Våre medlemstilbud

Gjennom våre ulike nettverk og løsningsplattformer støtter vi medlemsbedriftene i mer ansvarlig forretningsdrift og konkret i å finne fremtidsrettede businessløsninger som bidrar til at vi når bærekrafts- og klimamålene.

Løsningsplattformer for fremtidens forretningsmuligheter 

En ”løsningsplattform” i UN Global Compact betyr en planlagt prosess med utgangspunktet i et område som går på tvers av flere bransjer og sektorer. Vanligvis har vi 30 deltakere i en plattform, 25 av dem er selskaper eller finansaktører. Vi har allerede startet nasjonale løsningsplattformer innen flere andre områder som hav, sirkulær og klimanøytral økonomi, Arktis og finans. Alle løsningsplattformene har det til felles at vi går gjennom fire faser: forprosjekt, ide-fase, diskusjonsfase og implementering. UN Global Compact Norge ønsker å være en fasilitator for bedrifter som ønsker å komme sammen å finne løsninger på bærekraftsmålene.

 

Er din bedrift ute etter å engasjere seg, ta et større samfunns- og bærekraftsansvar og samtidig tjene penger på det? Bli med i en av våre løsningsplattformer i Norge. UN Global Compact Norge har satt opp disse løsningsplattformene. Våre hjemmesider vil fortløpende bli oppdatert med informasjon om hver enkelt plattform. 

En bedrift må ikke være direkte knyttet til en bransje for å kunne bli med. Vi tror at vi må gå bredt ut for å samle det beste laget til en løsningsplattform. Det betyr at tilstøtende sektorer, leverandører, forbrukerrepresentanter må med, for at man skal få best mulig resultat.  

Hva er en løsningsplattform?

En løsningsplattform er kort fortalt et nettverk eller en arbeidsgruppe som finner konkrete løsninger på bærekraftsutfordringer. Et nettverk på tvers av bransjer, fagområder og interesser. Hver løsningsplattform er unik – men alle har på hver sin måte fokus på bærekraftige løsninger. Felles for alle nettverkene er at de samler ulike mennesker, bedrifter og aktører, som kanskje ikke ville samarbeidet ellers. Når de kloke hodene er samlet, begynner det virkelige arbeidet. Da må deltakerne snakke sammen og samarbeide, for å finne og identifisere utfordringer, muligheter og løsninger knyttet til bærekraft.  

Hvordan fungerer en løsningsplattform i praksis?

La oss si at løsningsplattformen på bærekraftige matsystemer etter et par møter med åpne diskusjoner har funnet ut at matsvinn er en felles bærekraftsutfordring. De bestemmer seg for å gjøre noe for en samstemt digitalisering av matsvinn. Da har de felles identifisert et tema, og en utfordring på tvers.  

Når plattformen har funnet ut av hva som er deres utfordring og mulighet, så må man finne veien videre. Hvordan kan man gjøre denne utfordringen til en bærekraftig businessmulighet? I dette tilfelle er det er mye penger å spare, og med det gode forretningsmuligheter ved å minske matavfallet. Løsningen i dette tilfellet kan være at plattformen går inn for å utvikle et samstemt digitalt verktøy som er tilkoblet hele kjeden fra produsent til butikk eller restaurant.  

Hver løsningsplattform ledes av en prosessleder, med bred erfaring fra prosessledelse – for å sikre en god prosess. Løsningsplattformen Bærekraftig Business i Arktis ledes for eksempel av Tinkr som er et innovasjonsbyrå med hovedkontor i Vadsø og lang erfaring fra innovasjonsprosesser.  

Hvorfor bli med i en løsningsplattform?

Det er mange grunner til å skulle satse på bærekraft og for å bli med i en av UN Global Compact Norges løsningsplattformer. Den viktigste grunnen for din bedrift, er at det er gode muligheter for at det vil være økonomisk lønnsomt. Den viktigste grunnen for samfunnet, er at det vil føre til løsninger på bærekraftsutfordringer. En samarbeidsplattform på tvers av bransjer, og andre barrierer kan også komme virksomheten til gode på andre måter.

Her er tre gode grunner til å bli med i en løsningsplattform: 

  • Bistår bedrifter i å finne fram til konkrete forretningsmuligheter og -løsninger sammen med andre for å forme fremtidens næringsliv
  • Bidrar til tematiske og bransjeoverskridende analyser og kunnskapsinnhenting
  • Det utvider nettverket på tvers av fagområder og bransjer

 

Hvordan bli med i en løsningsplattform?  

For å kunne delta må man være medlem i UN Global Compact. Hvis din virksomhet ikke er medlem allerede, kan du lese om typer medlemskap, medlemsfordeler og melde deg inn her. For å bli med i en allerede eksisterende løsningsplattform, kan du ta kontakt her eller se hvem som er kontaktperson for den aktuelle plattformen. 

