Agder

Regionkontoret i Agder ble etablert i Arendal i januar 2024, med prosjektledere og kontaktpunkter lokalisert i Lyngdal/Mandal og Kristiansand. Vår satsing i Agder er muliggjort med støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Kompetanseløft for Bærekraft i Agder

Næringsalliansen i Agder, som består av de 11 største næringsforeningene og -hagene i Agder, og UN Global Compact har gått sammen for å realisere en omfattende bærekraftsoffensiv rettet mot små- og mellomstore bedrifter i regionen. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 

Prosjektets hovedmål er å mobilisere og støtte små og mellomstore bedrifter i Agder med bærekraftig omstilling for å møte nye krav fra myndigheter, kunder og andre interessenter. Prosjektet skal også legge til rette for et bredt samarbeid med eksisterende bærekraftsinitiativ i regionen som har tilbud til små- og mellomstore bedrifter. 

ringslivet står midt i en omfattende endringstid og små- og mellomstore bedrifter må navigere i en “bærekraftsjungel” av krav og begreper både fra norske myndigheter og EU. Bedrifter som ikke henger med i den bærkraftige omstillingen risikerer å tape i anbudsprosesser, få dårlige vilkår og tilgang på lån og tape i kampen om kunder og kompetente arbeidstakere. 

Kompetanseprogrammet i 2024:

Som en del av prosjektet vil UN Global Compact Norge i samarbeid med de lokale næringsforeningene og -hagene, tilby et kompetanseprogram som består av fysiske workshops i regionen i perioden 2024 – 2027.  

Kompetanseprogrammet er praktisk rettet og skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med systematisk bærekraftsarbeid for å styrke sin konkurransekraft og ruste seg for fremtiden.   

Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshops som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess. 

I workshop 1 og 2 veiledes bedriftene i å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse hvor man kartlegger hvilke bærekraftsområder bedriften har størst påvirkning på, og hvilke risikoområder som påvirker bedriften. I workshopen brukes verktøyet vesentlig.no, som er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact, og er gratis å bruke. Analysen gir svar på hvilke bærekraftstiltak som bør prioriteres og gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet.  

Workshop 3 gir metodikk og rammeverk for å sette konkrete mål for bærekraft i bedriften, og fokusere på å lage en handlingsplan for å nå målene.  

I workshop 4 gis en introduksjon til standarder for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak. 

Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi anbefaler å stille to fra hver virksomhet. Kompetanseprogrammet er utviklet av UN Global Nettverk Norge.  

Meld deg på kompetanseprogrammet i Kristiansand og Lister her. 

 

Informasjon om påmelding:

Her er datoer for kompetanseprogrammene som gjennomføres i Kristiansand og Lister i 2024.  

Kristiansand høsten 2024: 

Torsdag 5.september 2024, kl 8.30 – 12.00:     

 • Workshop 1: Vesentlighetsanalyse del 1. 
 • Sted: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 
  Dronningens gate 2A, 4610 Kristiansand

Torsdag 26.september 2024, kl 8.30 – 16.00: ( NB! WS 2 og 3)      

 • Workshop 2: Vesentlighetsanalyse del 2 og
 • Workshop 3: Sette mål og iverksette tiltak. 
 • Sted: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 
  Dronningens gate 2A, 4610 Kristiansand
   

Torsdag 10. oktober 2024, kl 8.30 – 12.00:       

 • Workshop 4: Rapportering og kommunikasjon. 
 • Sted: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 
  Dronningens gate 2A, 4610 Kristiansand

Meld deg på kompetanseprogrammet i Kristiansand

 

Lister høsten 2024: 

Fredag 6.september 2024, kl 8.00 – 12.00:  

 • Workshop 1: Vesentlighetsanalyse del 1. 
 • Sted: Alloc AS, Fiboveien 26, 4580 Lyngdal

Onsdag 25.september 2024, kl 8.00 – 15.30: (NB! WS 2 og 3)  

