Sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller

Målet er å bistå bedrifter til å bli mer sirkulære og klimanøytrale, løse utfordringer og skape nye forretningsmodeller.

Fremtidens næringsliv er sirkulær og klimanøytral

UN Global Compact Norges plattform for sirkulærøkonomi og klimanøytralitet samler ledende aktører fra næringsliv, akademia og det offentlige for arbeidet mot mer sirkulæritet og mindre karbon og utslipp. Ta kontakt med plattformens koordinator Aleksandr Narutto på aleksandr.narutto@globalcompact.no for spørsmål eller ønske om deltakelse. Du kan lese innspillene til den nasjonale sirkulærøkonomistrategien her.

 

 

Deltakelse i plattformen gir deg og bedriften din flere fordeler:

Deltakelse i plattformen gir deg og bedriften din flere fordeler:

 • Bredt innblikk i nye forretningsmodeller og nye statlige reguleringer innen sirkulærøkonomi og klimanøytralitet.
 • Oversikt over pågående policyutvikling og bransjeoverskridende businessinitiativ på feltet
 • Utveksling av erfaringer på tvers av bransjer.
 • Mulighet til å gi innspill og være med på ny politikkutforming og bransjeoverskridende businessmuligheter.
 • Deltakelse på workshops i idémyldring- og konsultasjonsfasen.
 • Videre aktiviteter i plattformen i 2022.

 

Deltakergebyr 2021:

Bedrifter med omsetning på NOK 250 millioner eller mer: NOK 30.000,- Inkluderer deltakelse fra opptil tre representanter fra bedriften.
Bedrifter med omsetning under NOK 250 millioner: NOK 10.000,-
Organisasjoner, offentlige aktører: NOK 10.000,-
Kunnskapsaktører: Etter avtale

Hva er sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er en inkluderende økonomi som vokser og utvikles, samtidig som den holder seg innenfor jordas økologiske kapasitet.

Essensen av sirkulær økonomi er at ressurser og produkter ikke lenger har en livssyklus med en begynnelse eller en avslutning. Derfor bidrar de med mindre avfall og kan faktisk tilføre verdi til økosystemet og næringskjeden. Når materialer slutter å bli brukt går de tilbake i en ny syklus, derav en sirkulær økonomi. Hva ville skjedd om alt var designet for å være nyttig og regenererende?

Circle Economy Gap Report 2020

Verden går fra være 9,1 % til 8,6 % sirkulær

Hvorfor en sirkulær og klimanøytral plattform?

Stort potensiale

Ifølge Circular Norway blir 91% av verdens ressurser brukt kun én gang. Det norske næringslivet har fortsatt ikke utnyttet potensialet som er knyttet til sirkulære forretningsmodeller- og løsninger. Sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller vil både kunne kutte kostnader og øke inntektene til bedriftene.

 

Potensialet i sirkulærøkonomi: Mer sirkularitet og mindre utslipp

 • For å oppnå klimanøytralitet i 2050, må klimaavtrykket til Europas innbyggere reduseres fra omtrent 11 tCO2e til 4 tCO2e per innbygger i 2030.
 • Ifølge flere kilder utgjør virkningen av mat- og materialproduksjon 33% til 45% av det europeiske klimaavtrykket.
 • Sirkulærøkonomi har et enormt potensial til å dempe klimaavtrykket av ressurser og produkter. Ved å forhindre generering av avfall og forlenge både nytten og levetiden til produkter og ressurser.

 

 

Tidligere samarbeidspartnere og medlemmer

Første runde av UN Global Compact Norges
løsningsplattformen for sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller (SKF)

var et samarbeid mellom:

 

Tidligere plattformdeltakere:

Posten, Bring, Nye Veier, Hexagon Ragasco, Byggenæringens Landsforening (NHO), Energiråd, Schibsted, Finn, Helthjem, NKI Nettstudier, Orkla, Næringshagen i Orkdalsregionen, Grønn Byggallianse, Kongsberg Group, Kongsberg Chemicals, Kongsberg Maritime, Jotun, Gelato, Nammo AS, Looping, White Arkitekter, IKEA Norge, Lettbutikk.

Plattformens tidligere aktiviteter

Oppstart

I første halvår baserte vi vårt arbeid på kunnskapsgrunnlagene som nå utarbeides av SINTEF, Deloitte og Circular Norway for en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. Samtidig startet vi arbeidet med å identifisere områder hvor det var forretningsmuligheter, særlig for selskapene, som samtidig vil bidra til å nå bærekraftsmålene.

Viktige utgangspunkt er:

Arbeidet som ble gjort i plattformen bidro til den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi, som ble lagt frem 16. juni 2021.

