SDG Ambition: Akselerere integrasjonen av bærekraftsmålene i virksomheten

Ettersom vi nærmer oss 2030-fristen for å nå bærekraftsmålene til FN, blir bedrifter i økende grad ansett som en del av løsningen. Bli med i vårt «SDG Ambition Accelerator»-program for en praktisk tilnærming om hvordan man kan inkorporere bærekraftsmålene i egen virksomhet og for å utforske mulighetene for å skape langsiktig verdi for din bedrift og for samfunnet.

«SDG Ambition» er et tre måneders læringsprogram som vil utfordre og støtte deg i det å sette ambisiøse bedriftsmål og akselerere integrasjonen av de 17 bærekraftsmålene (SDG-ene) i virksomheten din.

Behovet for «SDG Ambition» akseleratorprogrammet er åpenbart. Vi er ikke på vei mot å nå bærekraftsmålene i det tempoet og omfanget som trengs. Selv om det fortsatt er mulig å oppnå bærekraftsmålene innen 2030, vil dette kreve tydelig, skalerbar og kollektiv handling for å akselerere fremgangen betydelig. Bedrifter må innta et klart standpunkt og vise tydelig lederskap for å transformere forretningsmodeller og økonomier, slik at de blir mer rettferdige og inkluderende.

Gjennom en praktisk læringsprosess vil «SDG Ambition» gjøre det mulig for virksomheter å bevege seg fra en trinnvis tilnærming til transformative endringer som muliggjør verdiskapning, bygger motstandsdyktighet, og legger opp til langsiktig verdiskapning over tid.

Du kommer til å lære å analysere nåværende ytelse i forhold til bærekraftsmålene, identifisere risikoområder, oppdage nye muligheter på tvers av forretningsområder og foreta ambisiøse handlinger som bidrar til oppnåelsen av bærekraftsmålene.

Akseleratorprogrammet ble først utviklet i 2019, og har allerede nådd mer enn 80 land og over 1600 virksomheter fra 40 forskjellige bransjer. I Norge arrangerer vi programmet for tredje gang i år.

 

Fordeler

 • Optimalisere tilpasningen til bærekraftsmålene: Du lærer å tilpasse forretningsstrategier inn mot bærekraftsmålene og tilegner deg et praktisk rammeverk og metodikk for å kunne integrere bærekraft i bedriftens kjernevirksomhet.
 • Forbedre virksomhetens ytelse og innovasjon: Bærekraftsmålene utgjør en betydelig forretningsmulighet. Dette programmet kan hjelpe deg med å identifisere nye forretningsmuligheter, redusere kostnader og forbedre risikostyringen. Det kan også hjelpe deg avdekke muligheter for å stimulere innovasjon og utvikle nye produkter, tjenester og forretningsstrategier.
 • Tilgang til ressurser og ekspertise: Du får tilgang til ekspertveiledning, peer-to-peer samarbeid og nettverksmuligheter med andre selskaper som er engasjert i bærekraftige forretningspraksiser.
 • Styrke motstandskraft: Virksomheter som prioriterer bærekraftsarbeid er bedre rustet til å tåle store strukturelle skift i landskapet, tilpasse seg endrede markedsforhold, og holde seg ett steg foran når det gjelder regulatoriske endringer. Dette kan bidra til at selskaper forblir konkurransedyktige på lang sikt.

 

Dette lærer du

En omfattende åtte-trinns tilnærming som tar deg gjennom:

 • Hvordan prioritere strategiske beslutninger og mål som akselererer bedriftens bidrag til å oppnå bærekraftsmålene.
 • Hvordan utforme ambisiøse bedriftsmål som står i tråd med det som trengs for å forandre økonomien og samfunnet.
 • Hvordan identifisere delmål og spore ytelsesmålinger for å evaluere fremgang og informere beslutningsprosessen bedre.
 • Hvordan forholde seg til bærekraftsledelse, gi form til nye forretningsprosesser og systemer som integrerer bærekraftsmålene på tvers av virksomheten.
 • Hvordan bygge et «business case» som argumenterer godt for viktigheten av bærekraftsarbeidet i virksomheten din.

