8 av 10 bedrifter etterlyser handling fra kommunene

Publisert 14.08.2023 av UNGC Norge

2/3 av FNs 169 bærekraftsmål kan kun nås gjennom lokal og regional handling. Kommunene er tett på det lokale næringslivet, og om bedriftene skal lykkes med en bærekraftig omstilling må kommunen og næringsliv spille bedre på lag. Det er konklusjonen i en rapport som BDO har utarbeidet for UN Global Compact Norge. Les rapporten her  

– Kun 21 prosent av bedriftene i undersøkelsen mener at kommunen har stor eller svært stor betydning for deres bærekraftsarbeid i dag. Samtidig mener 84 prosent at det er viktig at kommunen tar en aktiv rolle i å fremme bærekraftig næringsutvikling fremover. Her har vi et gap som kommunene og lokalt næringsliv må samarbeide for å tette, sier Kim N. Gabrielli, CEO i UN Global Compact Norge.

Nå må kommunene på banen. 8 av 10 bedrifter mener at kommunene ikke jobber godt nok med bærekraft og at de har liten betydning for deres bærekraftsarbeid. Like mange mener at kommunene må ta en mer aktiv rolle for bærekraftig næringsutvikling fremover.

Kontakt oss

Presseansvarlig