Om UN Global Compact Norge

UN Global Compact inspirerer bedrifter til å gjøre bærekraftsutfordringer til konkrete forretningsmuligheter, og støtter våre medlemmer i sitt arbeid med ansvarlig og bærekraftig drift.

VÅR MÅLSETNING

FNs bedriftsinitiativ for bærekraft

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 22.000 medlemmer i 160 land. I dag finnes det lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert Norge. UN Global Compact Norge er et av de lokale nettverkene som har aller størst vekst. Les mer om sekretariatet og styret nasjonalt og globalt nedenfor. Norsk næringsliv viser vei! Bli med du også.

Ledestjerner for fremtidens næringsliv

Da FNs generalsekretær Kofi Annan lanserte UN Global Compact i 2000 var målet å skape en global bevegelse av ansvarlige og bærekraftige bedrifter som skulle forme fremtidens næringsliv. Det har FN lykkes med og i dag øker antall deltakende bedrifter og organisasjoner i initiativet raskt. Stadig flere melder seg inn i UN Global Compact for å være en ledestjerne for fremtidens næringsliv. Her kan du lese om fordelene ved å delta.

Ansvarlig og bærekraftig næringsliv

UN Global Compacts ti prinsipper og bærekraftsmålene staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Prinsippene og bærekraftsmålene går som en rød tråd gjennom alt arbeidet UN Global Compact-bedriftene gjør.

FNs Ti Prinsipper for ansvarlig næringsliv

Når et selskap eller organisasjon melder seg inn i UN Global Compact forplikter det seg til å følge UN Global Compacts ti prinsippene og rapportere årlig på dem. UN Global Compacts ti prinsipper gir føringer for hvordan bedrifter og organisasjoner sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Det finnes i dag mange måter å rapportere ansvarlighet i en bedrift på, men UN Global Compacts rapporteringsmetodikk er antageligvis den mest utbredte globalt. Den passer både for små, mellomstore og store virksomheter. Metodikken er bredt anerkjent og ved å ha den å vise til kan virksomheten få konkurransefordeler i eksempelvis anbudsprosesser den deltar i. UN Global Compact Norge bistår deltakende virksomheter med rapportering og arrangerer ulike type møter og nettverk om temaet.

Forretningsløsninger knyttet til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene og Parisavtalen er helt unike. Det er første gang så mange land har gått sammen for å vedta en slagplan for å bekjempe fattigdom, ulikheter og klimaendringer innen 2030. De 17 bærekraftsmålene viser hvilke utfordringer verden står ovenfor. Det ligger forretningsmuligheter i å finne løsninger til disse utfordringene. Markedsmulighetene er kalkulert til å utgjøre rundt 10.000 milliarder kr (12.000 mrd. USD) per år og 380 millioner jobber.

Deltakende virksomheter i UN Global Compact ønsker å finne bærekraftige løsninger som er positive for planeten, mennesker og som gir verdiskapning. UN Global Compacts oppgave er å bistå virksomhetene i å skape nye muligheter og løsninger knyttet til bærekraftsmålene.

HVORDAN JOBBER VI?

UN Global Compact Norge

UN Global Compact Norge er medlemstyrt og har for øyeblikket over 400 medlemmer. I Norge har vi et eget styre bestående av bedrifter og andre aktører som er relevante for næringslivet. I tillegg har vi et eget sekretariat som holder til på Næringslivets hus i Oslo. Les mer om styret og sekretariatet

Hva gjør UN Global Compact Norge for medlemmene?

UN Global Compact Norge organiserer en rekke ulike type medlemsaktiviteter, arrangementer og tilbyr et bredt spekter av kunnskapsdeling. De viktigste aktivitetene vi har for medlemmer er kompetansebygging, løsningsplattformer, samlinger for erfaringsdeling og nettverksmuligheter. I tillegg organiserer og bidrar UN Global Compact Norge til en rekke arrangementer. Se arrangementene i eventkalenderen.

Kompetansebygging

Vi har et digitale læringsakademi som alle medlemmer og deres ansatte kan få tilgang til. I tillegg tilbyr vi fordypningsmuligheter i form av kurs (Accelerators) i forskjellige tematiske områder som for eksempel vitenskapsbaserte klimamål, likestilling og menneskerettigheter.

