Nord-Norge

Regionkontoret for Nord-Norge ligger i Tromsø og ble etablert i 2021. Regionleder Lotte Lindbjør har ansvar for Troms, Finnmark, Nordland og Svalbard. Vi har mer enn 25 deltakende virksomheter innen maritim, biomarin, fiskeri, bioteknologi, forskning og finansielle tjenester i denne regionen av Norge.

Om:Nord

I 2023 har vi, sammen med Næringsarena Nord og andre samarbeidspartnere, satt i gang satsingen Om:Nord, Arena for grønn omstilling i nord. Programmets hovedmål er å støtte små og mellomstore bedrifter i bærekraftig omstilling for å møte nye krav fra myndigheter, kunder og andre interessenter. UN Global Compact Norge vil i samarbeid med lokale næringsforeninger tilby et kompetanseprogram bestående av fysiske kurs og workshops over hele Nord-Norge. Disse er utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer, og det er helt gratis å delta. Høsten 2023 vil workshopene 1-3 arrangeres i Harstad, Narvik og Hammerfest.

Kompetanseprogrammet gir bedriftene verktøyene de trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i egenbedrift, og danner grunnlaget for mer konkurransekraft og ruste bedriften for fremtiden.

Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess. I workshop 1 og 2 gjennomføres en dobbel vesentlighetsanalyse hvor man kartlegger hvilke bærekraftsområder bedriften har størst påvirkning på, og hvilke risikoområder som påvirker bedriften. Analysen gir slik svar på hvilke bærekraftstiltak som bør prioriteres og gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet. Workshop 3 danner grunnlag for å sette ambisiøse mål for bærekraft i bedriften, og lager en handlingsplan for å nå målene. I siste workshop gis en introduksjon til standarder for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak.

Høsten 2023 gjennomføres kompetanseprogrammet i Harstad, Narvik og Hammerfest. 

Samarbeidsprosjektet: UNDryCaSt

Vi har jobbet for å etablere samarbeid med relevante aktører i Nord-Norge og tatt til orde for at Tromsø kommune skal utøve eierskap i tråd med de globale utviklingsmålene. Vi har hatt fokus på å følge opp tiltak og arrangementer som ble etterspurt under arbeidet med handlingsplattformen «Bærekraftig business i Arktis». Som et resultat bygde vi et kompetanseprogram, startet et prosjekt om en felles bærekraftsansvar for små og mellomstore virksomheter og påbegynte en prosess for å bygge en infrastruktur for ladestasjoner.

Sammen med tre av våre deltakende virksomheter (Drytech, Stella Polaris og Calanus), har vi utviklet en modell for hvordan små og mellomstore bedrifter kan dele på en ressurs for å styrke deres bærekraftsarbeid. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge. UN Global Compact Norge har engasjert en prosjektleder som vil fordele tiden sin mellom de tre SMB-ene og UN Global Compact. Prosjektet hadde oppstart Februar 2023.

 

Samarbeidspartnere i Nord-Norge

NHO Arktis, NHO Nordland, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Næringsarena Nord, Kraft – Senter for Bærekraftig Samfunnsutvikling i Nord, UiT – Norges Arktiske universitet, Næringshagene i Norge, Sametinget, Senter for hav og Arktis ved UiT – Norges Arktiske universitet, NHO Arktis, Nord Universitet, LO, Arctic Economic Council, Sparebanken Nord-Norge, Lerøy Aurora, Svalbard Bryggeri, Bodø Energi og Drytech.

 

Deltakende virksomheter

SpareBank 1 Nord-Norge, Akvaplan-niva, Calanus A,S SmartDok, Revicom AS, Drytech AS, Polar Kraft AS, BEDRIFTSSYSTEMER AS, Stella Polaris AS, Mo Industripark AS, Haplast AS, VISJONA AS, BP3 Prosjekt AS, Andøya Space Center, Nova Sea AS, Arctic Experts AS, Svalbard Bryggeri, ACT Cluster, Kvarøy Fiskeoppdrett AS, Norwegian Seafood Council, Centre for the Ocean and the Arctic Nofima, Bedriftskompetanse AS, Bodø Energi, Biotech North, Hurtigruten Norway AS, Seacloud AS og NOFI AS.

Kontakt oss

Regionleder, Nord-Norge