Full fart i regionale bærekraftssatsninger 

Publisert 06.07.2021 av UNGC Norge

Når det regionale teamet i UN Global Compact Norge snart tar en velfortjent sommerferie, er det vel vitende om at høsten som venter dem er full av spennende prosjekter. Det har nemlig ikke manglet på regionalt bærekraftsengasjement, fra Agder i sør til Troms og Finnmark nord. Teamet er forsterket og klare til å skape lavterskel arenaer for små og mellomstore bedrifter som ønsker å styrke bærekraftsarbeidet sitt, enten det handler om rapportering eller innovasjon.

I mai ble det klart at UN Global Compact Norge tildeles midler fra Agder Fylkeskommune til å gjennomføre et forprosjekt til en regional løsningsplattform for små og mellomstore bedrifter. I juni informerer også Viken fylkeskommune om midler til UN Global Compact Norge, for å skape en løsningsplattform i Viken. Vestland Fylkeskommune har gitt midler til et forprosjekt for å identifisere barrierene for et mer bærekraftig vestland sammen med EY.

Som ikke dette er nok, har det regionale teamet brukt deler av våren til å planlegge prosjekter også i Møre og Romsdal og i Nord-Norge. I samtlige regioner har vi sterke og solide samarbeidspartnere, både i klynger, akademiske institusjoner, næringsforeninger og næringshager. Sammen er vi enige om at det å mobilisere en stadig større del av norske bedrifter, er et felles ansvar og en jobb vi må gjøre i fellesskap.

– Det blir en spennende høst, som jeg gleder meg til å ta fatt på med gode samarbeidspartnere og kollegaer over hele landet. Det skjer viktig bærekraftsarbeid i mange av regionene, og vi ser frem til å styrke dette arbeidet ytterligere, i tett samarbeid med et stadig voksende antall medlemmer, sier leder for de regionale satsingene Oda Bjerkan.

Begge studentpraktikantene, Maria Handal og Edvard Kobro, som kom til Bergenskontoret i januar 2021, skal fortsette i ansettelse utover høsten. Maria trer inn i en heltidsstilling og skal vil ha en nøkkelrolle i koordinering av de ulike regionale prosjektene. Edvard skal i deltidsstilling ved siden av studiene, jobbe i politisk avdeling. Dette innebærer å utarbeide høringsinnspill, bistå i forberedelser til arrangementer og kommunikasjonsarbeid. I tillegg styrkes teamet med ytterligere tre personer i Bergen. Lotte Lindbjør fortsetter arbeidet fra Tromsø.

–Det er klart det blir en fartsfull høst. Det er nok av utfordringer som står for tur, men jeg er trygg på at teamet, med alle mine dyktige kollegaer er de rette til å gjøre dette, sier Edvard i siste uke som praktikant før han går inn i sommerferie.

Det er ikke bare nye prosjekter som venter det regionale teamet i UN Global Compact Norge. Til høsten vil det både utlyses stillinger flere steder i landet.

Riktig god sommer fra det regionale teamet i UN Global Compact Norge!