SDG Action Manager

Publisert 26.06.2020 av UNGC Norge

Siden innføringen av bærekraftsmålene i 2015, har FNs generalforsamling jobbet hardt for å finne måter å mobilisere så mange aktører til handling på bærekraftsmålene. I UN Global Compact hjelper vi bedrifter med å samkjøre strategier og operasjoner med den universelle bærekraftige og samfunnsansvarlige politikken. Bærekraftsmålene er 17 globale mål som fungerer som en felles plan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å nå målene. SDG Action Manager er et nyttig verktøy for selskaper og organisasjoner til å konkretisere og måle bærekraftsarbeidet.  

I en rapport fra PWC nevnte 72% av norske selskaper bærekraftsmålene i sin rapportering, men bare 14% av selskapene satte klare kvantitative mål. Bare 1% av selskapene målte sine prestasjoner mot bærekraftsmålene. Disse tallene viser at til tross for bedriftens engasjement, er det fortsatt mangel på identifisering av viktige bærekraftsmål og mangel på effektiv resultatmåling.

Derfor har UNGC og B Lab gått sammen om å opprette SDG Action Manager for å støtte og spore mer spesifikk handling mot de 17 bærekraftsmålene. Dette verktøyet er en spennende mulighet for bedrifter til å lukke gapet mellom ambisjoner om å oppfylle SDG-ene og å faktisk levere disse målene på en effektiv måte. Her er fire grunner til å adoptere SDG Action Manager:

1.SDG Action Manager hjelper deg med å identifisere de målene som er mest relevante for virksomheten din.

 

 

 

 

 

 

Basert på selskapets bransje og spesifikasjoner, vil plattformen anbefale et sett viktige bærekraftsmål.

2. Det viser hva du kan gjøre for å levere dem

 

 

 

 

 

 

 

Du får et sett med spørsmål som vil hjelpe deg med å bestemme ditt nåværende bidrag til hvert mål, og som vil hjelpe deg med å bestemme hvilke aktiviteter som må prioriteres i fremtiden.

3. SDG Action Manager hjelper deg med å spore og måle ytelsen underveis

 

 

 

 

 

I bærekraftsmål-resultatdelen kan du få et tydelig overblikk over hvordan selskapets drift, forsyningskjede og forretningsmodell skaper positiv innvirkning, samt identifisere potensielle risikoområder.

4. Det er åpent og gratis for alle

 

 

 

 

Fra små til store selskaper er SDG Action Manager tilgjengelig for alle. I tillegg kan du invitere kollegaer til å ha tilgang til plattformen og bidra til vurderingen. Til slutt kan du aktivere datadeling med organisasjonene du velger for å oppmuntre til samarbeid.

Vi håper at SDG Action Manager vil hjelpe deg med å spore resultatene dine for å oppnå målene for bærekraftig utvikling, og hjelpe deg med å bygge din bærekraftige forretningsstrategi.

 

Her kan du se opptak av webinaret vi holdt hvor det gis en innføring i hvordan man bruker SDG Action Manager:

https://youtu.be/w1jJ3VyPblU