Vil du bli en del av verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft?

Publisert 14.03.2024 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge rekrutterer praktikanter som ønsker å fullføre 30 ECTS praksis i løpet av sine studier innenfor statsvitenskap, medievitenskap, politisk kommunikasjon, økonomi, internasjonale relasjoner, global utvikling o.l. For høsten 2024 har vi to praktikantstillinger.

Følgende praksisplasser er åpne for søkere fra UiB, NMBU, UiO, NTNU, UIS, UIA og andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr praksisemner tilsvarende 30 studiepoeng: 

 1. Klima, energi og omstilling 
 • 1 praksisplass 
 • Arbeidssted: Oslo 
 • Arbeidsspråk: Norsk og engelsk 
 1. Kommunikasjon, politikk og event 
 • 1 praksisplass 
 • Arbeidssted: Oslo 
 • Arbeidsspråk: Norsk og engelsk

NB: Studenter på masternivå vil bli prioritert. Personlig egnethet er en forutsetning.  

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Støtte teamet i arbeidet med å utvikle kompetanseprogram til medlemmer. 
 • Utarbeide innhold, innlegg og presentasjoner om relevante tema, blant annet til magasinet Fremtidens Næringsliv. 
 • Følge med på politisk utvikling knyttet til næringslivet og bærekraft. 
 • Være oppdatert på nye lover som trer i kraft, og bidra med analyser av hvordan det påvirker norsk næringsliv. 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • God forståelse for norsk politikk og næringsliv. 
 • Selvstendig og strukturert. 
 • Ambisiøs og målrettet. 
 • Interesse for samfunn, politikk og bærekraft. 
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk. 
 • Grunnleggende ferdigheter i Microsoft Office. 
 • Kunnskap og kompetanse innenfor innholdsproduksjon vil være en fordel.  

I løpet av praksisplassen vil du få bred erfaring innen arbeid med bærekraft i næringslivet. Ansvarsområdene og prosjektene avhenger av gjeldende behov og dine ferdigheter og interesser. Som praktikant vil du være en integrert del av et team og få erfaring med en rekke oppgaver, både i samarbeid med kolleger og innen selvstendig arbeid. Etter endt praksisperiode vil du få utstedt attest som viser at du har vært en del av UN Global Compact Norge, i tillegg til at du vil ha verdifull og svært relevant arbeidserfaring som kan påvirke videre karriere. 

Søknadsfristen er 7. april kl. 23:59. 

Søknadsbrev og CV må leveres i søknadsskjema 

Vennligst spesifiser om du søker på en bestemt praksisplass.   

For spørsmål knyttet til praksisplasser, vennligst kontakt Maria Handal via e-post maria.handal@globalcompact.no eller telefon +47 413 69 835. 

Om UN Global Compact Norge:  

UN Global Compact er FNs initiativ for bærekraftig næringsliv og er det største bedriftsinitiativet i verden med rundt 22 000 selskaper som medlemmer, hvorav over 450 er norske. UN Global Compact Norge har kontorer i Oslo, Arendal, Tromsø og Kristiansund, og er en av over 70 nasjonale nettverk globalt. Våre medlemmer rapporterer årlig om sine aktiviteter og avtrykk. Organisasjonen og våre medlemmer er en global bevegelse og drivkraft for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi arbeider for å skape forretningsmuligheter ut av samfunnsmessige og klimatiske utfordringer verden står overfor for å nå målene i 2030-agendaen.