Strides om årsaken til manglende skalering av grønn innovasjon

Publisert 30.10.2020 av UNGC Norge

Investorene og bedriftene strides om årsaken til at Norge henger etter med grønne investeringer og innovasjon. Det viser en fersk undersøkelse om grønn finans utarbeidet av EY på vegne av Norsk Venturekapitalforening (NVCA), UN Global Compact Norge, Nysnø og Investinor.

Mens 8/10 bedrifter i undersøkelsen mener lav kompetanse hos investorene er problemet, er det ingen investorer som mener at problemet ligger hos dem. Investorene på sin side rangerer tilgang på gode prosjekter som en barriere.

 – I følge denne undersøkelsen er det ulike virkelighetsoppfatninger om hvor problemet ligger. Det må vi ta inn over oss, og vi må gå i tettere dialog med bedriftene for å finne ut hvor skoen trykker, sier Ellen Amalie Vold, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening.

Etterlyser en nasjonal strategi for grønn finans 

Bedriftene i undersøkelsen etterlyser også mer tydelig næringspolitikk på feltet. EU har en helhetlig plan med Green Deal, og skal investere 1000 milliarder euro i grønn teknologi innen 2030. Storbritannia har en grønn finansieringsstrategi som er koblet til strategier for grønn omstilling og industri. I følge undersøkelsen etterlyser norske bedrifter tydeligere satsningsområder og mer aktiv forvaltning fra departementene.

– En tydeligere politisk satsing og retning på grønn og bærekraftig finans i Norge blir nødvendig skal vi ta igjen forspranget våre naboland har. Vi bør lære av EUs Green Deal og Storbritannias nasjonale initiativ for grønn finans, som begge setter en aktiv stat og en engasjert privat sektor i sentrum, sier Kim Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge.

Investinor opplever stor innovasjonsaktivitet i den indirekte delen av det grønne skiftet som går på overgangen til digitale løsninger og forretningsmodeller. I den delen av det grønne skiftet som direkte reduserer utslipp derimot, oppleves innovasjonsaktiviteten å være langt lavere.

–Der er utviklingsløpene ofte lange og kapitalkrevende, samtidig som økonomisk lønnsomhet avhenger av grep fra myndighetene, dersom grønt alternativ er dyrere enn brunt, sier Tor Helmersen, CFO i Investinor.

Enighet om at økt kunnskap om grønne investeringer er sentralt

9/10 av bedriftene mener at industrisamarbeid og tilgang til EUs støtteordninger er viktig for å skalere grønne innovasjoner i Norge. Nysnø Klimainvesteringer ser mange spennende muligheter i både tidligere og senere faser.

– Det er ikke en iboende motsetning mellom lønnsomhet og klimagevinst. Siden vår oppstart for to år siden har vi snakket med over 700 selskaper og ser at grønn innovasjon og industriell skalering omfatter et enormt spekter av teknologier, forretningsmodeller og løsninger, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer.

Oppsummert

  • Norske bedrifter løfter uklar næringspolitikk som viktigste barriere for skalering av grønn innovasjon.

  • Investorene påpeker mangel på gode prosjekter som en barriere, mens bedriftene ser ikke på det som hovedproblemet.

  • Både investorer og bedrifter peker på lave eller negative inntekter og kapitalrisiko som utfordringer.

  • Bedriftene peker på kompetansemangel hos investorene som den nest største barrieren. Ingen av investorene i undersøkelsen identifiserer egen kompetanse som et problem.

 

Resultatene fra undersøkelsen er tilgjengelig her.