Møre og Romsdal

Regionkontoret for Møre og Romsdal ledes av regionleder, Eirik Kanck, med kontor i Kristiansund. Vi har mer enn 39 medlemmer i regionen, hvor energi, teknologi, maritim, reiseliv, mat og finansielle tjenester er hovednæringene blant våre medlemmer. Etableringen av kontoret hadde ikke vært mulig uten økonomisk støtte fra NEAS, Kristiansund kommune og Sparebank 1 Nordmøre.

Kompetansetrappa i Møre og Romsdal

I Kompetansetrappa får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Dette danner grunnlaget for å gi din bedrift mer konkurransekraft og ruste den for fremtiden. Workshopene arrangeres av UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv), i samarbeid med Sparebanken Møre, Sparebank1 Nordmøre, NEAS og Kristiansund kommune.

Kompetansetrappa består av fem fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess. Workshopene vil bli arrangert i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda.

 

I workshop 1 og 2 gjennomfører du en dobbel vesentlighetsanalyse for å kartlegge hvilke bærekraftsområder din bedrift bør prioritere for å sikre størst mulig effekt på både bærekraft og lønnsomhet.

I workshop 3 tar du utgangspunkt i den doble vesentlighetsanalysen og ser på hvordan dette har betydning for din forretningsutvikling og strategi. Du får lære hvordan sette ambisiøse mål for bærekraft i din bedrift og lage en handlingsplan for å nå målene.

I workshop 4 får du lære grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak, og vi vil fokusere på intern kommunikasjon for å få med ansatte, samt hvordan kommunisere på best mulig måte utad til dine ulike interessenter.

I workshop 5 vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt vil du være bedre rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraftsrapportering, og få oversikt over hva din bedrift trenger for å komme i gang med rapporteringen.

 

Lenker til påmelding til Kompetansetrappa

Kristiansund

Molde

Ålesund 

Volda 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere

NEAS, Sparebank1 Nordmøre, Kristiansund Kommune, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

 

Våre medlemmer

Seagems Norway AS, I P Huse AS, Norvik Revisjon AS, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS, Glamox AS, Fjorda AS, Langset AS, Villa Seafood Group AS, Eggedosis, Norwegian Hydrogen AS, Rimfrost Holding AS, Olympic Shipping AS, Hexagon Composites ASA, Maritech Systems AS, Oss-nor as, Ekornes AS, SpareBank 1 Nordvest, Sperre Compressors, ISO-Piloten, FinansGruppen Eiendom AS, Salmon Evolution ASA, Norsol as, Ulstein Group ASA, Energiråd AS, JM Robotics AS, Optimar, NEAS KONSERN AS, Engdahl Assuranse AS, JOHAN GISKEODEGAARD, Safepath AS, Natural Seabed AS, MMC FIRST PROCESS AS, Kristiansund Base As, AL KBBL, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Bokhari, ADVISO Advokatfirma AS, LD STUDIO AS, Ghost Fishing Solutions.

 

Sist oppdatert 08.03.2024.

 

Kontakt oss

Regionleder Møre og Romsdal