Handlingsplan for bærekraftsmålene: Foreslår UN Global Compact-medlemstall som nasjonal indikator 

Publisert 23.06.2021 av UNGC Norge

Onsdag 23. juni la endelig regjeringen frem en stortingsmelding som så mange har ventet på. Bærekraftsmeldingen har som mål å “sette de globale målene inn i en norsk kontekst” med egne nasjonale målepunkter for å bedre måle fremgangen på bærekraftsmålene i Norge. Meldingen peker også ut retningen for arbeidet med bærekraftsmålene frem mot fristen i 2030. Målepunktene gjelder enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, forskningsinstitusjoner og for offentlige virksomheter.

– Som regjeringens bærekraftsrapport til FN (VNR) viser, så er fortsatt mye ugjort. Derfor er det på høy tid at handlingsplanen for bærekraftsmålene nå er lansert. Det er starten på begynnelsen. Nå er det bare å brette opp ermene og sette i gang, sier Kim Gabrielli, adm.dir i UN Global Compact Norge.

Kommunesektoren, næringslivets organisasjoner, arbeidstakersammenslutningene, frivillige organisasjoner og statlige virksomheter skal inviteres til et Nasjonalt forum for 2030-agendaen kommer det frem av meldingen. Forumet skal være en møteplass for å diskutere muligheter, utveksle erfaringer om utfordringer og dilemmaer i arbeidet med bærekraftsmålene og koordinere innsatsen på tvers av sektorene.

Enkeltbedrifter, NHO og UN Global Compact Norge trekkes frem som pådrivere i å vektlegge bærekraft i forretningsmodeller og verdikjeder. UN Global Compact medlemmene Mills og Scatec samt den norske sjømatnæringen, der mange er medlemmer av UN Global Compact trekkes frem med konkrete eksempler. Mills sin imponerende halvering av matsvinnet, hele tolv år før fristen, og Scatec sin målsetting om å levere konkurransedyktig solenergi globalt, viser at bærekraft og forretningsstrategi går hånd i hånd.

– Vi i næringslivet står klare til å bidra i den nasjonale bærekraftsdugnaden sammen med de andre sektorene. Et viktig grep for næringslivet vil være at bedrifter setter vitenskapsbaserte klimamål i tråd med Parisavtalen, sier Gabrielli.

I bærekraftsmeldingen understreker regjeringen at de “ønsker å mobilisere alle deler av samfunnet til forsterket felles innsats” og at innovasjonsevnen, kompetansen og kapitalen i privat sektor er helt avgjørende for å nå bærekraftsmålene. I denne sammenhengen trekker regjeringen frem UN Global Compact Norges løsningsplattformer for bærekraftig næringsliv som et godt eksempel på bedrifters arbeid med å utvikle strategier for sin innsats og tilpasse sine produkter, tjenester og forretningsmodeller.

– Vi er veldig glade for at våre løsningsplattformer på områder som hav, sirkulærøkonomi, Arktis, matsystemer og finans trekkes frem som et godt eksempel på å mobilisere innovasjonsevnen, kompetansen og kapitalen i privat sektor, fortsetter Gabrielli.

Et virkemiddel som trekkes frem som viktig er å skape møteplasser mellom alle som bidrar til å nå bærekraftsmålene. Her trekkes spesielt prosjektet “Jakten på bærekraftsmetoden” som UN Global Compact Norge har gjennomført sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, OiER/U4SSC, KPMG Pure Sustainability, United Future Lab Norway.

Hvert av de 169 delmålene til de 17 målene er gjennomgått i bærekraftsmeldingen og mange har fått egne nasjonale målepunkter. På bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå målene, er det særlig tre ting å feire for UN Global Compact Norge med medlemmer. På delmål 17.17: “Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier” er det to særlig relevante målepunkter:

  • antall norske bedrifter som er medlem av UN Global Compact
  • antall kommuner som har implementert bærekraftsmålene i sin planlegging
  • antallet innovasjonsprosjekter som gjennomføres i partnerskap mellom offentlig og privat sektor

– Vi ser på det som en stor anerkjennelse av våre medlemmers arbeid at regjeringen nå lanserer antall medlemmer i UN Global Compact som et mulig nasjonalt målepunkt på bærekraftsmål 17, avslutter Gabrielli.

Norges nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene kom kanskje i seneste laget, men den kom godt. Sammen med bla. regjeringens bærekraftsrapport til FN, sirkulærøkonomistrategien, åpenhetsloven, energimeldingen og flere andre viktige lanseringer står Norge bedre rustet til å nå bærekraftsmålene. Nå er det bare å omsette tekst, ord og ambisjoner til konkret målbar handling. Og næringslivet? Det har kommet godt i gang med å brette opp ermene, og forventer at regjeringen og stortinget, uavhengig av hvem det blir til høsten – gjør det samme, og bistår næringslivet med alle sine muskler.