 

Oppstartsmøte: Program og lenke til livestream

 • Introduksjon

Circular Economy Gap rapporten: Verden er nå bare 8,6% sirkulær.

Hovedfunn fra fokuset på 13 EU-veikart for sirkulær økonomi, New Green Deal og Klimakur

 • Norges tilstand – Circular Norway og SINTEF
 • UN Global Compacts første løsningsplattform for Sirkulære og Klimanøytrale Forretningsmodeller

Om løsningsplattform og veien videre

 • Workshop: Sirkulære og klimanøytrale muligheter

 

Første arbeidsmøte: Eksisterende initiativer, tiltak og muligheter

Verkstedet ble ledet av plattformpartneren Asplan Viak etterfulgt av presentasjon av Circular Oslo og Circular Regions.
Programmet bestod av følgende:
 • Initiativer bedriften din kan ta for å bli mer sirkulær og mindre klimaintensiv
 • Aktuelle tiltak innen sirkulær økonomi og klimanøytralitet
 • Utfordringene og mulighetene dine innen sirkulær økonomi og klimanøytralitet
 • Arbeidsstrømmer
 • Workshop: hvilke tiltak kan bedriften din ta?

 

Dette var første arbeidsmøtet for deltakere i løsningsplattformen. Se presentasjonen brukt i møtet her: 1. Workshop slides. og opptak fra arbeidsmøtet nedenfor.

 

 

Andre arbeidsmøte: Veien videre – Innovasjon i forretningsmodeller

Verkstedet ble ledet av plattformpartneren Circular Norway.

Programmet bestod av følgende:

 • Introduksjon:

–Norge har som mål å bli et foregangsland innenfor sirkulærøkonomi.

–Ressursutfordringer, klimautslipp og EUs sirkulærøkonomiske pakke.

–EU i corona-krisen: en moderne og sirkulær økonomi vil gjøre oss mer fleksible og mindre avhengige.

 • Syv sirkulære nøkkelprinsipper: et felles språk i tråd med EUs sirkulærøkonomiske pakke
 • Selskaper og bedrifter må utvikle sirkulære forretningsstrategier i lys av et større verdinettverk
 • Workshop:

–Forretningsmodellinnovasjon: Hvordan går vi over til en sirkulær og klimanøytral forretningsmodell?

–Syv sirkulære nøkkelprinsipper

 

Tredje arbeidsmøte: Sirkulære strategier for utslippsreduksjon

Verkstedet ble ledet av plattformpartneren SINTEF.

 

Plattformens anbefalinger til den nasjonale strategien legges frem

Under årets store sirkulærkonferanse den 3. september, som vi arrangerte sammen med SINTEF, NTNU, Nord Universitet og Innovasjon Norge ble plattformens anbefalinger til den nasjonale strategien for sirkulær økonomi, presentert.

Lansering av konsultasjonsfasen

28. oktober ble konsultasjonsfasen for utvikling av plattformen lansert. Under arrangementet hadde lederne av de ulike arbeidsgruppene presentasjoner som ga oss innsikt i hvordan vi kan utvikle prosjekter videre. Under kan du se en oversikt over presentasjonene fra lanseringen.

 

Fremtidens sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller

Tirsdag 9.mars, arrangerte vi nytt møte for å oppdatere deltakerne i plattformen, og andre interesserte i temaet, og diskutere veien videre mot sirkularitet i Norge

Tidslinje for første syklus av plattformen

Tidslinje for første syklus av løsningsplattformen

03.11.2020

 

Plattformens aktiviteter 2021

Kontaktperson for plattformen er Aleksandr Narutto og Mats Jensen, som kan nås på aleksandr.narutto@globalcompact.no og mats.p.jensen@globalcompact.no

Fremtidens næringsliv

Nordic Online Climate Discussion Series

Publisert 08.05.2024 av UNGC Norge

The Nordic UN Global Compact networks welcome member companies to a series of interactive online discussions on topical subjects in the field of climate action. Hear from experts as well as representatives from our member companies, and bring along your questions and insights for a lively discussion.

Konkret verktøy for omstilling i norsk næringsliv lansert. Veileder til omstillingsplaner

Publisert 18.03.2024 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge lanserte 15. mars et konkret verktøy for omstilling i norsk næringsliv.

Vil du bli en del av verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft?

Publisert 14.03.2024 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge rekrutterer praktikanter som ønsker å fullføre 30 ECTS praksis i løpet av sine studier innenfor statsvitenskap, medievitenskap, politisk kommunikasjon, økonomi, internasjonale relasjoner, global utvikling o.l. For høsten 2024 har vi to praktikantstillinger.