– Regjeringsplattformen er et klart løft

Publisert 13.10.2021 av UNGC Norge

Hurdalsplattformen er et godt og viktig steg i riktig retning, men nå må de politiske visjonene støttes med finansielle midler og konkrete tiltak mener UN Global Compact Norge. 

– Denne regjeringsplattformen er et klart løft for klima, grønn industri og sirkulærøkonomi. Økt samarbeid med og støtte til næringslivets bærekraftsinnsats, grønt statlig investeringsselskap og grønn skattereform for næringslivet er vi positive til og har vært pådrivere for, sier Kim Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge, før han legger til: 

– Det aller viktigste nå er at dette støttes med finansielle midler og gjennomslagskraft som tar dette fra gode politiske visjoner til gjennomføring. Det trengs en helhetlig langtidsplan for hvordan dette skal finansieres frem til 2030.

Den nye Ap/Sp-regjeringen legger opp til en styrking av samarbeidet mellom staten, næringslivet og fagbevegelsen og med de ulike sektorene i næringslivet, samt statens rolle for grønn finans. Dette er områder UN Global Compact Norge har spilt inn gjentatte ganger og derfor ønsker velkommen.

Større vekt på klima- og bærekraftshensyn i offentlige innkjøpgrønn skattereform for næringslivet og et nytt statlig grønt investeringsselskap er blant de nye forslagene som legges frem i plattformen. 

Videre legges det opp til å styrke det statlige eierskapet innen klima og bærekraft.

– Vi mener derfor at staten bør stille krav til alle statseide selskaper om å sette vitenskapsbaserte klimamål i tråd med Parisavtalen. Vi savner også et CO2-fond for næringslivet i plattformen, sier Gabrielli.

 

Kontakt: For ytterligere kommentarer eller intervju med Kim Gabrielli, kontakt kommunikasjonssjef Pernille Røe på pernille.roe@globalcompact.no eller 452 01 451.