Våre medlemstilbud

Gjennom våre ulike nettverk og løsningsplattformer støtter vi medlemsbedriftene i mer ansvarlig forretningsdrift og konkret i å finne fremtidsrettede businessløsninger som bidrar til at vi når bærekrafts- og klimamålene.

Løsningsplattformer for fremtidens forretningsmuligheter 

En ”løsningsplattform” i UN Global Compact betyr en planlagt prosess med utgangspunktet i et område som går på tvers av flere bransjer og sektorer. Vanligvis har vi 30 deltakere i en plattform, 25 av dem er selskaper eller finansaktører. Vi har allerede startet nasjonale løsningsplattformer innen flere andre områder som hav, sirkulær og klimanøytral økonomi, Arktis og finans. Alle løsningsplattformene har det til felles at vi går gjennom fire faser: forprosjekt, ide-fase, diskusjonsfase og implementering. UN Global Compact Norge ønsker å være en fasilitator for bedrifter som ønsker å komme sammen å finne løsninger på bærekraftsmålene.

 

Er din bedrift ute etter å engasjere seg, ta et større samfunns- og bærekraftsansvar og samtidig tjene penger på det? Bli med i en av våre løsningsplattformer i Norge. UN Global Compact Norge har satt opp disse løsningsplattformene. Våre hjemmesider vil fortløpende bli oppdatert med informasjon om hver enkelt plattform. 

En bedrift må ikke være direkte knyttet til en bransje for å kunne bli med. Vi tror at vi må gå bredt ut for å samle det beste laget til en løsningsplattform. Det betyr at tilstøtende sektorer, leverandører, forbrukerrepresentanter må med, for at man skal få best mulig resultat.  

Hva er en løsningsplattform?

En løsningsplattform er kort fortalt et nettverk eller en arbeidsgruppe som finner konkrete løsninger på bærekraftsutfordringer. Et nettverk på tvers av bransjer, fagområder og interesser. Hver løsningsplattform er unik – men alle har på hver sin måte fokus på bærekraftige løsninger. Felles for alle nettverkene er at de samler ulike mennesker, bedrifter og aktører, som kanskje ikke ville samarbeidet ellers. Når de kloke hodene er samlet, begynner det virkelige arbeidet. Da må deltakerne snakke sammen og samarbeide, for å finne og identifisere utfordringer, muligheter og løsninger knyttet til bærekraft.  

Hvordan fungerer en løsningsplattform i praksis?

La oss si at løsningsplattformen på bærekraftige matsystemer etter et par møter med åpne diskusjoner har funnet ut at matsvinn er en felles bærekraftsutfordring. De bestemmer seg for å gjøre noe for en samstemt digitalisering av matsvinn. Da har de felles identifisert et tema, og en utfordring på tvers.  

Når plattformen har funnet ut av hva som er deres utfordring og mulighet, så må man finne veien videre. Hvordan kan man gjøre denne utfordringen til en bærekraftig businessmulighet? I dette tilfelle er det er mye penger å spare, og med det gode forretningsmuligheter ved å minske matavfallet. Løsningen i dette tilfellet kan være at plattformen går inn for å utvikle et samstemt digitalt verktøy som er tilkoblet hele kjeden fra produsent til butikk eller restaurant.  

Hver løsningsplattform ledes av en prosessleder, med bred erfaring fra prosessledelse – for å sikre en god prosess. Løsningsplattformen Bærekraftig Business i Arktis ledes for eksempel av Tinkr som er et innovasjonsbyrå med hovedkontor i Vadsø og lang erfaring fra innovasjonsprosesser.  

Hvorfor bli med i en løsningsplattform?

Det er mange grunner til å skulle satse på bærekraft og for å bli med i en av UN Global Compact Norges løsningsplattformer. Den viktigste grunnen for din bedrift, er at det er gode muligheter for at det vil være økonomisk lønnsomt. Den viktigste grunnen for samfunnet, er at det vil føre til løsninger på bærekraftsutfordringer. En samarbeidsplattform på tvers av bransjer, og andre barrierer kan også komme virksomheten til gode på andre måter.

Her er tre gode grunner til å bli med i en løsningsplattform: 

  • Bistår bedrifter i å finne fram til konkrete forretningsmuligheter og -løsninger sammen med andre for å forme fremtidens næringsliv
  • Bidrar til tematiske og bransjeoverskridende analyser og kunnskapsinnhenting
  • Det utvider nettverket på tvers av fagområder og bransjer

 

Hvordan bli med i en løsningsplattform?  

For å kunne delta må man være medlem i UN Global Compact. Hvis din virksomhet ikke er medlem allerede, kan du lese om typer medlemskap, medlemsfordeler og melde deg inn her. For å bli med i en allerede eksisterende løsningsplattform, kan du ta kontakt her eller se hvem som er kontaktperson for den aktuelle plattformen. 

Globale løsningsplattformer

Løsningsplattformene vi har lansert i Norge er etter modell av UN Global Compacts globale plattformer. At en plattform er global, betyr at medlemmer i UN Global Compact fra alle land kan være med, og at fokuset for plattformen er globalt. Bedriften må være medlem av typen “participant” for å delta i de globale plattformene og ikke kun “signatory”. Er du usikker på hvilket medlemskap du har? Søk opp din bedrift her

De globale løsningsplattformene samler næringsliv, interessenter og andre aktører, akkurat slik som de nasjonale gjør. Eksempler på deltakere i de globale løsningsplattformene er: Næringsliv, eksperter, myndigheter, interessenter, akademia og andre FN-organisasjoner. De globale plattformene handler om alt fra helse, vann, innovasjoner, arbeidsliv til hav. Norske selskaper som Cermaq, DNV GL, Equinor, NBIM og DNB er aktive i den globale havplattformen “Sustainable Ocean Business”.

