Generalforsamling og nytt styre

Publisert 19.06.2020 av UNGC Norge

Torsdag 11. juni 2020 ble det avholdt generalforsamling i UN Global Compact Norge. Det ble naturligvis avholdt digitalt i år, som gjorde det enklere for medlemsbedrifter over hele landet å delta. Det ble valgt nye styremedlemmer, lagt frem årsrapport og vedtatt budsjett.

Protokollen fra årsmøtet kan du lese her.

Slik blir det nye styret

Disse blir sittende:

Wenche Grønbrekk fra Cermaq fortsetter som styreleder. Eli Bleie Munkelien fra Innovasjon Norge, Tor Helmersen fra Investinor, Henrik Munthe fra NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon og Bente Haukland Næss fra Asplan Viak blir også værende.

Nykommere: 

Hanne Rønneberg fra SINTEF, Nils Einar Aas fra Retura, Melanie Moore fra Wilh. Wilhelmsen Holding, Amar Bokhari fra Bokhari AS og Emilie Olderskog fra Mills – velkommen skal dere være!

Disse tar farvel:

Sigurd Sagen Vildåsen fra SINTEF, Karoline B. Hjertø fra SpareBank 1 Østlandet, Jan Atle Ellingsen fra Bergen Plastics, Unni Farestveit fra Agder Energi, Adriana Garcia fra T&G Elektro AS og Agnethe Brown Erland fra SpareBank 1 SR-Bank. De har gjort en strålende innsats og ønskes lykke til videre!

 

Året som har gått

I følge vedtektene skal det avholdes generalforsamling på vårparten hvert år. Det legges frem årsrapport, styrets årsberetning og budsjett skal vedtas.

Årsrapporten med revidert regnskap kan leses her . 2019 var første år med norgeskontor og sekretariat i Norge for UN Global Compact. Derfor har aktivitetsnivået og medlemsaktivitetene vært mye høyere enn årene før. Det kombinert med ny nettside og kommunikasjonskanaler og ansatte i sekretariatet har medført nye kostnader og investeringer i forhold til de foregående årene.

 

Sekretariatet i UN Global Compact Norge.
Sekretariatet i UN Global Compact Norge ved oppstart september 2019. Siden den gang har teamet blitt utvidet med syv til. Fra venstre: Pernille Røe, Line Karlsen og Kim Noguera Gabrielli. Foto: Moment Studio.

 

Snart 200 medlemmer

Siden opprettelsen av norgeskontoret til UN Global Compact i september 2019 har 80 nye selskaper og organisasjoner meldt seg inn. Til sammen betyr det 200 medlemmer, alt fra små selskaper med få ansatte, til viktige organisasjoner og mange av Norges største selskaper. Fellesnevneren for alle medlemmer er at de jobber for et bærekraftig næringsliv, eller fremtidens næringsliv som vi kaller det.

 

Løsningsplattformer for fremtidens næringsliv

Noe av det viktigste sekretariatet har jobbet med siden oppstart er løsningsplattformer. Det er plattformer bestående av medlemmer fra ulike sektorer som går sammen for å finne forretningsmuligheter og konkrete løsninger knyttet til ulike bærekraftsutfordringer. Løsningsplattformen for sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller er allerede godt i gang med engasjerte medlemmer fra et bredt spekter. Nasjonal havplattform for bærekraftig næringsliv er også godt i gang og har nå 25 medlemmer, alt fra de største aktørene på fornybar energi, til shipping og finansinstitusjoner. Løsningsplattformen for bærekraftig business i Arktis har fått tilskudd fra Sparebank 1 Nord-Norge og settes opp i disse dager. Løsningsplattformene for finans og romfart blir satt opp senere i år. For deltakelse i en løsningsplattform ta kontakt på kommunikasjon@globalcompact.no.

 

Se hele generalforsamlingen her

https://youtu.be/ZdYxoGMrdAE