Generalforsamling 2023 og presentasjon av nye styremedlemmer 

Publisert 27.03.2023 av UNGC Norge

Torsdag 9. mars ble årets generalforsamling avholdt. Agenda for møtet var å gjennomgå året som har gått, godkjenning av rammer for neste år, samt valg av nytt styre.

Daglig leder Kim Gabrielli åpnet den digitale forsamlingen ved å fortelle om de foregående årene i UN Global Compact Norge. Siden oppstarten i 2019 har vi opplevd en organisasjonsvekst fra 2 til nærmere 30 ansatte, samt opprettelse av 4 regionale kontorer. Gjennom tredobling av medlemsantallet og mer enn åttedobling av omsetningen har UN Global Compact posisjonert seg som en av landets fremste organisasjoner for å fremme et bærekraftig næringsliv. Dette er en reise vi er stolte av, men nå inntar selskapet en ny fase. Vi anser ikke lengre oss selv som en liten start-up.

Etter introduksjonen presenterte administrerende direktør hva organisasjonen fikk til i 2022 spesifikt. Dette kan du lese mer om i årsrapporten. Styreleder Wenche Grønbrekk overtok stafettpinnen med presentasjon av styrets betraktninger rundt året som har gått, etterfulgt av revisor Håkon Sundby fra Flattum & Co som la frem revisorberetningen.

Som følge av vedtak fra vårt hovedkontor i New York, ble kontingentsystemet endret ved nyåret. Disse endringene ble imidlertid introdusert gjennom en gradvis overgang etter generalforsamlingen i 2022. Dette medfører at selskap som ble medlem av UN Global Compact før 2022 få en faktura for den nye medlemskontingenten først i 2023.

Medlemskontingent for selskaper med omsetning over 50 mill. USD bestemmes av UN Global Compact internasjonalt og den norske generalforsamlingen har ikke innflytelse på denne kontingentfastsettelsen. Kontingenten for alle aktører med omsetning under 50 mill. USD og subsidiary-medlemmer bestemmes av Global Compact Nettverk Norges generalforsamling.

Medlemskontingentene fastsatt under generalforsamlingen i 2022 og av hovedkontoret i New York er tilgjengelig her.

Siden hovedkontoret til UN Global Compact har endret modell og vi ikke lenger skiller mellom “signatory” og “participant” medlemmer, samt overført all fakturering av kontingenter til Norge som forklart over, ble vedtektene §3 og §4 til UN Global Compact endret deretter.

 

Valg av nytt styre

Høydepunktet i generalforsamlingen var valg av nye styremedlemmer. Valgkomitéen har gjort en grundig jobb med å finne nye medlemmer, og deres innstilling ble enstemmig vedtatt. UN Global Compact Norge ønsker alle nye styremedlemmer velkommen, og takker alle avtroppende medlemmer for iherdig innsats for organisasjonen vår. En spesiell takk går til Wenche Grønbrekk som siden oppstarten i 2018 har vært styreleder. Også utgående styremedlem Henrik Munthe (NHO) har vært med å legge rammene for UN Global Compact Norge gjennom den internasjonale seksjonen i NHO. Han startet med dette arbeidet allerede tidlig på 2000-tallet.

Eksisterende styremedlemmer som forblir i styret:  

 • Melanie Moore, Wilh. Wilhelmsen (nestleder)
 • Line Asker, DNB
  Lars Erik Lund, Veidekke (påtroppende styreleder)
 • Live Jacob, Sydness, GARD
 • Kjell S. Rakkenes, Nortura
 • Ingrid Lomelde, Aker Offshore Wind (vara)

De nye styremedlemmene er:  

 • Elisabeth Grieg, Grieg
 • Jon Gravråk, Bulk Infrastructures (tidligere vara)
 • Line Henriette Holten, Tekna
 • Trygve Ulset, NHO
 • Rikke H. Jørgensen, Hurtigruten (vara)

Det nye styret valgte selv styreleder, i henhold til våre vedtekter.

 

Bli kjent med de nye styremedlemmene

Elisabeth Grieg 

Elisabeth er deleier i Grieg og styreleder i gruppens holdingselskap. Siden oppstarten i 1884 har det familieeide selskapet utviklet en portefølje som inneholder både sjømat, shipping, skipsmekling, maritim innovasjon, logistikk og investering. Elisabeth har lenge vært en profilert næringslivsfigur i Norge, med spesiell ekspertise innen shipping og maritim industri. Hennes studiebakgrunn er som økonom fra handelshøyskolen BI, samt ledelsesstudier ved University of San Fransisco. Hun har siden den gang sittet i utallige styrer og deltar aktivt i samfunnsdebatten når det kommer til bærekraftig business, klima, fattigdomsreduksjon og bedrifters samfunnsansvar.

Jon Gravråk 

Jon er konsernsjef i Bulk Infrastructure Group AS, et raskt voksende privateid Nordisk selskap som utvikler bærekraftig digital infrastruktur, herunder datasentre og internasjonale fibersystemer. Jon har bakgrunn fra konsernledelsen i Telenor og før det som partner i McKinsey & Company. Han er siviløkonom og bringer internasjonal arbeidserfaring fra både Europa, USA og Asia.

Line Henriette Holten 

Line er generalsekretær i Tekna, Norges største akademikerforening for dem som har master innen naturvitenskap eller teknologi. Line har lang politisk erfaring, blant annet som stortingsrepresentant for KrF 2005-2017 og visepresident i Stortinget 2009-2017. Hun starter karrieren med utdannelse i teologi ved MF.

 

Trygve Ulset 

Trygve er seniorrådgiver og prosjektleder for bærekraft i NHO. NHO var i sin tid med å opprette sekretariatet til UN Global Compact Norge. NHOs internasjonale avdeling hadde da i flere år koordinert arbeidet opp mot vårt hovedkontor i New York. I dag sitter sekretariatet i NHOs kontorbygg på Majorstua, og vi arbeider tett på en rekke prosjekter. Av yrke er Trygve opprinnelig statsviter med lang erfaring fra organisasjonslivet. Trygve har jobbet som alt fra lærer til, konsulent i justis og beredeskapsdepartementet til politisk rådgiver i naturviterne.

Rikke H. Jørgensen (vara) 

Rikke er VP ESG i Hurtigrutengruppen, en spydspiss i norsk og internasjonalt reiseliv. Hurtigruten jobber for å være verdens mest bærekraftige reiselivsoperatør, samt å flytte grensene for hvordan reiselivsindustrien arbeider med ESG. Rikke startet karrieren med en master i finans og strategi ved Copenhagen Business School. Siden den gang har hun arbeidet i flere selskaper innen den globale havindustrien. Hennes erfaring er i grensesnittet mellom strategi, bærekraft og forretningsutvikling.

 

 

Vedleggsliste

Revisorberetning

Signert protokoll