Medlemstilbud og aktiviteter

Gjennom våre ulike nettverk og kompetanseprogram for bærekraft 2022, støtter vi medlemsbedriftene i mer ansvarlig forretningsdrift og konkret i å finne fremtidsrettede businessløsninger som bidrar til at vi når bærekrafts- og klimamålene.

Kompetanseprogram for bærekraft 2022
Se våre utvalgte kurs og nettverk
Ansvarlig næringsliv
Target Gender Equality

Et internasjonalt program forankret i lokalt samarbeid, som fremmer modige næringslivsbeslutninger for å øke likestilling i næringslivet og trapper opp din bedrifts innsats for å nå bærekraftsmålene. Meld dere på her!

Climate Ambition Accelerator

Har dere ennå ikke satt konkrete mål om å kutte klimagassutslipp, eller virker de tekniske kravene og metoden overveldende? Start reisen med å sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom Climate Ambition Accelerator. Meld dere på her!

SDG Ambition

Sett inn støtet for den transformative endringen som trengs for å nå de 17 bærekraftsmålene. Ta del i vårt “SDG Ambition”-akseleratorprogram for å utforske forretningsmuligheter, bygge robusthet og legge til rette for langsiktig vekst. Meld dere på her!

Åpenhetsloven 101

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav til bedrifter om aktsomhetsvurderinger? Start reisen med et tredagers kurs holdt av UN Global Compact Norge og Etisk Handel Norge, der du får en praktisk gjennomgang aktsomhetsvurderinger og eksempler på god praksis i næringslivet. Meld dere på her!

Business & Human Rights Accelerator

Er din bedrift klar for å vise at den støtter og respekterer beskyttelsen av de internasjonalt erklærte menneskerettighetene og at den ikke er medskyldig i menneskerettighetsbrudd? Meld dere på Business & Human Rights Accelerator her.

Bærekraft som forretningsmulighet
SDG Innovators Program (SIP)

YSIP er et ti måneders akselerasjonsprogram rettet mot unge fagpersoner i alderen 18-35 år, som jobber i en bedrift som er medlem av UN Global Compact. Programmet skal utfordre fremtidige bedriftsledere til å tenke nytt om tradisjonelle forretningsmodeller. Modernisering av forretningsmodeller kan åpne opp for nye forretningsmuligheter. Målet med programmet er å oppmuntre til nytekning og innovative løsninger som kan skape både en sosial verdi og en markedsverdi for innovatørerer og bedriftene deres. Meld dere på her!

Sustainability by Design

Dette design thinking-kurset er et fire måneders bærekraftkurs laget for å møte behovet for innovativ tenkning på tvers av virksomheter og organisasjoner. Kurset legger til rette for bærekraftig fremgang for både menneskeheten og planeten. Meld dere på her!

Nettverk
Bærekraftsnettverk for styremedlemmer

Un Global Compact Norge, Skift, DNV og Futureboards lanserer «Bærekraftsnettverk for styremedlemmer.»

 

Rapporteringsnettverk

Rapportering innen samfunnsansvar, klima og bærekraft blir mer og mer vanlig, og kan snart være et krav for alle selskaper. Dette nettverket er opprettet for å dele erfaringer og lære mer om rapportering.

Interessert i flere av programmene? Sjekk ut vårt kompetanseprogram for bærekraft.

Hold deg oppdatert på våre ulike nettverk og løsningsplattformer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev