Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Publisert 08.09.2020 av UNGC Norge

Besøket av bærekraftsminister Nikolai Astrup hos UN Global Compact Norge var vårt startskudd for å gi innspill til den nasjonale planen for bærekraftsmålene. Vi fortsetter med innspillsmøte 4. november for våre medlemmer, påmelding her.

Våre foreløpige innspill ble overlevert av vår styreleder Wenche Grønbrekk og direktør Kim N. Gabrielli, og kan leses i sin helhet her. Fram mot fristen i november vil vi be våre snart 220 medlemmer om deres innspill. Her noen høydepunkter blant innspillene:

  • Tverrpolitisk enighet mot 2030: Den nasjonale planen for bærekraftsmålene bør vedtas i Stortinget.
  •  Langtidsplanen for bærekraftsmålene med finansiering utover det enkelte statsbudsjett: Bli inspirert av andre planverktøy som Nasjonal Transportplan, Langtidsplanen for Forsvaret eller EU Green Deal.
  • Opprett Bærekraftsforum for hyppig oppfølging av progresjon. Koble dette mot SSBs indikatorer og måling for bærekraftsmålene, som bør utvikles videre.
  •  Sats på definerte områder innen fremtidens næringsliv. NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon lanserte nylig seks satsingsområder: Fornybar energi globalt, Havvind, Batterier, Hydrogen, Maritim sektor, Kraftsystem og lading på veier.
  • Næringslivet som sentral dialogpartner: En tett dialog med næringslivet bli avgjørende skal vi klare omstillingen. UN Global Compact bidrar i Norge og globalt gjennom løsningsplattformer innen hav, finans, sirkulært, i Arktis med mer.
  • Nasjonalt initiativ for bærekraftig finans: Se til Storbritannia for å sette felles retning for privat og offentlig finans, «UK Green Finance Initiative