Om UN Global Compact Norge

UN Global Compact inspirerer bedrifter til å gjøre bærekraftsutfordringer til konkrete businessmuligheter.

FNs bedriftsinitiativ for bærekraft

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12.354 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge. UN Global Compact Norge er et av de lokale nettverkene som har aller størst medlemsvekst. Les mer om sekretariatet og styret nasjonalt og globalt her. Norsk næringsliv viser vei! Bli med du også.

Ledestjerner for fremtidens næringsliv

Da FNs generalsekretær Kofi Annan lanserte UN Global Compact i 2000 var målet å skape en global bevegelse av ansvarlige og bærekraftige bedrifter, som skulle forme fremtidens næringsliv. Det har FN lykkes med og i dag øker antall medlemsbedrifter i initiativet raskt. Stadig flere bedrifter melder seg inn i UN Global Compact for å være en ledestjerne for fremtidens næringsliv. Her kan du lese om medlemsfordeler.

Ansvarlig og bærekraftig næringsliv

UN Global Compacts ti prinsipper og bærekraftsmålene staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Prinsippene og bærekraftsmålene går som en rød tråd gjennom alt arbeidet UN Global Compact-bedriftene gjør.

FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv

Når et selskap melder seg inn i UN Global Compact forplikter det seg til å følge de ti prinsippene og rapportere årlig på dem. UN Global Compacts ti prinsipper gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Det finnes i dag mange måter å rapportere ansvarlighet i en bedrift, men UN Global Compacts rapporteringsmåte er antageligvis den mest utbredte globalt. Den passer både for små, mellomstore og store bedrifter. Den er bredt anerkjent og ved å ha den å vise til kan bedriften få konkurransefordeler i for eksempel anbudsprosesser den deltar i. UN Global Compact Norge bistår medlemsbedriftene med rapportering og arrangerer ulike type møter og nettverk om temaet.

Businessløsninger knyttet til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene og Parisavtalen er helt unike. Det er første gang så mange land har gått sammen for å vedta en slagplan for å bekjempe fattigdom, ulikheter og klimaendringer innen 2030. De 17 bærekraftsmålene viser hvilke  utfordringer verden står ovenfor. Det ligger forretningsmuligheter i å finne løsninger til disse utfordringene. Markedsmulighetene er kalkulert til å utgjøre rundt 10.000 milliarder kr (12.000 mrd. USD) per år og 380 millioner jobber.

Medlemsbedrifter i UN Global Compact ønsker å finne bærekraftige løsninger som er positivt for planeten, mennesker og verdiskapning. UN Global Compacts oppgave er å bistå bedriftene i å skape nye muligheter og løsninger knyttet til bærekraftsmålene. Løsningsplattformer er en måte å samle bedrifter i et nettverk eller en arbeidsgruppe hvor de kan samarbeide om å finner konkrete løsninger på bærekraftsutfordringer.

UN Global Compact Norge

UN Global Compact Norge er medlemstyrt og har for øyeblikket rundt 200 medlemmer. I Norge har vi et eget styre bestående av bedrifter og andre aktører som er relevante for næringslivet. I tillegg har vi et eget sekretariat som holder til på Næringslivets hus i Oslo. Les mer om styret og sekretariatet her. 

Hva gjør UN Global Compact Norge for medlemmene?

UN Global Compact Norge organiserer en rekke ulike type medlemsaktiviteter, arrangementer og tilbyr et bredt spekter av kunnskapsdeling. De viktigste aktivitetene vi har for medlemmer er nettverk og løsningsplattformer. I tillegg organiserer og bidrar UN Global Compact Norge til en rekke arrangementer. Se arrangementene i eventkalenderen.

Funksjonelle nettverk for bærekraftsansvarlig i bedriften

Nettverk er en uformell møteplass hvor bedriftene fra møte til møte definerer problemstillinger de ønsker å ta opp. UN Global Compact Norge har tre nettverk som løper parallelt: Nettverk for rapportering, nettverk for internt engasjement av ansatte og nettverk for menneskerettigheter. 

Løsningsplattformer for å gjøre bærekraft til forretning

UN Global Compact Norge tilbyr alle sine medlemmer å være med i ulike løsningsplattformer. Målet med plattformene er at medlemsbedrifter og partnere møtes for å sammen identifisere nye forretningsmuligheter og businessløsninger. Løsningsplattformene er blitt definert av styret basert på en rekke kriterier og tilbakemelding fra medlemsbedriftene. I motsetning til de funksjonelle nettverkene så har løsningsplattformene er tydelig faglig leder, prosessleder og aktivitetsplan for det neste året med tett oppfølging av bedriftene. Eksempler på løsningsplattformene er bærekraftig business i Arktis, sirkulære forretningsmodeller, helse og bærekraftige matsystemer, stordata for bærekraft verdiskapning og norsk romsatsing. Les mer om konseptet og de ulike løsningsplattformene her.

Bli med på å oppfylle verdens bærekraftsmål!
Lær mer om hvordan UN Global Compact jobber sammen med sine medlemsbedrifter for fremtidens næringsliv

Kontakt oss

Middelthuns gate 27, Oslo
Telefon: +47 974 245 87
Epost: kommunikasjon@globalcompact.no

Direktør i UN Global Compact Norge, Kim Gabrielli

Kim N. Gabrielli

Direktør

kim.gabrielli@globalcompact.no

+47 974 245 87

Wenche Grønbrekk

Styreleder

wenche.gronbrekk@cermaq.com
Kommunikasjonsansvarlig i UN Global Compact Norge, Pernille Røe

Pernille Louise Røe

Kommunikasjonssjef

pernille.roe@globalcompact.no

+47 452 01 451

Knut Moestue

Organisasjonssjef

knut.moestue@globalcompact.no

Kristian Tvedt

Podkastprodusent & skribent, Kommunikasjon

kristian.tvedt@globalcompact.no

Alison Rhatigan

Prosjektkoordinator

Alison.Rhatigan@globalcompact.no

Christian Carli

Politisk rådgiver

christian.carli@globalcompact.no

Oda Bjerkan

Leder for politikk og regioner

oda.bjerkan@globalcompact.no

Edvard Heio Kobro

Politisk rådgiver

Edvard.Kobro@globalcompact.no

Maria Handal

Regional prosjektkoordinator

Maria.Handal@globalcompact.no

Aleksandr Narutto

Plattform koordinator

aleksandr.narutto@globalcompact.no

Abhi Manimaran

Prosjektleder & plattform koordinator

abhimanyu.manimaran@globalcompact.no

Felipe M. Djupedal

Executive Coordinator

felipe.m.djupedal@globalcompact.no

Thomas Campbell

Politisk rådgiver

thomas.campbell@globalcompact.no

Rebecca Alcolea Krauss

Prosjektkoordinator

Rebecca.alcolea@globalcompact.no

Line Karlsen

Medlemsansvarlig

line.karlsen@globalcompact.no

Lotte Lindbjør

Regionleder Nord-Norge

lotte.lindbjor@globalcompact.no

Matilda Aronsson

Presseansvarlig

matilda.aronsson@globalcompact.no

Kontaktskjema