftsmål, integrere spesifikke strategier og rapportere på bærekraft. Det kan også være utfordrende å sette seg inn i nye regler og avdekke hvilke som vil påvirke dem. Mange små og mellomstore bedrifter ønsker fysiske kurs tilpasset ulike nivåer og mer tilgjengelige ressurser for å møte de nye kravene. Derfor er det viktig for oss å være tilstede der bedriftene våre er.

Nye kontorer

Vi jobber aktivt med å etablere fem nye regionkontorer innen utgangen av 2023 i Viken (Kongsberg), Vestfold og Telemark (Grenland), og Agder (Lister, Kristiansand og Arendal). Dette vil tillate oss å fortsette å utvide det gode arbeidet som våre eksisterende regionkontorer gjør i Nord-Norge (Tromsø), Møre og Romsdal (Kristiansund) og (Vestland) Bergen.

Gjennom året har vi jobbet tett med våre regionale partnere for å etablere aktiviteter for våre medlemmer i nye regioner. I det kommende året vil vi fortsette innsats for å gjøre Kongsberg, Grenland, Lister, Kristiansand og Arendal til nye UN Global Compact Norge lokasjoner. Med parallell start i Agder- og Nord-Norge regionen skal vi rulle ut et omfattende kompetanseprogram skreddersydd for små og mellomstore bedrifter basert på de fem trinnene i SDG kompass. Programmet skal bygges sammen med vårt nasjonale tilbud for å sikre at et komplett tilbud gjøres tilgjengelig for bedrifter i hele landet.

Vi vil særlig takke næringsforeningene Grenland Næringsforening, Kongsberg Næringsforum, Næringsalliansen Agder, Næringsforeningen i Tromsø, Næringsarena Nord og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum for deres støtte og store bidrag så langt i prosessen. Samarbeidet er essensielt for å bygge et konkret, effektfullt og tilgjengelig tilbud til norske små og mellomstore bedrifter som styrker deres bærekraftarbeid. I 2023 fortsetter vi arbeidet med å bygge fruktbare partnerskap i regionene.

Kommunene må med!

Nasjonal rapport om kommunens rolle for en bærekraftig næringsutvikling

UN Global Compact har i partnerskap med BDO utarbeidet denne rapporten for å rette søkelys på kommunens rolle i en bærekraftig omstilling av næringslivet. Formålet har vært å kartlegge synspunkter fra bedrifter over hele Norge og undersøke hva de trenger fra deres kommune i omstillingen.

To tredjedeler av de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål kan kun nås gjennom lokal og regional handling. Det betyr at kommunesektoren er en nøkkelaktør i omstillingen av samfunnet. Kommuner kan innta flere roller i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Disse inkluderer blant annet rollen som samfunnsutvikler, støttespiller, arealplanlegger og innkjøper.
Last ned rapporten her