Nord-Norge

Regionkontoret for Nord-Norge ligger i Tromsø og ble etablert i 2021. Regionleder Lotte Lindbjør har ansvar for Troms, Finnmark, Nordland og Svalbard. Vi har mer enn 25 medlemmer innen maritim, biomarin, fiskeri, bioteknologi, forskning og finansielle tjenester i denne regionen av Norge.

Større prosjekter

I 2022 besøkte vi 36 bedrifter i regionen. Vi har jobbet for å etablere samarbeid med relevante aktører i Nord-Norge og tatt til orde for at Tromsø kommune skal utøve eierskap i tråd med de globale utviklingsmålene. Vi har hatt fokus på å følge opp tiltak og arrangementer som ble etterspurt under arbeidet med handlingsplattformen «Bærekraftig business i Arktis». Som et resultat bygde vi et kompetanseprogram, startet et prosjekt om en felles bærekraftsansvarlig for små og mellomstore bedrift og startet på en prosess for å bygge en infrastruktur for ladestasjoner.

Sammen med tre av våre medlemmer, Drytech, Stella Polaris og Calanus, har vi utviklet en modell for hvordan små og mellomstore bedrifter kan dele på en ressurs for å styrke deres bærekraftsarbeid. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge. UN Global Compact Norge har ansatt en prosjektleder som vil dele tiden sin mellom de tre SMB-ene og oss selv. Prosjektet hadde oppstart Februar 2023.

I nært samarbeid med Næringsforeningen i Tromsø og Næringsarena Nord (Næringsarenaen for nord) har vi utviklet AGIR-prosjektet (Arctic Green Innovation Region), som skal støtte SMB i Nord-Norge med bærekraftig omstilling og samle aktører som jobber med bærekraft for å finne felles løsninger. I 2022 jobbet vi med å etablere finansiering og samarbeidspartnere for prosjektet. Prosjektstart vil være i 2023.

 

Samarbeidspartnere i Nord-Norge

NHO Arktis, NHO Nordland, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Næringsarena Nord, Kraft – Senter for bærekraftig samfunnsutvikling i nord, UiT – Norges Arktiske universitet, Næringshagene i Norge, Sametinget, Senter for hav og Arktis ved UiT – Norges Arktiske universitet, NHO Arktis, Nord Universitet, LO, Arctic Economic Council, Sparebanken Nord-Norge, Lerøy Aurora, Svalbard Bryggeri, Bodø Energi og Drytech.

 

Våre medlemmer

SpareBank 1 Nord-Norge, Akvaplan-niva, Calanus A,S SmartDok, Revicom AS, Drytech AS, Polar Kraft AS, BEDRIFTSSYSTEMER AS, Stella Polaris AS, Mo Industripark AS, Haplast AS, VISJONA AS, BP3 Prosjekt AS, Andøya Space Center, Nova Sea AS, Arctic Experts AS, Svalbard Bryggeri, ACT Cluster, Kvarøy Fiskeoppdrett AS, Norwegian Seafood Council, Centre for the Ocean and the Arctic Nofima, Bedriftskompetanse AS, Bodø Energi, Biotech North, Hurtigruten Norway AS, Seacloud AS og NOFI AS.
Sist oppdatert 10.03.2023

Kontakt oss

Regionleder, Nord-Norge