Høring om klimaplanen og ny norsk grønn obligasjon: Vi trenger grønne statsobligasjoner, også i Norge

Publisert 29.01.2021 av UNGC Norge

Tirsdag 2.februar er det høring om den pågående klimaplanen, som blir utarbeid i Stortinget. Administrerende direktør Kim Gabrielli deltar. 

UN Global Compact Norge mener norske Klimaplanen vil bli betydelig styrket, hvis den følges av en helhetlig investeringsplan fram mot 2030, og dette må vurderes nå som behandlingen av Klimaplanen pågår i Stortinget. Målet må være å mobilisere nok kapital for den grønne og bærekraftige omstillingen, og fremtidens næringsliv. Da må vi også se på nye måter å hente inn kapital på som grønne statsobligasjoner, et verktøy andre land allerede har tatt i bruk. 

 

Der EUs Green Deal legger frem en helhetlig investeringsplan for hvordan de skal nå målene sine, har regjeringens Klimaplan ikke nok fokus på hvordan de norske målene skal finansieres. EU lover 10.000 milliarder kroner til investeringer i lavutslipps-teknologi.  

 

–Slagkraften til den norske Klimaplanen vil styrkes betraktelig ved å følges opp med en helhetlig investeringsplan fram mot 2030. Dette vil være et viktig bidrag for å muliggjøre en langsiktig planlegging av hvordan det grønne skiftet skal finansieres i Norge og se på nye måter å hente inn kapital på, som grønne statsobligasjoner, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge. 

 

Et konkret verktøy for å innhente investeringer til grønne løsninger er grønne statsobligasjoner slik 16 land inkludert Sverige, Storbritannia og 7 EU-medlemsstater allerede har utstedt. Disse obligasjonene er lån med hensikt å finansiere miljørettede formål, som eksempelvis alternativer til fossildreven transport eller energiproduksjon. 

 

Les hele innspillet til UN Global Compact Norge her.