Oversikt over de globale løsningsplattformene: 

 

Funksjonelle nettverk 

Et funksjonelt nettverk er ment for bærekraftsansvarlige i bedriften for å dele erfaringer og kunnskap og å gi hverandre støtte, medlemsbedriftene imellom. Nettverkene er uformelle og møtes uregelmessig eller ved behov. Mye av kontakten skjer digitalt. Foreløpig har vi eller vil opprette disse funksjonelle nettverkene i Norge: 

Business & Human Rights Accelerator

Er din bedrift klar for å vise at den støtter og respekterer beskyttelsen av de internasjonalt erklærte menneskerettighetene og at den ikke er medskyldig i menneskerettighetsbrudd? Meld dere på Business & Human Rights Accelerator her.

Bærekraftskurs i Viken: Vesentlighet og målsetting

UN Global Compact Norge, Kongsberg Næringsforum og Næringsforeningen i Drammensregionen inviterer til gratis bærekraftskurs om vesentlighet og målsetting. Kompetanseprogrammet gjennomføres med midler tildelt fra Viken fylkeskommune.

Sustainability by Design

Dette design thinking-kurset er et fire måneders bærekraftkurs laget for å møte behovet for innovativ tenkning på tvers av virksomheter og organisasjoner. Kurset legger til rette for bærekraftig fremgang for både menneskeheten og planeten. Meld dere på her!

Åpenhetsloven 101

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav til bedrifter om aktsomhetsvurderinger? Start reisen med et tredagers kurs holdt av UN Global Compact Norge og Etisk Handel Norge, der du får en praktisk gjennomgang aktsomhetsvurderinger og eksempler på god praksis i næringslivet. Meld dere på her!

Target Gender Equality

Et internasjonalt program forankret i lokalt samarbeid, som fremmer modige næringslivsbeslutninger for å øke likestilling i næringslivet og trapper opp din bedrifts innsats for å nå bærekraftsmålene. Meld dere på her!

SDG Ambition

Sett inn støtet for den transformative endringen som trengs for å nå de 17 bærekraftsmålene. Ta del i vårt “SDG Ambition”-akseleratorprogram for å utforske forretningsmuligheter, bygge robusthet og legge til rette for langsiktig vekst. Meld dere på her!

Climate Ambition Accelerator

Har dere ennå ikke satt konkrete mål om å kutte klimagassutslipp, eller virker de tekniske kravene og metoden overveldende? Start reisen med å sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom Climate Ambition Accelerator. Meld dere på her!

Bærekraftsnettverk for styremedlemmer

Un Global Compact Norge, Skift, DNV og Futureboards lanserer «Bærekraftsnettverk for styremedlemmer.»

 

Løsningsplattform for Bærekraftige Matsystemer

Vår løsningsplattform for bærekraftige matsystemer er en planlagt prosess og innovasjonsarena for bærekraftige matsystemer. Der legger vi til rette for at bedrifter, organisasjoner og andre aktører sammen skal finne løsninger og forretningsmuligheter knyttet til bærekraftsmålene. I denne løsningsplattformen ønsker vi å sette fokus på dilemmaene som finnes i hele matkjeden fra landbruk/sjømat til maten er på bordet («from farm to fork»). Vi vil jobbe aktivt mot FNs toppmøte om mat, COP26 og FNs havtoppmøte i 2021.

SDG Innovators Program (SIP)

YSIP er et ti måneders akselerasjonsprogram rettet mot unge fagpersoner i alderen 18-35 år, som jobber i en bedrift som er medlem av UN Global Compact. Programmet skal utfordre fremtidige bedriftsledere til å tenke nytt om tradisjonelle forretningsmodeller. Modernisering av forretningsmodeller kan åpne opp for nye forretningsmuligheter. Målet med programmet er å oppmuntre til nytekning og innovative løsninger som kan skape både en sosial verdi og en markedsverdi for innovatørerer og bedriftene deres. Meld dere på her!

Sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller

Målet er å bistå bedrifter til å bli mer sirkulære og klimanøytrale, løse utfordringer og skape nye forretningsmodeller.

Bærekraftig business i Arktis

Denne løsningsplattformen, er et bedriftsforum med fokus på bærekraft og innovasjon i regionens næringsliv, på tvers av bransjer og sektorer.

Nasjonal havplattform for bærekraftig næringsliv

Denne plattformen tilrettelegger for at bærekraftig næringsliv bidrar til et produktivt og sunt hav. Plattformen følger fem arbeidsstrømmer etter modell av den globale havplattformen.

Vi er for øyeblikket i vår andre syklus. For mer informasjon, klikk her.

 

Rapporteringsnettverk

Rapportering innen samfunnsansvar, klima og bærekraft blir mer og mer vanlig, og kan snart være et krav for alle selskaper. Dette nettverket er opprettet for å dele erfaringer og lære mer om rapportering.Bærekraftsnyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev