Climate Ambition Accelerator: Lær hvordan selskapet kan sette vitenskapsbaserte klimamål

Dette programmet vil forberede selskapet ditt på å måle sine klimagassutslipp, sette ambisiøse mål for å redusere dem, og rapportere om fremgang. Enten selskapet ditt er kommet langt i klimaarbeidet eller akkurat har begynt – dette er programmet for deg!

GRUNNLEGGENDE | VIDEREKOMMENDE | AVANSERT

Programmets tidslinje: Juni – November, 2024 (se under for tentative datoer)

Pris: Se under

Søknadsfrist: 31. mai, 2024

Sted: Digitalt

SØK NÅ

 


Akselerer fremgangen din mot vitenskapsbaserte mål

Kanskje har selskapet ditt ennå ikke satt mål for utslippsreduksjon, eller så føler du deg overveldet av de tekniske kravene. Akselerer reisen din mot å sette vitenskapsbaserte utslippsmål med Climate Ambition Accelerator.

 

Om programmet

Climate Ambition Accelerator er et seks måneders akseleratorprogram designet for å ruste selskaper med den kunnskap og ferdigheter de trenger for å akselerere fremgangen mot å sette vitenskapsbaserte mål for utslippsreduksjon som er i tråd med 1,5°C banen, og sette dem på vei mot netto nullutslipp innen 2050.

Deltakende selskaper vil få tilgang til globale beste praksiser, erfaringsdeling, praktiske aktiviteter, kapasitetsbygging og opplæring på forespørsel. Designet av UN Global Compact, Climate Ambition Accelerator har som mål å skalere opp troverdig klimahandling på tvers av selskaper av ulik størrelse, sektorer og regioner.

Uansett hvor du er på din bærekraftsreise, vil Climate Ambition Accelerator hjelpe deg ta ledelsen i selskapets reise mot en fremtid med netto nullutslipp.

Det nordiske løpet

Det nordiske løpet av Climate Ambition Accelerator arrangeres av UN Global Compact-nettverkene i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og består av to separate spor.

Grunnleggende: Dette sportet er designet for selskaper i begynnelsen av sin klimareise. Dette kan være mindre selskaper som har begrenset erfaring med rapportering av klimagassutslipp (GHG) eller større selskaper som ennå ikke har utviklet en avansert klimastrategi. Målet med sporet er å fremme selskapenes klimaarbeid og bedre eller fullt ut forberede dem på å sette mål gjennom Science Based Targets-initiativet (SBTi).

 

Avansert: Dette er sporet for selskaper som forbereder seg på å sette mål gjennom SBTi (Science Based Targets initiative). Det er også for selskaper som allerede har satt kortsiktige mål gjennom SBTi, men trenger kapasitetsbygging og støtte for å sette langsiktige netto null-mål. Målet med dette sporet er å forberede selskaper til å sette kortsiktige og/eller langsiktige mål gjennom SBTi.

Et handlingsorientert program med ledende klimaeksperter

Over 250 nordiske selskaper har allerede deltatt i Climate Ambition Accelerator og blitt klare til å ta sitt klimaarbeid til et nytt nivå.

I denne fjerde runden av programmet, som gjennomføres i 2024, er programmet oppdatert for å la deltakerne jobbe med sine egne klimadata og strategier samtidig som de får støtte fra ledende klima- og SBTi-eksperter.

Programfordeler:

 • Bygg din klimaambisjon og strategi for håndtering av klimagassutslipp (GHG)
 • Få en klar forståelse av GHG-utslipp, Science-Based Targets Initiative (SBTi) og netto null-konseptet
 • Lær hvordan du motiverer investorer, virksomhetsledelse, ansatte og aksjonærer til å sette og nå vitenskapsbaserte klimamål
 • Få tilgang til bransjeeksperter og nettverksmuligheter
 • Hør fra bransjekolleger og del innsikt og erfaringer i gruppesesjoner
 • Dra nytte av læringsøkter på forespørsel som lar deg jobbe i ditt eget tempo
 • Dra nytte av lokal levering kombinert med globale perspektiver og beste praksis

«The Climate Ambition Accelerator has been a game-changer for our company, providing unparalleled clarity in shaping our ESG goals … The insightful sessions have sparked innovative ideas for initiatives within our organization, setting us on a trajectory to achieve the ambitious targets we’ve set.» (Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Norway)

 

«The Climate Ambition Accelerator has helped our company to get hands-on support and guidance on the complex questions around Scope 3 GHG accounting and SBT target setting.» (Polarium, Sweden)

