Styret i UN Global Compact Norge

UN Global Compact (UNGC) er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Med over 21.000 medlemmer globalt er det verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Det er en organisasjon av og for bedrifter ettersom styret både globalt og i Norge først og fremst består av medlemmer. Styret i UN Global Compact Norge bestemmer hva sekretariatet skal gjøre. Her får du svaret på hvem som sitter i styret globalt og nasjonalt, hvem som sitter i sekretariatet i UN Global Compact Norge og hvilken rolle FNs generalsekretær har.

Styret i UN Global Compact Norge

Styret i UN Global Compact Norge består av representanter fra våre medlemmer. Det er bedrifter og aktører som jobber med næringsliv fra hele landet. Bedriftene representerer ulike sektorer og bransjer som sjømatnæring, byggenæringen, resirkulering, mat og finans:

 • Wenche Grønbrekk, SeaBOS, styreleder
 • Henrik Munthe, NHO
 • Melanie Moore, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
 • Amar Bokhari, Bokhari AS
 • Line Asker, DNB
 • Heikki Holmås, (ble innvalgt som representant for Multiconsult, har nå byttet jobb til EBA og sitter i styret til GF 2023) 
 • Lars Erik Lund, Veidekke 
 • Live Jacob Sydness, Gard 
 • Kjell S. Rakkenes, Nortura 
 • Ingrid Lomelde, Aker Offshore Wind (vara) 
 • Jon Gravråk, Bulk Infrastructure (vara) 

Generalforsamlingen er UN Global Compact Norges øverste myndighet. Alle betalende medlemmer kan delta, og har stemmerett. Generalforsamlingen avholdes årlig innen mai måned. Her kan du melde deg på generalforsamlingen for 2023 og her kan du lese Vedtektene våre. For en oversikt over ansatte i sekretariatet, se denne siden.

Årsrapporter

Årsrapport for 2019 finner du her.

Årsrapport for 2020 finner du her.

Årsrapport for 2021 finner du her.

Årsrapport for 2022 finner du her.

Sekretariatet i UN Global Compact Norge. Sekretariatet i UN Global Compact Norge.

Hovedkontoret til UN Global Compact

Administrerende direktør i UN Global Compact er Sanda Ojiambo. Hun tok over for Lise Kingo i juni 2020. Ojiambo var tidligere direktør for bærekraftig bedrifter og sosial påvirkning i Safaricom Plc i Kenya. Før det jobbet hun som senior manager for Safaricom og MPESA foundation i Kenya. Her ledet hun implementeringen av flere offentlig-private partnerskapsatsinger mellom Safaricom og FN-organisasjoner.

Ledergruppen i UN Global Compact globalt er følgende:

 • Sanda Ojiambo, administrerende direktør
 • Melissa Powell, Stabsjef
 • Sue Allchurch, leder engasjementsarbeidet
 • Ole Lund Hansen, Ansvar for de lokale nettverkene
 • Lila Karbassi, programansvarlig
 • Alex Stein, administrerende direktør for Global Compact stiftelsen
 • Olajobi Makinwa, leder for mellomstatlige relasjoner og Afrika
 • Dan Thomas, kommunikasjonssjef

Les mer om den globale ledergruppen her.

FNs generalsekretær er styreleder i UN Global Compact

I det globale styret sitter det ikke bare bedrifter. FNs generalsekretær, som nå er Antonio Guterres, er styrets leder.

Det var tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan som kunngjorde opprettelsen av UN Global Compact under World Economic Forum i 1999. Paul Polman og Solange Maria Pinto Ribeiro er begge vise-styreledere. Paul Polman har vært finansdirektør i Nestlé og administrerende direktør i Unilever. Solange Maria Pinto Ribeiro er deputy CEO i Neoenergia.

Det globale styret i UN Global Compact

Det globale styret gir de overordnete føringene til organisasjonen, som igjen gir føringer til de lokale nettverkene, som UN Global Compact Norge. FNs generalsekretær António Guterres er styreleder i det globale styret. Selskapene som sitter i styret representerer ulike sektorer og deler av verden. Generalsekretæren i Det Internasjonale Handelskammeret (ICC), John Denton og generalsekretæren i Den Internasjonale Arbeidstakerorganisasjonen (IOE) er eksempler på toppsjefer i viktige organisasjoner. Schneider Electric, Chalhoub Group, Melvin Marsh International Limited, PVH Corp er noen av eksempler på bedriftsrepresentantene. Principles for Responsible Investment (PRI), Transparency International og Global Fund for Women er andre viktige interessenter i styret. Se alle styremedlemmer her.

Hvordan engasjere seg i UN Global Compact

Siden UNGC har mer enn 21.000 medlemmer globalt, og de færreste får muligheten til å sitte i styret globalt. Men en god start vil være å engasjere seg mer i det lokale nettverket. Det kan man gjøre ved å delta i løsningsplattformer og nettverk. I juni hvert år avholdes generalforsamlingen i UN Global Compact Norge og styremedlemmer velges til vårt styre i Norge.

Du kan lese mer om mer om medlemsfordeler her.

Kontaktskjema