Vestland

Regionkontoret i Vestland ligger i Bergen og ble etablert i 2021. Mer enn 27 av våre medlemmer har sitt hovedkontor i regionen. Medlemmene i denne regionen er hovedsakelig innenfor maritim, fiskeri, finansiell tjenesteyting og eiendom.

Prosjekter

Vi har gjennomført et prosjekt i samarbeid med EY støttet av Vestland fylkeskommune. Målet med prosjektet var todelt. For det første tok prosjektet sikte på å skape bærekraftige partnerskap mellom akademia og bedrifter for å øke arbeidsrelevansen i utdanning og samtidig møte bedrifters behov. Andre del av prosjektet vurderte mulighetene for å lansere en handlingsplattform i regionen. En handlingsplattform har som mål at virksomheter skal samarbeide for å finne løsninger på bærekraftsutfordringene de har til felles.

I høst arrangerte vi en arrangementsserie i Bergen for å gjøre bærekraft mer håndterlig for små og mellomstore bedrifter i samarbeid med Bergen kommune, Sparebanken Vest, Agenda Vestlandet og NHO Vestland. Under arrangementsserien inviterte vi små og mellomstore bedrifter fra Vestland som skulle legge til rette læring samtidig som vi viser frem medlemmenes prestasjoner og innsats knyttet til bærekraft.

Vi har også lagt til rette for praksisplasser for studentene ved Master i bærekraft ved Universitetet i Bergen i våre medlemsbedrifter, samt hatt to praktikanter selv. Praksisen er godt integrert som en del av studiene deres. Som følge av forprosjektet i Vestland har vi blitt enige om å utvide samarbeidet med UiB. Rekruttering til bedrifter starter i februar, og studentene starter i august 2023.

 

Våre samarbeidspartnere

Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen Kommune, Agenda Vestland, NHO Vestland, Sparebanken Vest og EY.

 

Våre medlemmer

Norne Securities AS, Capgemini Norge AS, Sharecat Solutions AS, Skade1 AS, Argentum Fondsinvesteringer, Utkilen AS, Sverre W. Monsen AS, Subshore.no AS, TRYG FORSIKRING, Grieg Group, Mowi ASA, AB Solutions AS, Highsoft AS, Sparebanken Sogn og Fjordane, Tomagruppen AS, Austevoll Seafood ASA, Odin Prosjekt AS, W. Giertsen Energy Solutions AS, Safetec Nordic AS, Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole Bergen, Plastics AS, Odfjell SE, Fana Sparebank, Norway Mountain Guides, Sparebanken Vest, Universal Logistics Bergen AS, Ymsir AS og GC Rieber AS.

 

Sist oppdatert 10.03.2023

Kontakt oss

Direktør for regioner