FN frykter at brudd i globale forsyningslinjer kan føre til varemangel

Publisert 05.05.2020 av UNGC Norge

Forsinkelser og brudd i forsyningen av varer produsert til havs eller fraktet havveien vil skape store utfordringer. Hvis land og myndigheter ikke jobber sammen for å holde globale forsyningslinjer til havs åpne gjennom pandemien, vil det føre til varemangel, advarer UN Global Compact.

Nesten all internasjonal transport, nærmere 90 prosent, skjer direkte eller indirekte med skip. En stor utfordring grunnet pandemien er å få gjort personellbytte for å kunne opprettholde driften. Reiserestriksjoner og liten flykapasitet har gjort det månedlige mannskapsbyttet så godt som umulig. Til enhver tid seiler over 50.000 skip med 1,2 millioner sjøfolk i fart mellom havner i ulike land. Hvert år gjennomføres det over fire millioner havneanløp rundt om i verden. 

Havbasert industri og verdikjeder er også under press. En tredjedel av global energiproduksjon skjer offshore. I tillegg er havbruk og fiske svært viktige kilder til mat for både mennesker og dyr.   

–Skalaen, kompleksiteten og det umiddelbare behovet for en løsning på dette problemet krever en omfattende, systematisk og koordinert tilnærming på globalt nivå. Hvis politisk respons på globalt nivå uteblir, vil det sannsynligvis skape ringvirkninger og få store konsekvenser for nasjonale økonomier og hindre handel med viktige varer, sier Sturla Henriksen, spesialrådgiver på hav for FN. 

UN Global Compact publiserte i dag et sett anbefalinger for umiddelbar politisk handling for å kunne sikre videre drift i forsyningslinjer til havs. Anbefalingene er utarbeidet av representanter fra globalt ledende selskaper, internasjonale næringsorganisasjoner og finansinstitusjoner, som er deltakere i UN Global Compacts globale havplattform, i tillegg til flere FN-organisasjoner som IMO og FAO, samt akademiske institusjoner.  

Smittedata og risikovurderinger viser at det fortsatt vil være behov for smitteverntiltak for å begrense og bekjempe Covid-19. Stengte grenser, innskrenkede reisemuligheter, karantener og andre restriksjoner truer nå flyt av mat, drivstoff, medisinsk utstyr, råmaterialer og produkter som er nødvendige for å sikre helse og velvære for alle. Uten umiddelbar og koordinert politisk handling kommer store forsinkelser og brutte leveransekjeder til å være en realitet innen kort tid. 

–Med mer enn 150.000 sjøfolk fanget til havs, trenger vi en snarlig løsning. Vi støtter rapporten fra UN Global Compacts løsningsplattform for bærekraftige hav som kommer med klare anbefalinger til myndigheter og FN-systemet. Industri og sivilsamfunnet har vært tilpasningsdyktige og implementert protokoller. Nå trenger vi myndigheter til å høre etter og jobbe sammen for å adressere problemet for mer enn 1,2 millioner sjøfolk, og for å sikre fortsatt leveranse av viktige forsyninger vi alle avhenger av, sier Guy Platten, generalsekretær i det internasjonale rederiforbundet (ICS) 

De 14 anbefalingene representerer en omfattende, global tilnærming for å sikre fortsatt trygg og effektiv drift av forsyningslinjer knyttet til havet gjennom pandemien, inkludert: 

  • Etablering av en dedikert “Ocean Supply Chain Task Force” støttet av nasjonale regjeringer; 
  • Implementering av et system som er internasjonalt anerkjent for nøkkelarbeider-status, og som sikrer uhindret ferdsel over internasjonale grenser for personell som er kritisk for sikkerheten og integriteten av hav-relaterte forsyningslinjer; 
  • Etterstrebe konsistent, enhetlig og faktabasert tilnærming for unntak for retningslinjer på tvers av marine jurisdiksjoner på fartøy og personsertifisering og klassifisering; 
  • Etablering av et sett indikatorer som skal sørge for å identifisere aktuelle og potensielle brudd og forsinkelser i hav-relaterte forsyningslinjer 

Flere av organisasjonene og selskapene som deltar i responsgruppen har allerede utstedt separate uttalelser med støtte til disse anbefalingene. Det gjelder International Maritime Organisation (IMO), International Chamber of Shipping (ICS), International Association of Ports and Harbors (IAPH), Food and Agricultural Organization (FAO), International Association of Oil and Gas Producers (IOGP), Massachusetts Institute of Technology (MIT) og det norske forsikringsselskapet Gard. 

–Vi er sterke tilhengere av anbefalingene i denne rapporten, sier Rolf Thore Roppestad, CEO i Gard. 

 

Mediehenvendelser

Sturla Henriksen, spesialrådgiver på hav for FN er tilgjengelig for intervju og kan nås på: 911 22255 eller henriksen@unglobalcompact.org  

Erik Giercksky , leder av FNs havplattform er også tilgjengelig og kan nås på 996 474 55 giercksky@unglobalcompact.org