Konkret verktøy for omstilling i norsk næringsliv lansert. Veileder til omstillingsplaner

Publisert 18.03.2024 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge lanserte 15. mars et konkret verktøy for omstilling i norsk næringsliv.

Med tanke på de stadig mer synlige konsekvensene av klima- og miljøendringer og at næringslivet står som den største bidragsyteren til klimagassutslipp i Norge, tar norske bedrifter proaktive skritt for å få fortgang i den grønne og bærekraftige omstillingen vi må gjennom.

Etter ett år med intensivt arbeid leverte ekspertgruppen for omstillingsplaner nedsatt av UN Global Compact Norge (UNGC), FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, en veileder for omstillingsplaner i næringslivet.Mange bedrifter strever med å innrette seg etter lovkrav på bærekraft og ett av disse er et nytt krav om å få på plass omstillingsplaner.

I takt med at selskapers bærekraftsarbeid modnes er det avgjørende at selskaper utvikler en klar plan for hvordan virksomheten skal omstilles for å nå sine bærekrafts mål samtidig som den fortsetter å tjene penger og nå sine øvrige virksomhetsmål”, sier Lars Erik Mangset, leder for bærekraftige investeringer i Grieg Investor, som har ledet ekspertgruppen. “Etablering av omstillingsplaner gjør det mulig for virksomheter å utvikle, implementere og kommunisere bærekraftstrategien på en mer troverdig måte. Dette er svært nyttig informasjon for interessenter, banker og investorer som i økende grad er opptatt av hva selskaper gjør på bærekraft, og ikke bare det de sier de skal gjøre.”

Veilederen består av et sett med anbefalinger og ressurser som skal hjelpe norske bedrifter med å komme i gang med omstillingsarbeidet. Anbefalingene beskriver en stegvis prosess for utvikling av en omstillingsplan, og knytter dette opp mot kommende lovkrav, diskuterer nøkkelspørsmål og gir referanse til beste praksis.

Vi er opptatt av at selskaper skal ha fokus på det de skal gjøre innen bærekraft og komme i gang med arbeidet. Derfor har vi utviklet et offentlig gode som vil være tilgjengelig for alle norske virksomheter. Målet er å unngå at alle finner opp hjulet hver for seg, og kommer raskere i gang med omstillingen” sier Oda Bjerkan, daglig leder i UNGC.

Ekspertgruppen bestod av Grieg Investor, DNB, Vow, Morrow, Statnett, Aker Carbon Capture, Equinor, Kongsberg, Wilhelmsen, KLP, Storebrand og Yara samt, NHO og LO. Ekspertgruppen ble understøttet av EY og Capgemini Invent.

Veilederen er tilgjengelig for alle norske virksomheter og målet er at denne videreutvikles. Vi oppfordrer alle brukere og andre interessenter til å komme med konkrete innspill og tilbakemeldinger til forbedring av veilederen. Det kan gjøre direkte på denne siden: Brukererfaringer veileder til omstillingsplaner.