Styret i UN Global Compact Norge

UN Global Compact (UNGC) er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Med over 22.000 medlemmer globalt er UN Global Compact verdens største initiativ for bærekraft. Det er en organisasjon av og for virksomheter ettersom styret både globalt og i Norge først og fremst består av mennesker med opphav i medlemsvirksomhetene. Styret i UN Global Compact Norge bestemmer hva sekretariatet skal gjøre. Her får du svaret på hvem som sitter i styret globalt og nasjonalt, hvem som sitter i sekretariatet i UN Global Compact Norge og hvilken rolle FNs generalsekretær har.

Styret i UN Global Compact Norge

Styret i UN Global Compact Norge består av representanter fra våre medlemsvirksomheter. Det er snakk om bedrifter, organisasjoner og aktører som jobber med næringsliv fra hele landet. Virksomhetene representerer ulike sektorer og bransjer som sjømatnæring, byggenæringen, resirkulering, mat og finans:

 • Lars Erik Lund, Veidekke (styreleder)
 • Melanie Moore, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
 • Line Asker, DNB
 • Live Jacob Sydness, Gard 
 • Kjell S. Rakkenes, Nortura 
 • Jon Gravråk, Bulk Infrastructure 
 • Trygve Ulset, NHO
 • Line Henriette Holten, Tekna
 • Elisabeth Grieg, Grieg
 • Rikke H. Jørgensen (vara)
 • Ingrid Lomelde, Aker Offshore Wind (vara) 

Generalforsamlingen er UN Global Compact Norges øverste myndighet. Alle bidragsytende virksomheter kan delta, og har stemmerett. Generalforsamlingen avholdes årlig innen mai måned. Her kan du lese om generalforsamlingen for 2023 og her kan du lese vedtektene våre. For en oversikt over ansatte i sekretariatet, se denne siden.

Årsrapporter

Årsrapport for 2019 finner du her.

Årsrapport for 2020 finner du her.

Årsrapport for 2021 finner du her.

Årsrapport for 2022 finner du her.

Sekretariatet i UN Global Compact Norge. Sekretariatet i UN Global Compact Norge.

Hovedkontoret til UN Global Compact

Administrerende direktør i UN Global Compact er Sanda Ojiambo. Hun tok over for Lise Kingo i juni 2020. Ojiambo var tidligere direktør for bærekraftige bedrifter og sosial påvirkning i Safaricom Plc i Kenya. Før det jobbet hun som senior manager for Safaricom og MPESA Foundation i Kenya. Her ledet hun implementeringen av flere offentlig-private partnerskap mellom Safaricom og FN-organisasjoner.

Ledergruppen i UN Global Compact globalt:

 • Sanda Ojiambo, administrerende direktør
 • Melissa Powell, Stabsjef
 • Sue Allchurch, leder engasjementsarbeidet
 • Ole Lund Hansen, Ansvar for de lokale nettverkene
 • Lila Karbassi, programansvarlig
 • Alex Stein, administrerende direktør for Global Compact stiftelsen
 • Olajobi Makinwa, leder for mellomstatlige relasjoner og Afrika
 • Dan Thomas, kommunikasjonssjef

Les mer om den globale ledergruppen her.

FNs generalsekretær er styreleder i UN Global Compact

I det globale styret sitter er ikke det kun vikrsomheter som sitter. FNs generalsekretær, som for tiden er Antonio Guterres, er styrets leder.

Det var tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, som kunngjorde opprettelsen av UN Global Compact under World Economic Forum i 1999. Paul Polman og Solange Maria Pinto Ribeiro er begge vise-styreledere. Paul Polman har vært finansdirektør i Nestlé og administrerende direktør i Unilever. Solange Maria Pinto Ribeiro er deputy CEO i Neoenergia.

Det globale styret i UN Global Compact

Det globale styret gir de overordnede føringene til organisasjonen, som igjen gir føringer til de lokale nettverkene, deriblant til UN Global Compact Norge. FNs generalsekretær António Guterres er styreleder i det globale styret. Selskapene som sitter i styret representerer ulike sektorer og deler av verden. Generalsekretæren i Det Internasjonale Handelskammeret (ICC), John Denton, og generalsekretæren i Den Internasjonale Arbeidstakerorganisasjonen (IOE) er eksempler på toppsjefer i viktige organisasjoner. Schneider Electric, Chalhoub Group, Melvin Marsh International Limited, PVH Corp er noen av eksempler på bedriftsrepresentantene. Principles for Responsible Investment (PRI), Transparency International og Global Fund for Women er andre viktige interessenter i styret. Se alle styremedlemmer her.

Hvordan engasjere seg i UN Global Compact

Siden UNGC har mer enn 21.000 deltakende virksomheter globalt får de færreste muligheten til å sitte i styret globalt. En god start for enhver virksomhet vil likevel være å engasjere seg mer i det lokale nettverket. Det kan man gjøre ved å delta i løsningsplattformer og nettverk. I juni hvert år avholdes generalforsamlingen i UN Global Compact Norge og styremedlemmer velges til det norske styret.

Du kan lese mer om mer om fordeler ved å delta i initiativet her.

Kontaktskjema