Rapporteringsnettverk

Rapportering innen samfunnsansvar, klima og bærekraft vokser raskt, og vil snart være et krav for de fleste selskaper. Dette nettverket er opprettet for å dele erfaringer knyttet til rapportering og lære mer om temaet.

Rapporteringsnettverket tilbyr møter og arrangementer for å hjelpe bedrifter og organisasjoner å forbedre og avansere sin bærekraftsrapportering, samt holde seg oppdatert på nåværende og kommende rammeverk og standarder for rapportering.

Erfaringsdeling: Vi tilbyr kvartalsvise møter for våre deltakende virksomheter for å diskutere ulike rapporteringsspørsmål, utfordringer og for å dele erfaringer. Vi planlegger to spor basert på ambisjon – startspor og en mer avansert spor for erfarne ansvarlige for rapportering.

Arrangementer: Vi også tilbyr arrangementer om rapportering med eksperter og ledende selskaper for å gå dypere inn i ulike rapporteringsspørsmål og hjelpe våre deltakere med å holde seg oppdatert på endringer innenfor det norske, europeiske og internasjonale landskapet.

I 2023 holdt vi også arrangementer for å støtte deltakerne til å sende inn vår årlige fremgangsmelding (Communication on Progress).

Kommende:
TBA

Tidligere

2023

CSRD/ESRS Peer Exchange – hosted by Nortura & UN Global Compact Norge (Nov. 2023)

Together with Nortura we hosted a Peer Exchange with leading reporters to share learnings and insights around preparing for EU CSRD/ESRS sustainability reporting. Read the notes from that meeting here.

 

Innføring og erfaringer om EUs nye bærerkaftsrapporteringsdirektiv (CSRD)
Rambøll, Norsk Hydro, Telenor (Jan. 2023)

 

 

2021

Introduction to the Global Reporting Initiative (GRI)
GRI, The Governance Group, Norsk Hydro (Sept. 2021)

 

Åpenhetsloven: Hva betyr den for bærekraftsrapportering i Norge?
Etisk Handel Norge, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, GRI (Des. 2021)

 

Reporting on Supply Chain Sustainability
UN Global Compact-Decent Work and Social Sustainability expert, CDP (Nov. 2021)

 

Reporting on emissions through Science Based Targets (SBT)
CEMAsys, Agder Energi (Juni 2021)

 

Bærekraftsrapportering for Små og Mellomstore Bedrifter (SMBer)
Sparebank 1 Østlandet, Fana Sparebank, Scatec, Atlantic Sapphire og Regnskap Norge (Juni 2021)

 

UN Global Compact’s Communication on Progress Report and SDG Action Manager
UN Global Compact Global CoP reporting team, Yara. (Apr. 2021)

 

EU Taxonomy: Practical Insights on Sustainability Reporting
DNB, Handelsbanken, KLP, EY (Feb 2021)

 

2020

RAPPORTERINGS NETTVERK – FØRSTE MØTE (12. DESEMBER 2020)

På høy tid

12. desember hadde vi første møte i rapporteringsnettverket. Til tross for at det var rett før jul og innkallelsen kom på relativt kort varsel, hadde vi en fullsatt sal. Det viser hvor viktig del av bærekraftsarbeidet rapportering er for mange som jobber med bærekraft i næringslivet, og bekrefter at det var på høy tid å få på plass et rapporteringsnettverk!

Gode råd

På møtet ble det gitt råd, tips og nyttig informasjon av erfarne rapportører. Karoline Hjertø er bærekraftssjef i Sparebank 1 Østlandet har lang erfaring på området. Andreas Friis, leder i  Sustainability Hub, delte også gode forslag. Administrerende Direktør i UN Global Compact Norge, Kim Gabrielli, presenterte SDG Compass og fortalte om krav til den årlige rapporten man som deltaker i UN Global Compact må levere.

UN Global Compacts Årlig Fremgangsmelding:

Hvert år skal alle deltakende bedrifter og organisasjoner i UN Global Compact svare på et spørreskjema om sitt arbeid med de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv og de 17 bærekraftsmålene – «Communication on Progress», kjent på norsk som fremgangsmelding.

I 2023 lansert vi en ny digital versjon av fremgangsmeldingen. Les mer om den her.

Nyttige lenker

Meld deg på:

Hvis du ønsker å registrere deg for å delta på våre nettverksmøter, kan du sende en e-post til medlem@globalcompact.no. Marker gjerne emnefeltet med «Rapporteringsnettverk».