Climate Ambition Accelerator

Har dere ennå ikke satt konkrete mål om å kutte klimagassutslipp, eller virker de tekniske kravene og metoden overveldende? Start reisen med å sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom Climate Ambition Accelerator. Meld dere på her!

PROGRAMOVERSIKT

Climate Ambition Accelerator er et seks måneders akseleratorprogram for deltakende bedriftsmedlemmer av UN Global Compact som ønsker å sette vitenskapsbaserte utslippsmål, og stake opp en tydelig sti for å sikre organisasjonens netto-null-mål. Med UN Global Compact i spissen, sammen med støttespillerne Ørsted og Natura &Co, og sponsoren En+ Group, har Climate Ambition Accelerator som mål å skalere opp klimatiltak på tvers av selskaper i alle størrelser, sektorer og regioner, slik at de kan levere på betydningsfulle forpliktelser om å redusere utslipp i stor skala.

Uavhengig av hvor bedriften befinner seg i bærekraftsreisen vil Climate Ambition Accelerator gi deg kunnskapen og ferdighetene som trengs for å akselerere fremgangen for å sette vitenskapsbaserte utslippsmål. Gjennom de lokale nettverkene til Global Compact, som er spredt over hele verden, vil deltakende selskaper få tilgang til internasjonale best-practice-eksempler, muligheter for samarbeidslæring, kapasitetsbyggingsøkter og on-demand opplæring.

 

PRISER

Hvorfor delta

  • Lær hvordan du setter vitenskapsbaserte mål for å redusere utslipp som når netto-null innen 2050.
  • Inspirer investorer, ledere, ansatte og aksjonærer med en utslippsreduksjonsplan som gjør at organisasjonen din skiller seg ut på markedet.
  • Få en klar forståelse av Science Based Targets-initiativet (SBTi) og netto-null-konseptet, inkludert metoder, krav, prosesser, fordeler og anvendelighet.
  • Få innblikk i andre deltageres erfaringer i gruppeøkter.
  • Dra nytte av on-demand læring som gjør at du kan jobbe i ditt eget tempo.
  • Få tilgang til bransjeeksperter og nettverksmuligheter.
  • Dra nytte av lokal erfaring kombinert med global innsikt og eksempler på best-practice.

Hva er vitenskapsbaserte klimamål?

The Science Based Targets initiative (SBTi) hjelper bedrifter å sette mål for å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Parisavtalen, der målet er å holde den globale temperaturøkningen under 1,5 grader celsius.

De vitenskapsbaserte målene blir gjennomgått av et eget forskningspanel, som sjekker målene opp mot Parisavtalen. Selskapene definerer selv mål, og forplikter seg til at disse målene vurderes og så godkjennes av organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi).

Kvalifikasjonskrav

For å delta i Climate Ambition Accelerator må bedriften være medlem av UN Global Compact eller melde seg inn, og:

  • Interessert i å sette ambisiøse mål for utslippsreduksjon i tråd med det tempoet og omfanget klimavitenskap legger til rette for hva som kreves for å nå målene i Parisavtalen.
  • Utnevne to representanter som deltar i akseleratoraktivitetene og påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger akseleratorutviklingen, gir stønad ved behov, og deltar i arrangementer på høyt nivå.

Meld din interesse 

UN Global Compact Norge lanserer Climate Ambition Accelerator i august 2022. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.