Ny konstituert daglig leder i UN Global Compact Norge

Publisert 13.12.2023 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge arbeider med å støtte våre medlemmer i sitt arbeid med ansvarlig og bærekraftig drift. Siden starten i 2019 har organisasjonen opplevd stor etterspørsel etter disse tjenestene. I lys av denne veksten har man hatt et kostnadspådrag som har vært for stort i forhold til inntektsøkningen. Derfor gjennomfører vi nå en endring av organisasjonen. Gjennom nytt lederskap og omorganisering rettes organisasjonens aktiviteter mot å støtte medlemmenes utvikling. Vårt mål er å støtte norske bedrifter og medlemmenes lederskap innenfor bærekraft og implementere deres ambisjoner.

Etter nesten 4,5 år har UN Global Compact Norge behov for omstilling slik at man kan gå inn i en ny fase. Som en del av denne omstillingen ønsker daglig leder Kim Gabrielli å søke nye utfordringer. Kim Gabrielli var organisasjonens første daglige leder i Norge. Under hans lederskap siden høsten 2019 har organisasjonen vokst kraftig fra 115 til 450 medlemmer og bygget opp et bredt medlemstilbud. Styret takker Kim for innsatsen. Ny konstituert leder for UNGC Norge er Oda Bjerkan som i flere år har hatt stillingen som Direktør for regioner og program. Med Oda får organisasjonen en konstituert leder som har vist styrke i å utvikle nettverket regionalt i Norge.

UNGC Norge har sammen med våre medlemmer over hele landet satt fart på oppnåelse av bærekraftsmålene. Ved å samle og styrke medlemmene våre rundt implementering av de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv og FNs bærekraftsmål vil en faglig sterk organisasjon fortsette arbeidet med å støtte norsk næringsliv i å gjøre bærekraft om til internasjonal konkurransekraft.  


Spørsmål kan rettes til konstituert daglig leder, Oda Bjerkan på tlf 476 87 722 eller kommunikasjonsrådgiver, Kristin Steenfeldt-Foss på tlf 922 10 424
  

 

Om UN Global Compact Norge:
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft med over 22.000 medlemmer i 160 land. I dag finnes det lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert Norge. UN Global Compact Norge arbeider med å støtte våre medlemmer i sitt arbeid med ansvarlig og bærekraftig drift. Organisasjonen har siden 2019 vokst til over 400 medlemmer som har forpliktet seg til FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.