 • Workshop 2: Vesentlighetsanalyse del 2 og
 • Workshop 3: Sette mål og iverksette tiltak. 
 • Sted: Lister Nyskaping, Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal (3.etg)

Fredag 11. oktober 2024, kl 8.00 – 12.00:   

 • Workshop 4: Rapportering og kommunikasjon. 
 • Sted: Egenes Brannteknikk AS, Nulandsvika 1, 4405 Flekkefjord

Veiledning fra Lister Nyskaping 
Bedrifter som ønsker å motta inntil ti timer individuell veiledning fra Lister Nyskaping knyttet til kompetanseprogrammet, kan motta dette uten ekstra kostnad*** for bedriften, dersom bedriften kvalifiserer for ordningen (målbedrift). Hvis dette er aktuelt for din bedrift, kan du velge billetttypen «Næringshagebillett» og kontakte Lister Nyskaping for en rask vurdering av om bedriften er kvalifisert for ordningen.

Kontakt: Daglig leder Christiane Skage: 
E-post: christiane.skage@listernyskaping.noTlf: 95826406 
Les mer om tilbudet fra Lister Nyskaping her: https://www.listernyskaping.no/ 

Meld deg på kompetanseprogrammet i Lister

 

Pris

Pris for fullt kompetanseprogram pr bedrift : 

 • Pr bedrift (medlem*):             kr 5000,-** (opptil to deltakere for prisen av en).  
 • Pr bedrift (ikke-medlem):       kr 8.500,- **(opptil to deltakere for prisen av en).  
 • Pr bedrift «Næringshagebillett»    kr 5000,- eksl mva/ 6250,- inkl  mva (opptil to deltakere for prisen av en).

*Medlemsprisen gjelder bedrift som er medlem av UN Global Nettverk Norge og/eller en næringsforening i Næringsalliansen i Agder.  
**Det påløper ikke mva.  
***Det påløper 25 % mva på kompetanseprogrammet dersom bedriften velger ellers kostnadsfri veiledning fra Lister Nyskaping knyttet til kompetanseprogrammet.

Sist oppdatert: 23.05.2024
Regionleder Marianne Rodvelt sammen med representanter for Næringsalliansen.  F.V: Iselinn Kongsten (Pågang næringshage), Morten Haakstad (Arendal Næringsforening), Hans Fredrik Grøvan (Lister Næringsforening), Rita Hansen (Setesdal interkommunalt politisk råd), Lars Grønningsæter (Innoventus sør), Merete Svendsen (Vennesla Næringsforening), Hanne Gulbrandsen (Grimstad Næringsforening), Jørgen Tjørhom (Lister Nyskaping), Marianne Rodvelt (UNGC sør), Roar Osmundsen (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen), Henning Lislevand (Sørlandsparken Næringsforening), Hans Almedal (Sørlandsparken Næringsforening), Trond Backer (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sekretariatsleder for NiA), Tina McDougall (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, prosjektkoordinator for NiA), Are Østmo (Lindesnesregionen Næringshage og Mandal Industri og Næring). Foto: Håkon A. Repstad, NiKr  

Våre medlemmer i Agder

11 av våre medlemsbedrifter har per i dag hovedkontor i Agder;

A/S Ugland Rederi, Arendals Fossekompani ASA, Arctic Seaweed AS, Egenes Brannteknikk AS, Flekkefjord Sparebank, Gard AS, GCE Node, Lister Nyskaping AS, Morrow Batteries AS, Sparebanken Sør, og Å Energi.

 

Vårt team i Agder

 

 

 

 

 

 

 

Aase Camilla Løkling, Prosjektleder

 • E-post: acl@globalcompact.no
 • Mobil: 950 61 983
 • Kontaktpunkt i Lyngdal:
 • Besøksadresse; Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal, 3 etg. (Kartlenke)

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Johannessen, Prosjektleder

 • E-post: henrik.johannessen@globalcompact.no
 • Mobil: 909 55 283
 • Kontaktpunkt i Kristiansand:
 • Besøksadresse; Dronningens gate 2A, 4610 Kristiansand (Kartlenke)