Climate Ambition Accelerator: sett vitenskapsbaserte klimamål

Har dere ennå ikke satt konkrete mål om å kutte klimagassutslipp, eller virker de tekniske kravene og metoden overveldende? Start reisen med å sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom Climate Ambition Accelerator. Meld dere på her!

PROGRAMOVERSIKT

Climate Ambition Accelerator er et seks måneders akseleratorprogram for deltakende bedriftsmedlemmer av UN Global Compact som ønsker å sette vitenskapsbaserte utslippsmål, og for å sikre organisasjonens netto-null-mål. Med UN Global Compact i spissen, støttespillerne Ørsted og Natura &Co, og sponsoren En+ Group, har Climate Ambition Accelerator som mål å forbedre klimatiltak på tvers av selskaper i alle størrelser, sektorer og regioner. Bli med og lever på betydningsfulle forpliktelser om å redusere utslipp i stor skala.

Uavhengig av hvor langt bedriften din har kommet på arbeidet med bærekraft, vil Climate Ambition Accelerator gi deg kunnskapen og ferdighetene som trengs for å akselerere fremgangen for å sette vitenskapsbaserte klimamål. Gjennom de lokale nettverkene til UN Global Compact, spredt over hele verden, vil deltakende selskaper få tilgang til internasjonale best-practice-eksempler, samarbeide, økter som fokuserer på kapasitetsbygging, og on-demand opplæring.

 

PRISER

Hver bedrift kan sende to deltakere til Climate Ambition Accelerator.

Hvorfor delta

  • Lær hvordan du setter vitenskapsbaserte mål for å nå netto-null innen 2050.
  • Inspirer investorer, ledere, ansatte og aksjonærer med en plan for utslippsreduksjon som gjør at organisasjonen din skiller seg ut på markedet.
  • Få en klar forståelse av Science Based Targets-initiativet (SBTi) og netto-null-konseptet, inkludert metoder, krav, prosesser, fordeler og anvendelighet.
  • Få innblikk i andre deltakeres erfaringer i gruppeøkter.
  • Dra nytte av on-demand læring som gjør at du kan jobbe i ditt eget tempo.
  • Få tilgang til bransjeeksperter og nettverksmuligheter.
  • Dra nytte av lokal erfaring kombinert med global innsikt og eksempler på best-practice.

Hva er vitenskapsbaserte klimamål?

The Science Based Targets initiative (SBTi) hjelper bedrifter å sette mål for å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Parisavtalen, der målet er å holde den globale temperaturøkningen under 1,5 grader celsius.

De vitenskapsbaserte målene blir gjennomgått av et eget forskningspanel, som sjekker målene opp mot Parisavtalen. Selskapene definerer selv mål, og forplikter seg til at disse målene vurderes og så godkjennes av organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi).

Kvalifikasjonskrav

For å delta i Climate Ambition Accelerator må bedriften være medlem av UN Global Compact eller melde seg inn, og:

  • Være interessert i å sette ambisiøse mål for utslippsreduksjon i tråd med det tempoet og omfanget som kreves for å nå målene i Parisavtalen.
  • Utnevne to representanter som deltar i akseleratoraktivitetene og påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger akseleratorutviklingen, bidrar ved behov, og deltar i arrangementer på høyt nivå.

TIDSLINJE FOR PROGRAMMET

MELD DIN INTERESSE

UN Global Compact Norge lanserte Climate Ambition Accelerator i august 2022. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no. Ønsker du å melde interesse for programmet i 2023, kan du ta kontakt på samme epostadresse og merke emnefeltet med «Vitenskapsbaserte klimamål 2023».