SDG Ambition

Sett inn støtet for den transformative endringen som trengs for å nå de 17 bærekraftsmålene. Ta del i vårt “SDG Ambition”- akseleratorprogram for å utforske forretningsmuligheter, bygge robusthet og legge til rette for langsiktig vekst. Ta kontakt her for å lære mer!

Programoversikt

Når vi snakker om å «build-back better» etter COVID-19 pandemien står vi ovenfor et valg. Vi kan enten gå tilbake til slik det var før pandemien, eller ta stilling til de problemene som gjør oss unødvendig sårbar for fremtidige kriser. Bedrifter over hele verden står med en unik mulighet til å utvikle post-pandemiske forretningsstrategier som integrerer bærekraftsmålene og bidra til å bygge mer inkluderende og bærekraftige samfunn.

“SDG Ambition” er et seks måneders akseleratorprogram som utfordrer og støtter UN Global Compacts bedriftsmedlemmer til å sette ambisiøse bedriftsmål og akselerere integreringen av bærekraftsmålene i virksomheten.

Benytt muligheten til å forsterke implementeringen av bærekraftsmålene og UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv i forretningsstrategien og bli med på SDG Ambition.

PRISER

Hver bedrift kan sende to deltakere til SDG Ambition.

Hvorfor delta

Som en del av SDG Ambition-programmet vil din bedrift få:

 • Veiledning og inspirasjon.
 • Kunnskap og opplæringssøkter.
 • Peer-to-peer samarbeid.
 • «On-demand» støtte.

Fordeler

 • Få forståelse av virksomhetens grunnleggende muligheter for påvirkning ved å lage en omfattende bærekraftsstrategi.
 • Evnen til å oppnå ambisiøse mål som fremmer næringlivsbeslutninger som kreves for å nå bærekraftsmålene.
 • En oversikt over hvordan man integrerer ambisiøse bærekraftsmål på tvers av avdelinger ved å benytte en banebrytende metode for ytelse og integrering.
 • Få tilgang på de grunnleggende verktøyene og forståelsene for å bygge en bærekraftig forretningsstrategi.
 • Innsikt i bransjer med stor innvirkning på bærekraftsmålene.
 • Utvikle og dele ambisiøse næringslivsbeslutninger knyttet til bærekraftsmålene sammen med en mangfoldig gruppe ledere fra en rekke selskaper.
 • Sertifikat ved fullført program.

Dette lærer du

 • Hvordan prioritere strategiske beslutninger som akselererer bedriftens bidrag til bærekraftsmålene.
 • Hvordan sette bedriftsmål på linje med målsetninger som i dag kan virke ambisiøse, men som er avgjørende for å være ledende i en bærekraftig transformasjon av økonomi og samfunn.
 • Hvordan tilnærme seg bærekraftsledelse fra en ny vinkel og designe systemer som integrerer bærekraftsmålene i virksomheten.
 • Hvordan koble bærekraftsrelaterte forretningsmål og resultater inn i kjerneprosesser og ledelse av virksomheten, for å akselerere fremgangen mot bærekraftsmålene.
 • Hvordan skape en bærekraftig forretningsmulighet som genererer investeringer i din bedrift.

Kvalifikasjonskrav

Bedriftene må være medlem av UN Global Compact eller villig til å bli med for å delta i programmet, samt oppfylle følgende kriterier:

 • Må forplikte seg til å iverksette tiltak som øker fremdriften for å nå bærekraftsmålene.
 • Utnevne to ansatte som deltar i programmet og påfølgende arrangementer, samt en «ambassadør» på ledernivå som følger programutviklingen, gir støtte ved behov, og deltar i arrangementene som holdes på høyt nivå.

TIDSLINJE FOR GJELDENDE PROGRAMMET

 

MELD DIN INTERESSE

Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.