Eierskapsmeldingen: Nå stiller næringsministeren tydelig krav 

Publisert 21.10.2022 av UNGC Norge

Alle selskaper med statlig eierandel forventes nå å sette klimamål i tråd med Parisavtalen, for å forholde seg troverdig til hvordan vi skal nå netto null innen 2050. Klimamålene skal med det omfatte både direkte og indirekte utslipp. Science Based Targets initiative skal være grunnlaget når virksomheter rapporterer inn sine mål og tiltak, sa Vestre under lanseringen av Eierskapsmeldingen i dag. 

–Det vi gjør her har global betydning. Vi sier nå at alle selskaper vi har eierandeler i, forventes å sette klimamål. De klimamålene skal være i tråd med Parisavtalen. Det betyr at de skal gi et troverdig svar på hvordan vi skal komme til netto null klimagassutslipp i 2050. De skal inkludere direkte og indirekte utslipp (scope 1, 2 og 3). De skal være vitenskapsbaserte, Science Based Targets Initiative har vært et veldig viktig innspill fra miljøbevegelsen. Det sier vi, at der hvor det finnes vitenskapsbaserte klimamål er det de som skal legges til grunn når selskaper rapporterer inn sine mål og tiltak. Det skal være dokumenterbart og verifiserbart, sa Jan Christian Vestre på pressekonferansen. 

UN Global Compact Norge ser på dette som en merkedag og har lenge snakket om betydningen av, jobbet for at dette skal bli et krav og kurset norske bedrifter i å sette vitenskapsbaserte klimamål.

– At selskapene med statlig eierskap skal sette vitenskapsbaserte klimamål er fantastiske nyheter. Det er en omfattende prosess selskapene nå skal gjennom for å sette disse, men det er helt nødvendig skal vi nå klima- og bærekraftsmålene, sier Kim Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

Telenor Group og Posten har allerede gått foran som et godt eksempel og har satt, og fått uavhengig evaluert sine vitenskapsbaserte klimamål. Kongsberg og Yara har forpliktet seg til og må melde inn disse innen 24 måneder fra forpliktelsen.

– Det er langt fra godt nok at så få statlige selskaper har satt vitenskapsbaserte klimamål, derfor er det svært gledelig at næringsministeren nå stiller dette som krav, sier Gabrielli.

 

Ti ganger så store utslipp

De statseide selskapene som rapporterer på utslipp, slipper ut 500 millioner tonn klimagasser (CO2-ekvivalenter) gjennom sine verdikjeder (Scope 1, 2 og 3). Det er ti ganger mer enn den norske økonomien. At disse selskapene nå skal legge planer og sette mål som er i tråd med Parisavtalen er et sjumilssteg i riktig retning.

– Dette vil få svært positive konsekvenser også for utslippene til selskapenes underleverandører. Det er en god dag for klimaet, sier Gabrielli.

Kongsberg har satt allerede seg som mål at to tredjedeler av leverandørene sine skal sette egne vitenskapsbaserte klimamål i løpet av den neste 5-årsperioden. Telenor setter mål om at 68 prosent av innkjøpene innen 2025 skal skje fra leverandører som har satt vitenskapsbaserte klimamål.

Kravene som nå settes til statseide selskaper sender et tydelig signal til resten av næringslivet. Selv om en større andel private selskaper har satt slike mål til nå, vil dette trolig bidra til at enda flere gjør det i årene fremover. Det er en viktig del av å ta de store grepene som er nødvendige for å nå klimamålene.

 

Hvordan sette Science Based Targets?  

  1. Selskapet melder inn sin forpliktelse til å sette vitenskapsbaserte klimamål, og får status som «forpliktet».
  2. Selskapene to år på å samle data knyttet til direkte og indirekte utslipp som selskapet har, i tillegg til å lage en plan for å kutte disse.
  3. Selskapene sender inn de endelige målene og planene for en evaluering.
  4. Science Based Targets Initiative måler hvorvidt målene er i tråd med hva den oppdaterte forskningen viser at må til for å nå Paris-avtalen, og godkjenner eventuelt disse.
  5. Nå er det bare å brette opp ermene og skride til verks, for selskapet må årlig, og åpent for alle, rapportere på fremgangen. Ekspertene er tilgjengelig underveis og det kommer stadig nye og oppdaterte sektorspesifikke retningslinjer.

En detaljert fremgangsmåte er tilgjengelig her.

 

Om Science Based Targets initative:  

«Science Based Targets» er en metode og et hjelpemiddel for å få til skikkelige klimakutt. Det er en omfattende prosess, som krever god oversikt over direkte og indirekte utslipp i tillegg til en konkret plan for å kutte disse i tråd med hva klimavitenskapen sier må til for å nå Parisavtalen.

Science Based Targets initative (SBTi) definerer og fremmer beste praksis-eksempler innen klimareduksjon og netto-null mål i tråd med klimaforskning. De bidrar med teknisk assistanse og ekspertressurser for selskaper som setter vitenskapsbaserte klimamål, for å uavhengig evaluere og validere selskapenes mål.

Initiativet er et partnerskap mellom CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og WWF.

 

Norske selskaper som har forpliktet seg til og allerede satt, eller jobber med å sette vitenskapsbaserte klimamål:  

Norwegian SBTi companies

Near term target

Long term target

Net Zero

Agder Energi *

1,5°

Aker Carbon Capture

committed

committed

Aker Horizons *

committed

committed

Aker Solutions

committed

committed

ArendalsFossekompani Comitted

committed

Atea

well-below 2°

B2Holding ASA *

committed

committed

Borregaard AS *

1,5°

1,5°

2050

CEMAsys.com *

1,5°

committed

Cermaq

well-below 2°

ColliCare Logistics AS *

committed

committed

Crayin Holding ASA*

committed

committed

DNV *

committed

committed

Elopak *

1,5°

1,5°

2050

EV Private Equity *

1,5°

committed

Eviny AS *

1,5°

committed

FSN Capital Partners *

1,5°

committed

Gjensidige Insurance ASA *

committed

committed

Glamox*

committed

committed

Grieg Seafood ASA

well-below 2°

Hexagon Composites ASA *

committed

committed

Hurtigruten Grouo *

committed

committed

Höegh Autoliners

well-below 2°

Kid ASA*

committed

committed

KLP*

committed

committed

Kongsberg Gruppen ASA

committed

Lerøy Seafood Group ASA

1,5°

Milarex*

committed

committed

Mills AS *

1,5°

committed

Mowi

well-below 2°

Nitton93 Norge AS

1,5°

Nordic Semiconductor ASA*

committed

committed

OneCo AS*

committed

committed

Orkla ASA*

1,5°

1,5°

2045

Plantasjen Group AS *

committed

committed

Posten Norge AS

1,5°

Rema 1000 Norge AS*

1,5°

1,5°

2050

SalMar ASA

1,5°

Scatec ASA*

committed

committed

Sparebanken Vest *

committed

committed

Stokke AS

1,5°

Storebrand ASA *

committed

committed

Telenor Group

1,5°

TOMRA Systems ASA*

committed

committed

Varner AS

committed

Veidekke ASA*

1,5°

1,5°

2045

Vestre AS

1,5°

Wallenius Wilhelmsen

committed

Yara International ASA

committed

Sektor spesifikke guider

For noen sektorer finnes det egne, detaljerte guider for å sette vitenskapsbaserte klimamål, andre sektorer må følge den generelle fremgangsmåten. Her er en oversikt over disse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg er det blant annet utviklet “best practices” for selskaper i sjømatsektoren og for å inkludere naturbaserte løsninger