Ny FN rapport: Toppledere verden over er bekymret over hastigheten og graden av problemer de møter, men tyr til bærekraftstiltak for å skape motstandsdyktighet

Publisert 17.01.2023 av UNGC Norge

I dag lanseres UN Global Compact og Accenture sin årlige CEO-study under World Economic Forum i Davos. Rapporten bygger på innsikt fra 2,600 CEOs på tvers av 128 land og 18 sektorer og er den største av sitt slag.

Så godt som samtlige er enige om at bærekraftsarbeid er sentralt også i deres rolle, men de fleste (87%) frykter at ulike utfordringer bedrifter nå møter er med på å stagnere oppnåelsen av bærekraftsmålene innen fristen i 2030. Nesten samtlige rapporterer at de står ovenfor 10 eller flere utfordringer samtidig. Men selv om utfordringene er store i flere sektorer, er det også gode eksempler på muligheter i tillegg til et eget kapittel om hva CEOene mener må til fra myndigheter og politikere verden over.

 

 

 

På tross av at utfordringene er store og løsninger ikke implementeres fort nok, er bærekraft også halmstrået topplederne griper til for å sikre at de også i fremtiden er leve- og motstandsdyktige. I intervjuene identifiserte topplederne nøkkelfaktorer som å sette vitenskapsbaserte klimamål, sørge for mer mangfold blant de ansatte, delta i samarbeid om teknologiløsninger på tvers av sektorer, tettere arbeid med verdikjedene og mer fokus på biomangfold.

Privat/offentlige samarbeid vektlegges også i stor grad. Topplederne ber om, og trenger ti ting fra myndigheter og politikere for å kunne nå ambisiøse bærekraftsmål. Ti er også antallet bærekraftsutfordringer 93% av topplederne møter, samtidig.

– I en verden preget av konflikt, energimangel, stigende inflasjon og en fare for resesjon viser rapporten at toppledere verden over ikke tror vi er så motstandsdyktige mot kriser som vi hadde håpet. Næringslivet er påvirket av en rekke ulike kriser samtidig. Bærekraftsutfordringene vi står ovenfor, fra stadig tydligere klimaendringer til økende sosiale og økonomiske ulikheter står ikke i stil med ambisjonsnivået og farten vi må ha for å nå bærekraftsmålene innen fristen i 2030, sier Kim Gabrielli, administrerende direktør I UN Global Compact Norge.

 

 

Ulike sektorer rapporterer også ulike muligheter og utfordringer, som utbroderes på side 89-121. Blant sektorene er agrikultur, bilindustrien, energisektoren, naturressurser og reiselivsnæringen. Mulighetene identifisert for hvordan bedrifter kan oppnå en motstandsdyktig forretningsmodell er listet opp på s. 62-75.

Næringslivsledernes forventninger fra politiske beslutningstakere og myndigheter

Undersøkelsen har og kartlagt en liste over krav og forventninger næringslivet har til myndigheter og beslutningstakere. (s. 77).

 • Tilpasse nasjonale klimamål til 1,5 graders målet (resultatet fra COP27 ikke tilstrekkelig)
 • Samarbeide om karbonprising
  • Trenger omforent felles standarder/prising
 • Opprette et rammeverk for biologisk mangfold
  • 80% anerkjenner at virksomheten påvirker biologisk mangfold, men kun 35% har initiert beskyttelses eller gjenoppretningsprosjekter
  • COP15 enigheten viktg skritt i riktig retnig, men behov ytterligere reguleringer må til for å mobilisere bidrag fra næringslivet
 • Handling/økt finansiering for klimatilpasning
  • Må innfri COP26 målet om doblet klimatilpasningsinvesteringer fra 2019-nivå innen 2025
  • 34% av CEOs i utviklingsland mener manglende finansiering er et stort hinder for å bygge motstandsdyktige virksomheter. 18% mener det samme i utviklede land
 • Tilpasse lover og reguleringer for å fremme innovasjon
  • Dagens regler viderefører skadelige vaner og sykluser blant annet gjennom skadelige subsidier, som fossil, som dreper innovasjon
 • Standardisere ESG rapporterings-rammeverk 
  • Mange ulike rammeverk for bærekraft er både forvirrende og kostelig.
  • Like standarder vil sikre lik data og KPIer, øke åpenhet og sikre at alle evalueres likt
 • Legge til rette for sirkulærøkonomi
  • Næringslivet går i stadig større grad mot sirkulære modeller. Sikrer virksomheter mot krevende geopolitikk, økonomisk usikkerhet, økende kostnader. Og for proaktivt tilpasse seg fremtidige utfordringer som ressursmangler og kommende reguleringer
  • Myndigheter kan heve standarder for gjenbruk og reparasjoner, sikre insentiver for bærekraftige produkter og tjenester og fjerne regulatoriske hindre.
 • Investere i bærekraftig grunnleggende infrastruktur (offentlige anskaffelser)
  • Positive miljømessige og sosiale virkninger, men også skape nye markeder for bærekraftige produkter, tjenester og prosesser
 • Støtte policy for en rettferdig omstilling 
  • Myndigheter, næringslivet og arbeidere må samarbeide for å sikre at den grønne omstillingen ikke etterlater de som nå driver økonomiene.
 • Stille opp med kompetanse og finansiering for SMBer 
  • 82% av SMB CEOs mener de trenger økt finansiell støtte for å bygge motstandsdyktige virksomheter
  • 85% av SMB CEOs mener de trenger kompetanseheving

 

Les hele rapporten her.