Target Gender Equality

Target Gender Equality hjelper din bedrift med å sette og nå tydelige mål for å øke likestilling og kvinners representasjon i bedriften og næringslivet. Ta kontakt her for å lære mer!

PROGRAMOVERSIKT

Target Gender Equality er et akseleratorprogram for bedrifter som ønsker å styrke kvinners myndiggjøring i virksomheten. Dette innebærer implementeringen av våre «Women’s Empowerment Principles», samt kurs som hjelper dere å fremme bedriftens bidrag til bærekraftsmål 5.5. Dette delmålet handler om å sikre kvinners deltakelse ved og like muligheter til å innta ledende stillinger innen 2030.

Gjennom analyser, kapasitetsbygging, workshops og dialoger med interessenter, legger dette programmet forholdene til rette for å sette og nå ambisiøse mål som styrker kvinners representasjon og ledelse i næringslivet.

 

PRISER

Hver bedrift kan sende to deltakere til Target Gender Equality.

Hvorfor delta

 • Sett ambisiøse og realistiske bedriftsmål for kvinners representasjon og lederskap. Vis engasjement og handling overfor ansatte, investorer og andre interessenter.
 • Identifiser retningslinjer og praksiser som legger til rette for kvinners deltakelse i virksomhet og næringsliv.
 • Utvikle en skreddersydd og ansvarlig handlingsplan.
 • Forstå bedriftens situasjon når det gjelder likestilling, gjennom bruk av «Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool». Ta et dypdykk i resultatene sammen med andre deltakere for å identifisere vanlige utfordringer og muligheter.
 • Bygg et nettverk med andre deltakere på tvers av regioner i en egen, lukket Target Gender Equality-gruppe på LinkedIn.
 • Sett søkelyset på kvinnelige ledere i din bedrift som bidrar til å nå bærekraftsmålene.

Kvalifikasjonskrav

For å delta i vårt Target Gender Equality program kreves det at bedriften er medlem av UN Global Compact Norge eller melder seg inn, samt oppfyller følgende kriterier:

 • Forplikte seg til å lære om konkrete virksomhetsmål og iverksette tiltak for å øke kvinners representasjon og lederskap i næringslivet.
 • Villig til å utnevne to ansatte som deltar i programmet og tilhørende arrangementer, samt en «ambassadør» på ledernivå som følger programutviklingen, støtter ved behov, og deltar i arrangementene på høyt nivå.

Innhold

Programmet nedenfor gjennomføres digitalt, supplert med valgfrie muligheter for å engasjere seg ytterliggere.

 • Ytelsesanalyse og diskusjoner om samlede resultater fra WEPs Gender Gap Analysis Tool.
 • Tre workshops som fokuserer på kapasitetsbygging:
  – Sett mål og definer ambisjoner
  – Strategier for suksess
  – Måle og kommunisere fremgang
 • En “Action Planning Guide” som hjelper deltakerne å implementere innsikten direkte i bedriften.
 • Læringsmuligheter gjennom UN Global Compact Academy.
 • Tilrettelagte dialoger på tvers av interessenter for å heve standarden for likestilling.

MELD DIN INTERESSE

Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.