Agder

Regionkontoret i Agder ligger i Arendal, med prosjektledere/ kontaktpunkter lokalisert i Lyngdal og Kristiansand. Agderkontoret er vårt nyeste regionkontor, etablert i januar 2024, og er fortsatt under oppbygging. Marianne Rodvelt er tilsatt som regionleder Sør. Aase Camilla Løkling vil tiltre som prosjektleder og være en del av prosjekteamet i Agder. Aase Camilla vil være vårt kontaktpunkt i Lyngdal fra april 2024. 11 av våre medlemsbedrifter har per idag hovedkontor i Agder.

Kompetanseløft for Bærekraft i Agder

Næringsalliansen i Agder, som består av de 11 største næringsforeningene og -hagene i Agder, og UN Global Compact har gått sammen for å realisere en omfattende bærekraftsoffensiv rettet mot små- og mellomstore bedrifter i regionen. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 

Prosjektets hovedmål er å mobilisere og støtte små og mellomstore bedrifter i Agder med bærekraftig omstilling for å møte nye krav fra myndigheter, kunder og andre interessenter. Prosjektet skal også legge til rette for et bredt samarbeid med eksisterende bærekraftsinitiativ i regionen som har tilbud til små- og mellomstore bedrifter. 

ringslivet står midt i en omfattende endringstid og små- og mellomstore bedrifter må navigere i en “bærekraftsjungel” av krav og begreper både fra norske myndigheter og EU. Bedrifter som ikke henger med i den bærkraftige omstillingen risikerer å tape i anbudsprosesser, få dårlige vilkår og tilgang på lån og tape i kampen om kunder og kompetente arbeidstakere. 

Som en del av prosjektet vil UN Global Compact Norge i samarbeid med de lokale næringsforeningene og -hagene, tilby et kompetanseprogram som består av fysiske workshops i regionen i perioden 2024 – 2027.  

Kompetanseprogrammet er praktisk rettet og skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med systematisk bærekraftsarbeid for å styrke sin konkurransekraft og ruste seg for fremtiden.   

Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshops som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess. 

I workshop 1 og 2 veiledes bedriftene i å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse hvor man kartlegger hvilke bærekraftsområder bedriften har størst påvirkning på, og hvilke risikoområder som påvirker bedriften. I workshopen brukes verktøyet vesentlig.no, som er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact, og er gratis å bruke. Analysen gir svar på hvilke bærekraftstiltak som bør prioriteres og gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet.  

Workshop 3 gir metodikk og rammeverk for å sette konkrete mål for bærekraft i bedriften, og fokusere på å lage en handlingsplan for å nå målene.  

I workshop 4 gis en introduksjon til standarder for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak. 

 

Kompetanseprogrammet i 2024:

Her er datoer for de første kompetanseprogrammene som gjennomføres i Lyngdal/Lister, Arendal og Kristiansand i 2024.

Lyngdal/Lister: 

  • Workshop 1: 18. april (halv dag) 
  • Workshop 2+3: 6. mai (hel dag) 
  • Workshop 4: 4. juni (halv dag)  

Arendal: 

  • Workshop 1: 17. april (halv dag) 
  • Workshop 2+3: 7. mai (hel dag) 
  • Workshop 4: 5. juni (halv dag) 

Kristiansand: 

  • Workshop 1: 5. september (halv dag) 
  • Workshop 2+3: 19. september (hel dag) 
  • Workshop 4: 10. oktober (halv dag) 

Lenke til påmelding vil legges ut her.

Regionleder Marianne Rodvelt sammen med representanter for Næringsalliansen.  F.V: Iselinn Kongsten (Pågang næringshage), Morten Haakstad (Arendal Næringsforening), Hans Fredrik Grøvan (Lister Næringsforening), Rita Hansen (Setesdal interkommunalt politisk råd), Lars Grønningsæter (Innoventus sør), Merete Svendsen (Vennesla Næringsforening), Hanne Gulbrandsen (Grimstad Næringsforening), Jørgen Tjørhom (Lister Nyskaping), Marianne Rodvelt (UNGC sør), Roar Osmundsen (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen), Henning Lislevand (Sørlandsparken Næringsforening), Hans Almedal (Sørlandsparken Næringsforening), Trond Backer (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sekretariatsleder for NiA), Tina McDougall (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, prosjektkoordinator for NiA), Are Østmo (Lindesnesregionen Næringshage og Mandal Industri og Næring). Foto: Håkon A. Repstad, NiKr  

Våre samarbeidspartnere i Agder

Prosjekteiere for “Kompetanseløft for bærekraft i Agder” er UN Global Compact Norge og Næringsalliansen i Agder som består av:  

Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Vennesla Næringsforening, Sørlandsparken Næringsforening, Lister Nyskaping, Lister Næringsforening, Næringshagen Lindesnesregionen, Setesdal interkommunalt politisk råd, Pågang næringshage og Innoventus Sør.  

 

Våre medlemmer 

Sparebanken Sør, Flekkefjord Sparebank, Lister Nyskaping AS, GCE Node, Å Energi, Gard AS, Arendals Fossekompani ASA, Morrow Batteries AS, A/S Ugland Rederi, Egenes Brannteknikk AS, Arctic Seaweed AS.

Sist oppdatert: 19.02.2024

 

Kontakt oss

Kontor/Besøksadresse: Teaterplassen 3, 4836 Arendal

Kontakt oss