Innspillsmøte til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene - UN Global Compact Norway

Innspillsmøte til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Kommunaldepartementet har begynt sin prosess med å samle inn innspill til den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene som lanseres i 2021. UN Global Compact Norge ønsker medlemmenes innspill!

Tidspunkt

4. nov
4. nov

Sted

Teams

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Participant medlemmer
  • Signatory medlemmer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har begynt sin prosess med å samle inn innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraft som skal lanseres i 2021. I forbindelse med et besøk hos oss av bærekraftsministeren og et innspillsmøte i departementet har UN Global Compact Norge levert foreløpige innspill. Disse vil danne utgangspunkt for innspillsmøte og dere kan lese dem her. I innspillsmøtet vil vi diskutere forslaget, slik at vi kan sende en oppdatert utgave med eventuelle forbedrete og videre innspill til departementet.

Innledning v/ Kim Gabrilli, direktør i UN Global Compact

Åpen diskusjon og Innspillsrunde v/  Kristin Knutsen, policy advisor

 

 

Meld deg på

Tidspunkt:

4. nov
4. nov

Sted:

Teams

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

  • Participant medlemmer
  • Signatory medlemmer