Læringsprosessen

«SDG Ambition» inkluderer en tre måneders fordypende læreplan som består av åtte trinn. Hvert trinn vil inneholde en kort teoretisk ‘on-demand’ sesjon som er tilgjengelig gjennom UN Global Compact Academy, etterfulgt av aktivitetsbaserte gruppetimer for å anvende innholdet og for å sette det lærte rammeverket i praksis.

Deltakerne velger ett bærekraftsmål (SDG) som de fokuserer på samt lærer en metode og rammeverk som kan på et senere tidspunkt anvendes på de andre bærekraftsmålene.

Akseleratorlæreplanen inkluderer:

 • Åpnings- og avslutningsseremonier
 • Åtte «on-demand»-kurs
 • Åtte tilrettelagte økter
 • Fire interne «check-ins» med din ambassadør
 • Tilleggsøkter for å styrke læring

 

Påmeldingsfrist for gjeldende «SDG Ambition» program:

Påmeldingsfrist: 20. desember 2023

Akseleratorprogrammet inneholder en kombinasjon av workshops som varer i en til tre timer hver, «on-demand» trening/egen læring og fire interne «check-ins» med din ambassadør.

 

Informasjonswebinar opptak

Se på denne videoen fra informasjonswebinaret vårt på 1. november 2023 for å lære mer. Klikk her.

 

SDG Ambition Impact Story

Hanna Rommerud, Chief Sustainability Officer at Envirom talks about how participating in last year’s SDG Ambition Accelerator impacted Envirom (in English).

Read Envirom’s full Impact Story here.

Praktisk informasjon

«SDG Ambition» er utviklet for alle virksomheter uavhengig av størrelse:

 • Store selskaper: Ønsker å heve sitt ambisjonsnivå eller utvide sin påvirkning gjennom kjernevirksomhetens produkter og/eller tjenester på tvers av globale verdikjeder.
 • Lokale datterselskaper av større konsern som ønsker å tilpasse globale mål mer lokalt.
 • Små og mellomstore bedrifter (SMB) som er en del av en global verdikjede.

 

Kriterier:

 • Kurset er kun for eksisterende medlemmer av UN Global Compact Norge, eller for virksomheter som ønsker / er i ferd med å bli medlem.
 • Det er ønskelig at man stiller med to deltakere som kan avsette ca. 25 timer gjennom en tre måneders periode for å delta i programaktiviteter. Fortrinnsvis også med en leder («ambassadør»), som internt følger opp deltakerne i deres utvikling, gir støtte og deltar i «high-level» eventer.
 • Plasser på kurset tildeles hovedsakelig etter førstemann-til-mølla prinsippet, men vi ønsker å ha en balansert gruppe med tanke på størrelser og sektorer og vil derfor prioritere enkelte virksomheter for å oppnå en slik balanse.

 

Sted

 • Digitalt

 

Tidsbruk:

 • Totalt bør deltakerne regne med å bruke ca. 25 timer i løpet av en tre måneders periode på å fullføre dette kurset. Se tidsplan for workshops nedenfor.

 

Språk:

 • «SDG Ambition» vil bli holdt på engelsk.

Priser

Priser er basert på den deltakende virksomhets omsetning:

Virksomheter med årlig omsetning under 250 millioner NOK: 25.000 NOK for to deltakere.

Virksomheter med årlig omsetning over 250 millioner: 50.000 NOK for to deltakere.

Tidsplan

Påmeldingsfrist for gjeldende «SDG Ambition» program:

Påmeldingsfrist: 20. desember 2023

Akseleratorprogrammet inneholder en kombinasjon av workshops som varer i en til tre timer hver, «on-demand» trening/egen læring og fire interne «check-ins» med din ambassadør.

Tidsplan for workshops:

Meld deg på eller få svar på spørsmål

Registrer deg her via vår globale nettside før 20. desember 2023.

Hvis du har spørsmål angående SDG Ambition Accelerator kan du sende en e-post til leonie.goodwin@globalcompact.no. Marker gjerne emnefeltet med «SDG Ambition Accelerator».

Støttet av