Bærekraftskurs i Viken: Vesentlighet og målsetting

UN Global Compact Norge, Kongsberg Næringsforum og Næringsforeningen i Drammensregionen inviterer til gratis bærekraftskurs om vesentlighet og målsetting. Kompetanseprogrammet gjennomføres med midler tildelt fra Viken fylkeskommune.

Bærekraftskurs i Viken

Ønsker din bedrift å bli mer bærekraftig, men vet ikke helt hvordan dere kommer i gang? For å kunne lage en god bærekraftsstrategi må bedriften først finne ut hvor den kan ha størst mulig positiv innvirkning. Eller sagt på fagspråket: bedriften må finne ut hvilke bærekraftsrområder som er mest vesentlige. For noen kan det bety å kjøpe inn flere elektriske maskiner for å slippe ut mindre Co2, for andre kan det bety å bruke underleverandører der arbeiderne har bedre arbeidsforhold.

UN Global Compact, Kongsberg Næringsforum og Næringsforeningen i Drammensregionen inviterer til gratis bærekraftskurs om vesentlighet og målsetting. 2-3 personer fra din bedrift får mulighet til å delta på et gratis samlingsbasert kurs.

Søk om plass nå! (NB et begrenset antall plasser) Meld deg på her.

Kursinfo

 • Etter første og andre samling vil bedriftene få oppgaver som vil være viktige for bedriftenes bærekraftsarbeid. 
 • Bedriftene kan få inntil 2 timers veiledning med kursleder mellom samlingene, dersom dette er ønskelig.
 • Bedriften får tilsendt relevante artikler, presentasjoner og annet kursmateriell. 
 • Kurset er gratis.

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om hvorfor bærekraft er viktig for å være en konkurransedyktig og robust bedrift som er klar for å møte fremtidens næringsliv 
 • Du får en grundig innføring i hva vesentlighetsanalyse er og hvorfor man setter opp en vesentlighetsanalyse
 • Du vil få tilgang til verktøy og kompetanse som gjør din bedrift i stand til å komme i gang med vesentlighetsanalyse av din bedrift 
 • Du får innsikt og kunnskap om hvordan vesentlighetsanalyse danner grunnlaget for bærekraftsmålsettinger
 • Du får til verktøy og kompetanse for å komme i gang med å sette mål for bærekraft i din bedrift

Hvem passer kurset for?

 • Kurset har mest utbytte for bedrifter som ønsker å bli mer bærekraftig, men som mangler verktøy og kompetanse for å komme i gang
 • Kurset passer best for daglig leder, bærekraftsansvarlig, forretningsutvikler eller lignende funksjoner
 • Vi oppfordrer til å delta med 2-3 ansatte per bedrift
 • Bedriften må være registrert i Viken
 • Du forplikter deg til å delta på samtlige samlinger 

Om arrangørene

Kompetanseprogrammet gjennomføres med midler tildelt fra Viken fylkeskommune.

UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Organisasjonen ble etablert av FNs generalsekretær i år 2000, med begrunnelsen at globale bærekraftsmål ikke kan nås uten aktiv deltakelse fra næringslivet. I dag har organisasjonene nærmere 20 000 medlemmer i 160 land. UN Global Compact har lang erfaring med å samle næringslivet, akademiske institusjoner og andre relevante aktører, for å mobilisere til handling for å utvikle og implementere bærekraftige løsninger. 

Om Kongsberg Næringsforum 

Kongsberg næringsforum er næringsforeningen i Kongsberg. Næringsforeningen skaper møteplasser både innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur og med fokus på utvikling. De er aktive igangsettere av verdiskapende prosjekter og aktiviteter som fremmer Kongsbergs attraktivitet. Vi er en tydelig og aktiv meningsbærer for våre medlemmers interesser 

Næringsforeningen i Drammensregionen

Næringsforeningen har over 1.000 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Nedslagsfelt er Drammen, Lier og Øvre Eiker. Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. For å fylle denne rollen best mulig, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har foreningen lagt begrepet bærekraft til grunn for strategien 2020 – 2025.

 

Kontakt oss