Løsningsplattformer for å gjøre bærekraft til forretning

UN Global Compact Norge tilbyr alle sine medlemmer muligheten til å være med i ulike løsningsplattformer. Målet med plattformene er at medlemsbedrifter og partnere møtes for å sammen identifisere nye forretningsmuligheter og forretningsløsninger. Løsningsplattformene er blitt definert av styret ut ifra en rekke kriterier og basert på tilbakemeldingen fra medlemsbedriftene. Eksempler på løsningsplattformene er Bærekraftig Business i Arktis, sirkulære forretningsmodeller, helse og bærekraftige matsystemer, stordata for bærekraft verdiskapning og norsk romsatsing. Les mer om konseptet og de ulike løsningsplattformene her.

Nettverk og erfaringsutveksling

Nettverk utgjør uformelle møteplasser hvor bedriftene fra møte til møte definerer problemstillinger de ønsker å ta opp. Les mer her.

 

LOGO

Bruk av vår logo er omfattet strenge retningslinjer, og er i utgangspunktet bare til UN Global Compacts bruk. En egen «We Support» logo kan søkes om å bruke her.

BLI MED

Hvem kan delta?

Små, mellomstore og store bedrifter, organisasjoner og andre aktører kan bli deltakere i UN Global Compact uavhengig av antall ansatte og omsetning. For å kunne delta må man søke om medlemskap og bli vurdert av vårt hovedkontor i New York. UN Global Compact godtar ikke enhver bedrift som medlem. Eksempelvis kan ikke tobakk- og klasebombeprodusenter ta del av initiativet. Ler mer her.

Bli med på å oppfylle verdens bærekraftsmål!
Lær mer om hvordan UN Global Compact jobber sammen med sine medlemsbedrifter for fremtidens næringsliv

Kontakt oss

Middelthuns gate 27, Oslo
Telefon: +47 974 245 87
Epost: kommunikasjon@globalcompact.no

Oversikt over, og kontaktinformasjon til ansatte i Norge

Oda Bjerkan

Konstituert daglig leder

oda.bjerkan@globalcompact.no

Lars Erik Lund

Styreleder

lars.lund@veidekke.no

Maria Handal

Fungerende direktør for Administrasjon- og økonomi

Maria.Handal@globalcompact.no

+47 413 69 835

Felipe M. Djupedal (i foreldrepermisjon)

Administrasjon- og økonomidirektør

felipe.m.djupedal@globalcompact.no

+47 407 81 610

Abhimanyu Manimaran

Direktør for strategi og partnerskap

abhimanyu.manimaran@globalcompact.no

+47 405 61 953

Knut Moestue

Direktør for bærekraftige matsystemer

knut.moestue@globalcompact.no

+47 906 92 269

Emilie Flønes

Rådgiver for administrasjon og HR

emilie.flones@globalcompact.no

+47 988 77 558

Kristin Steenfeldt-Foss

Kommunikasjonsrådgiver, redaktør og produsent for Fremtidens Næringsliv

ksf@globalcompact.no

+47 922 10 424

Leonie Jane Goodwin

Leder for program og rapportering

leonie.goodwin@globalcompact.no

+47 960 17 446

Aleksandr Narutto

Leder for digitale systemer og forretningsinnsikt

aleksandr.narutto@globalcompact.no

+47 462 27 529

Thomas Campbell

Politisk rådgiver

thomas.campbell@globalcompact.no

Grace-Anne Stensrud

Regional prosjektleder

grace-anne.stensrud@globalcompact.no

+47 473 74 359

Lise Lotte Høye

Regional prosjektkoordinator

lise.lotte.hoye@globalcompact.no

+47 410 82 393

Lotte Lindbjør

Regionleder for Nord-Norge

lotte.lindbjor@globalcompact.no

+47 997 78 656

Eirik Kanck

Regionsleder Møre og Romsdal

eirik.kanck@globalcompact.no

+47 992 19 048

Rafael Garavito

Engagement Manager

rafael.garavito@globalcompact.no

tel:+4794356656

Jens Rand

Engagement Manager

jens.rand@globalcompact.no

+4795476425

Kontaktskjema