Globale løsningsplattformer

Løsningsplattformene vi har lansert i Norge er etter modell av UN Global Compacts globale plattformer. At en plattform er global, betyr at medlemmer i UN Global Compact fra alle land kan være med, og at fokuset for plattformen er globalt. Bedriften må være medlem av typen “participant” for å delta i de globale plattformene og ikke kun “signatory”. Er du usikker på hvilket medlemskap du har? Søk opp din bedrift her

De globale løsningsplattformene samler næringsliv, interessenter og andre aktører, akkurat slik som de nasjonale gjør. Eksempler på deltakere i de globale løsningsplattformene er: Næringsliv, eksperter, myndigheter, interessenter, akademia og andre FN-organisasjoner. De globale plattformene handler om alt fra helse, vann, innovasjoner, arbeidsliv til hav. Norske selskaper som Cermaq, DNV GL, Equinor, NBIM og DNB er aktive i den globale havplattformen “Sustainable Ocean Business”.

Oversikt over de globale løsningsplattformene: 

 

Funksjonelle nettverk 

Et funksjonelt nettverk er ment for bærekraftsansvarlige i bedriften for å dele erfaringer og kunnskap og å gi hverandre støtte, medlemsbedriftene imellom. Nettverkene er uformelle og møtes uregelmessig eller ved behov. Mye av kontakten skjer digitalt. Foreløpig har vi eller vil opprette disse funksjonelle nettverkene i Norge: 

Lederprogram for bærekraftsledere

Syns du det er vanskelig å balansere alle krav og forventninger til deg som bærekraftsleder?    

Business & Human Rights Accelerator

Er din bedrift klar for å vise at den støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonale erklærte menneskerettigheter og ikke medskyldig i menneskerettighetsbrudd? Meld dere på Business & Human Rights Accelerator her.

Bærekraftskurs i Viken: Vesentlighet og målsetting

UN Global Compact Norge, Kongsberg Næringsforum og Næringsforeningen i Drammensregionen inviterer til gratis bærekraftskurs om vesentlighet og målsetting. Kompetanseprogrammet gjennomføres med midler tildelt fra Viken fylkeskommune.

Sustainability by Design

Sustainability by Design is a four-month sustainability course, with a focus on design thinking to drive innovation across companies and organisations. The course facilitates sustainable progress for both people and the planet. With you  here !  

Åpenhetsloven 101 – En introduksjon

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav og aktsomhetsvurderinger? Start reisen med et tredagers kurs, holdt av UN Global Compact Norge og Etisk handel Norge, der du får en praktisk gjennomgang av metoden aktsomhetsvurderinger og eksempler på god praksis i næringslivet. Ta kontakt her for å lære mer!

Target Gender Equality

Target Gender Equality hjelper din bedrift med å sette og nå tydelige mål for å øke likestilling og kvinners representasjon i bedriften og næringslivet. Ta kontakt her for å lære mer!

SDG Ambition: Akselerere integrasjonen av bærekraftsmålene i virksomheten

Ettersom vi nærmer oss 2030-fristen for å nå bærekraftsmålene til FN, blir bedrifter i økende grad ansett som en del av løsningen. Bli med i vårt «SDG Ambition Accelerator»-program for en praktisk tilnærming om hvordan man kan inkorporere bærekraftsmålene i egen virksomhet og for å utforske mulighetene for å skape langsiktig verdi for din bedrift og for samfunnet.

Climate Ambition Accelerator: Lær hvordan selskapet kan sette vitenskapsbaserte klimamål

Dette programmet vil forberede selskapet ditt på å måle sine klimagassutslipp, sette ambisiøse mål for å redusere dem, og rapportere om fremgang. Enten selskapet ditt er kommet langt i klimaarbeidet eller akkurat har begynt – dette er programmet for deg!

Løsningsplattform for Bærekraftige Matsystemer

Vår løsningsplattform for bærekraftige matsystemer er en planlagt prosess og innovasjonsarena for bærekraftige matsystemer. Der legger vi til rette for at bedrifter, organisasjoner og andre aktører sammen skal finne løsninger og forretningsmuligheter knyttet til bærekraftsmålene. I denne løsningsplattformen ønsker vi å sette fokus på dilemmaene som finnes i hele matkjeden fra landbruk/sjømat til maten er på bordet («from farm to fork»). Vi vil jobbe aktivt mot FNs toppmøte om mat, COP26 og FNs havtoppmøte i 2021.

SDG Innovation Accelerator

Støtte og inspirere neste generasjons innovatører innen bærekraft gjennom SDG Innovation Accelerator. Et program utviklet for å engasjere yngre yrkesaktive slik at også de kan stimulere til bærekraftig virksomhet, drive innovasjon, og skape konkrete løsninger med markedspotensiale for virksomheten deres. Ta kontakt her for å finne ut mer!

Sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller

Målet er å bistå bedrifter til å bli mer sirkulære og klimanøytrale, løse utfordringer og skape nye forretningsmodeller.

Bærekraftig business i Arktis

Denne løsningsplattformen, er et bedriftsforum med fokus på bærekraft og innovasjon i regionens næringsliv, på tvers av bransjer og sektorer.

Nasjonal havplattform for bærekraftig næringsliv

Denne plattformen tilrettelegger for at bærekraftig næringsliv bidrar til et produktivt og sunt hav. Plattformen følger fem arbeidsstrømmer etter modell av den globale havplattformen. Vi er for øyeblikket i vår andre syklus. For mer informasjon, klikk her.  

Rapporteringsnettverk

Rapportering innen samfunnsansvar, klima og bærekraft vokser raskt, og vil snart være et krav for de fleste selskaper. Dette nettverket er opprettet for å dele erfaringer knyttet til rapportering og lære mer om temaet.Bærekraftsnyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev