Om UN Global Compact - UN Global Compact Norway

Om UN Global Compact

UN Global Compact inspirerer bedrifter til å gjøre bærekraftsutfordringer til konkrete businessmuligheter.

FNs bedriftsinitiativ for bærekraft

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 10.000 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land inkludert i Norge og på alle kontinenter. UN Global Compact Norge er et av de lokale nettverkene som har aller størst medlemsvekst. Les mer om sekretariatet og styret nasjonalt og globalt her. Norsk næringsliv viser vei! Bli med du også. 

Ledestjerner for fremtidens næringsliv

Da FNs generalsekretær Kofi Annan lanserte UN Global Compact i 2000 var målet å skape en global bevegelse av ansvarlige og bærekraftige bedrifter, som skulle forme fremtidens næringsliv. Det har FN lyktes med og i dag øker antall medlemsbedrifter i initiativet raskt. Stadig flere bedrifter melder seg inn i UN Global Compact for å være en ledestjerne for fremtidens næringsliv. Her kan du lese om medlemsfordeler.

Ansvarlig og bærekraftig næringsliv

UN Global Compacts ti prinsipper og bærekraftsmålene staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Prinsippene og bærekraftsmålene går som en rød tråd gjennom alt arbeidet UN Global Compact-bedriftene gjør.

FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv

Når et selskap melder seg inn i UN Global Compact forplikter det seg til å følge de ti prinsippene og rapportere årlig på dem. UN Global Compacts ti prinsipper gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Det finnes i dag mange måter å rapportere ansvarlighet i en bedrift. Men UN Global Compacts rapporteringsmåte er antageligvis den mest utbredte globalt. Den passer både for små, mellomstore og store bedrifter. Den er bredt anerkjent og ved å ha den å vise til kan bedriften få konkurransefordeler i for eksempel anbudsprosesser den deltar i. UN Global Compact Norge bistår medlemsbedriftene med rapportering og arrangerer ulike type møter og nettverk om temaet.

Businessløsninger knyttet til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene og Parisavtalen på klima er helt unike, fordi det er første gang at alle verdens regjeringer sammen har vedtatt en slagplan for planeten og menneskehetens utvikling fram mot 2030. De 17 bærekraftsmålene er samtidig en smørbrødliste over alle utfordringene verden står ovenfor.

Bærekraftsmålene er samtidig en liste over forretningsmuligheter: Bedrifter som finner løsningene på planetens og menneskenes aller største utfordringer vil kunne bli rike og skape utallige arbeidsplasser. Markedsmulighetene er kalkulert til å utgjøre rundt 10.000 milliarder kr (12 trillion USD) og 380 millioner jobber. UN Global Compacts medlemsbedrifter strever etter å finne bærekraftige løsninger som er bra for planeten, menneskene og verdiskapningen på en gang. UN Global Compacts oppgave er å bistå bedriftene i å sette nye muligheter og løsninger knyttet til bærekraftsmålene ut i live. Den viktigste metoden for å bringe bedrifter rundt en eller flere problemstillinger og businessmuligheter er løsningsplattformer for bedrifter.

Hvem er UN Global Compact Norge og hva gjør vi for medlemmene?

UN Global Compact Norge er en medlemstyrt organisasjon for bærekraftig næringsliv. I Norge har vi et eget styre bestående av bedrifter og andre aktører som er relevante for næringslivet. I tillegg har vi et eget sekretariat som holder til på Næringslivets hus i Oslo. Les mer om styret og sekretariatet her. 

UN Global Compact Norge organiserer en rekke ulike type medlemsaktiviteter, arrangementer og tilbyr et bredt spekter av kunnskapsdeling. De viktigste aktivitetene vi har for medlemmer er nettverk og løsningsplattformer. I tillegg organiserer og bidrar UN Global Compact Norge til en rekke arrangementer. Se arrangementene i eventkalenderen.

Funksjonelle nettverk for bærekraftsansvarlig i bedriften

UN Global Compact Norge har tre nettverk som løper parallelt: Rapportering, engasjement av ansatte internt i bedriften og menneskerettigheter. Nettverk er en uformell møteplass hvor bedriftene fra møte til møte definerer problemstillinger de ønsker å ta opp. Det er også et kontaktnettverk, hvor ansatte som jobber for eksempel med rapportering har noen å ringe i andre medlemsbedrifter for råd. 

Løsningsplattformer for å gjøre bærekraft til forretning

UN Global Compact Norge tilbyr alle sine medlemmer å være med i ulike løsningsplattformer. Målet med plattformene er at medlemsbedrifter og partnere møtes for å sammen identifisere nye forretningsmuligheter og businessløsninger, som forener ønsket om å tjene penger med viljen til å redde planeten og gi mennesker et bedre liv. Løsningsplattformene er blitt definert av styret basert på en rekke kriterier og tilbakemelding fra medlemsbedriftene. I motsetning til nettverkene over så har løsningsplattformene er tydelig faglig leder, prosessleder og aktivitetsplan for det neste året med tett oppfølging av bedriftene. Eksempler på løsningsplattformene er bærekraftig business i Arktis, sirkulære forretningsmodeller, helse og bærekraftige matsystemer, stordata for bærekraft verdiskapning og norsk romsatsing. Les mer om konseptet og de ulike løsningsplattformene her.

Bli med å oppfylle verdens bærekraftsmål!
Lær mer om hvordan UN Global Compact jobber sammen med sine medlemsbedrifter for fremtidens næringsliv

Hvem kan bli medlem?

Små, mellomstore og store bedrifter, organisasjoner og andre aktører kan bli medlem i UN Global Compact uavhengig av antall ansatte og omsetning. For å bli medlem må man søke om medlemskap og blir vurdert av vårt hovedkontor i New York. UN Global Compact godtar ikke alle bedrifter som medlemmer. For eksempel så kan ikke tobakk- og klasebombeprodusenter bli medlem. Du kan lese mer om ekskluderingskriteriene våre på de internasjonale sidene. 

Kontakt oss

Middelthuns gate 27, Oslo
Telefon: +47 974 245 87
Epost: kommunikasjon@globalcompact.no

Direktør i UN Global Compact Norge, Kim Gabrielli

Kim N. Gabrielli

Direktør

kim.gabrielli@globalcompact.no

+47 974 245 87

Kommunikasjonsansvarlig i UN Global Compact Norge, Pernille Røe

Pernille Louise Røe

Kommunikasjonsansvarlig

pernille.roe@globalcompact.no

+47 452 01 451

Wenche Grønbrekk

Styreleder

wenche.gronbrekk@cermaq.com

Kontaktskjema