Utfyllende informasjon:

 • Opptak: Climate Ambition Nordisk løp 2024 – Informasjonswebinar (13. mars 2024)
  Se opptaket her (38 min).
 • Opptak: Vitenskapsbaserte klimamål – Introduksjon (3. mai 2023) Lær mer om vitenskapsbaserte mål og hør fra selskaper som jobber med dem i vår introduksjon til vitenskapsbaserte mål med gjesteforedragsholdere fra Telenor og KLP. Få tilgang til opptaket.
  Lær mer om vitenskapsbaserte klimamål og hør fra selskaper som jobber med dem i vår introduksjon til vitenskapsbaserte klimamål med gjesteforedragsholdere fra Telenor og KLP. Se opptaket her.

Praktisk informasjon

Kriterier

For å delta i det nordiske sporet av Climate Ambition Accelerator må selskaper oppfylle følgende kriterier:

 • Være medlemmer av UN Global Compact i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,
 • Være interessert i å sette ambisiøse utslippsreduksjonsmål som er i tråd med klimavitenskapen, og som er tilstrekkelig ambisiøse til å nå målene i Parisavtalen.
 • Være villig til å utpeke to representanter til å delta i akseleratoraktiviteter og arrangementer. Tidsforbruket er omtrent 25-30 timer i løpet av kurset som varer i tre til fire måneder.
 • Være villig til å utnevne en lederrepresentant til å følge deltakerne, støtte dem og delta på høynivåarrangementer.

Tentative datoer: Grunnleggende spor

Onboarding

12. juni (1 time)

 

Modul 1

Sesjon 1: GHG Inventory                                              

29. august (ca. 1.5 – 2 timer).

 

Sesjon 2: GHG practical exercise

12. september (ca. 1.5 timer)

 

Modul 2

Sesjon 1: Science-based targets Near term

26. september (ca. 1.5 – 2 timer)

 

Sesjon 2: Science-based targets practical exercise

24. oktober (1.5 time)

 

Sesjon 3: SBTi Sector Exchanges

TBC

 

Modul 3

Sesjon 1: Emissions Management

7. november (ca. 1.5 – 2 timer)

 

Modul 4

Sesjon 1: Wrap up & pitch

14. november

Tentative datoer: Avansert spor

Onboarding

12. juni (1 time)

 

Modul 1

Sesjon 1: GHG Emissions Management

29. august (ca. 1.5 – 2 timer)

 

Sesjon 2: GHG practical exercise

12. september (ca. 1.5 timer)

 

Modul 2

Sesjon 1: Science-based targets Net Zero

9. oktober (ca. 1.5 – 2 timer)

 

Sesjon 2: Science-based targets practical exercise

24. oktober (1.5 time)

 

Sesjon 3: SBTi Sector Exchanges

TBC

 

Modul 3

Sesjon 1: Wrap up

14. november

Priser

Prisen for å delta er basert på virksomhetens omsetning:

 • Omsetning under 250 millioner NOK: 15.000 NOK for to deltakere
 • Omsetning mellom 250 millioner og 1 milliard NOK: 30.000 NOK for to deltakere
 • Omsetning over 1 milliard NOK: 40.000 NOK for to deltakere

Mer om vitenskapsbaserte klimamål

Vitenskapsbaserte klimamål er en metode og et verktøy for å sette mål for reduksjon av klimagassutslipp og kutte utslipp i selskaper. Å sette vitenskapsbaserte mål er en omfattende prosess og krever god oversikt over både direkte og indirekte utslipp.

Science Based Targets Initiative (SBTi) er den gullstandarden for å sette slike mål og få dem uavhengig validert. UN Global Compact var medgrunnlegger av initiativet sammen med CDP, World Resources Institute (WRI) og WWF.

Science Based Targets Initiative (SBTi) definerer og promoterer beste praksis-eksempler innen klimareduksjon og netto null-mål i tråd med klimaforskning. Initiativet bidrar med teknisk støtte og ekspertressurser for selskaper som setter vitenskapsbaserte klimamål, og bringer inn eksperter til å uavhengig evaluere og validere selskapenes mål.

Les SBTi’s veiledning for å komme i gang for trinnvise instruksjoner og ressurser.

Ofte stilte spørsmål

Sign up or contact us with questions:

Sign up here or if you have questions, send an email to leonie.goodwin@globalcompact.no and we can arrange a time to meet.