Bærekraftsmålene

FNs 17 bærekraftsmål er fremtidens største forretningsmulighet. Hvordan kan din bedrift tjene på å bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden?

Fakta om bærekraftsmålene

Det er mye snakk om bærekraft og FNs bærekraftsmål. Begreper som sustainability og bærekraftig utvikling har aldri vært mer populært, men hva betyr det egentlig for bedrifter?

Tusenårsmålene

Rett over tusenårsskiftet, innkalte FN til et toppmøte hvor ledere fra store deler av verden ble enig om en felles dugnad for å utrydde ekstrem fattigdom og sult. De såkalte tusenårsmålene inneholdt åtte punkter, og skulle strekke seg fra 2000-2015. I løpet av tusenårsmålenes periode, opplevde verden blant annet en halvering av fattigdom og sult.

 

Bærekraftsmålene bygger på tusenårsmålene

I 2015 erstattet FN de åtte tusenårsmålene med 17 nye bærekraftsmål (BKM) i 2030-agendaen. Den positive utviklingen skulle videreføres, og dermed ble bærekraftsmålene (2015–2030) vedtatt for å sikre videreutviklingen av globale menneskerettigheter, samt redusere økologisk fotavtrykk.

Bærekraftsmålene gjenspeiler på mange måter endringene og utfordringene verden står overfor. Målene har forskjellig betydning i ulike deler av verden. Det er viktig å understreke at i motsetnings til tusenårsmålene, gjelder bærekraftsmålene for alle deler av verden- også de landene med sterk økonomi og en produktiv industrisektor. BKM kan bli sett på som et globalt veikart til tidenes største forretningsmulighet, nemlig bærekraftige løsninger.

 

Bærekraftsmålene må sees i sammenheng for å løses

Bærekraftsmålene inkluderer produksjon og forbruk, innovasjon og industri så vel som likestilling mellom kjønnene og liv under vann. Dette høres kanskje ut som vidt forskjellige utfordringer, men bærekraftsmålene må sees i sammenheng for å løses. De er nemlig utformet for å se økonomi, miljø og sosial utvikling i sammenheng, fordi det ene påvirker det andre. Det er viktig at bedriftene kartlegger de ulike bærekraftsmålene som de rører ved, for deretter å se sammenkoblingen med andre mål.

 

Bedrifters utbytte av bærekraftsmålene

For å nå bærekraftsmålene kreves det forsterket samspill mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn. Dette kan innebære investeringer i utviklingsland, så vel som implementering av bærekraftige strategier innad i eget selskap. Av den grunn ser vi mer av innovasjonstiltak som innebærer fornybar energi, sirkulær økonomi og digitalisering.

Bærekraftsmålene er verdens største forretningsmulighet

I et forretningsperspektiv er bærekraftsmålene faktisk blitt en forretningsmulighet verdt 12 milliarder dollar. De 17 målene kan være en oppskrift på hvordan din bedrift kan ta samfunnsansvar, bidra til en bedre verden, og få effekter på bunnlinjen samtidig; bærekraft er etisk og lønnsomt.

FNs 17 bærekraftsmål består av totalt 169 ulike delmål, som konkretiserer det ned til mer håndgripelige mål. Klikk deg inn på hvert individuelle mål for en fullstendig oversikt.

 

UN Global Compact Network Norge og næringslivet

UN Global Compact Network Norge (UNGCNN) er en del av FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedrift initiativ for bærekraft. Sammen med våre medlemsbedrifter jobber vi for å identifisere og inspirere for konkrete løsninger for et bærekraftig næringsliv og fremtid. UNGCNN tilbyr bedrifter en kartlegging av deres bærekrafts områder og jobber rådgivende med bærekraftige strategier.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om din bedrifts bærekraftige forretningsstrategi og våre medlems muligheter.

Trenger du inspirasjon til hvordan man gjør bærekraft til business? I podkasten og magasinet Fremtidens Næringsliv publiserer vi informasjon og samtaler med mange av dem som skaper nettopp fremtidens næringsliv – både toppledere, politikere og opinionsledere. Følg oss på Instagram for info rett i feeden:

 

Mål 1: Utrydde fattigdom
"Utrydde alle former for fattigdom i hele verden"
Mål 1: Utrydde fattigdom
Mål 2: Utrydde sult
Ved å fremme bærekraftig og økologisk landbruk og redusere matsvinn kan norske bedrifter bidra til å utrydde sult, samtidig som profitten øker
Mål 2: Utrydde sult
Mål 3: God helse
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Mål 3: God helse
Mål 4: God utdanning
En rettferdig utdannelse av god kvalitet er avgjørende for bærekraftig utvikling. Men hvordan kan norske bedrifter bidra til at alle barn har tilgang på gratis og kvalitetssikret utdanning?
Mål 4: God utdanning
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
“Hvis norske kvinners yrkesdeltakelse skulle reduseres til gjennomsnittet i OECD, ville verdien av dette produksjonstapet tilsvare hele oljeformuen vår, også den som befinner seg under bakken.” -Jens Stoltenberg.
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
Mål 7: Ren energi for alle
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
Mål 7: Ren energi for alle
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
Mål 10: Mindre ulikhet
Ulikhet er negativt for en bærekraftig økonomisk vekst. Så hvis mindre ulikhet bidrar til en bedre økonomi for samfunnet og bedriftene, vil det å satse på mangfold være lønnsomt.
Mål 10: Mindre ulikhet
Mål 11: Bærekraftig byer og samfunn
Framtidens byer handler om å gjøre byene og bosetningene inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.
Mål 11: Bærekraftig byer og samfunn
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Hvordan din bedrift kan sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre gjennom sirkulær økonomi.
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
Mål 13: Stoppe klimaendringene
Mål 14: Livet i havet
Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
Mål 14: Livet i havet
Mål 15: Livet på land
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
Mål 15: Livet på land
Mål 16: Fred og rettferdighet
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
Mål 16: Fred og rettferdighet
Mål 17: Samarbeid for å nå målene
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Mål 17: Samarbeid for å nå målene


Bærekraftsnyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev