Target Gender Equality

Et internasjonalt program forankret i lokalt samarbeid, som fremmer modige næringslivsbeslutninger for å øke likestilling i næringslivet og trapper opp din bedrifts innsats for å nå bærekraftsmålene. Meld dere på her!

PROGRAMOVERSIKT

Target Gender Equality er et akseleratorprogram for bedrifter som ønsker å styrke kvinners myndiggjøring i sin organisasjon. Dette innebærer implementeringen av våre «Women’s Empowerment Principles» og kurs som hjelper dere å fremme bedriftens bidrag til bærekraftsmål 5.5 som krever kvinners fulle deltakelse og like muligheter for lederskap innen 2030.

Ved bruk av tilrettelagt resultatanalyse, kapasitetsbyggingsworkshops og dialog med interessenter, legger programmet til rette for å sette og nå ambisiøse mål for kvinners representasjon og lederskap i næringslivet.

 

PRISER

Kompetanseprogram for bærekraft 2022

Hvorfor delta

 • Sett ambisiøse og realistiske bedriftsmål for kvinners representasjon og lederskap som viser engasjement og handling overfor ansatte, investorer og andre interessenter.
 • Delta i akselererende kompetansebygging, identifiser retningslinjer og praksiser som legger til rette for kvinners deltakelse. Utvikle en skreddersydd, ansvarlig handlingsplan.
 • Forstå bedriftens nå-situasjon på likestilling gjennom bruk av «Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool», og ta et dypdykk i resultatene sammen med andre deltakere for å identifisere vanlige utfordringer og muligheter.
 • Få et nettverk med andre programdeltakere på tvers av regioner i en egen, lukket Target Gender Equality LinkedIn gruppe.
 • Sett søkelyset på kvinnelige ledere i din bedrift som bidrar til å nå bærekraftsmålene.

Kvalifikasjonskrav

For å delta i vårt Target Gender Equality program kreves det at bedriften er medlem av UN Global Compact Norge eller melder seg inn, samt oppfyller følgende kriterier:

 • Forplikte seg til å lære om konkrete bedriftsmål og iverksette tiltak for å øke kvinners representasjon og lederskap i næringslivet
 • Villig til å utnevne to ansatte som deltar i programmet og tilhørende arrangementer, samt en «ambassadør» på ledernivå som følger programutviklingen, støtter ved behov, og deltar i arrangementene på høyt nivå.

Innhold

Programmet nedenfor gjennomføres digitalt i hvert land, supplert med valgfrie regionale og globale muligheter for å engasjere seg ytterliggere.

 • Ytelsesanalyse og diskusjoner om samlede resultater fra WEPs Gender Gap Analysis Tool.
 • Tre kapasitetsbyggingsworkshops:
  – «Sett mål og definer ambisjoner»
  – «Strategier for suksess»
  – «Måle og kommunisere fremgang»
 • En “Action Planning Guide” hjelper deltakerne til å implementere innsikten direkte i bedriften
 • Læringsmuligheter gjennom UN Global Compact Academy
 • Tilrettelagte dialoger på tvers av interessenter for å samlet heve standarden for likestilling

Meld din interesse 

UN Global Compact Norge lanserer Target Gender Equality i august 2022. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.