FN-organisasjon etableres i Møre og Romsdal: – Vinn-vinn-vinn situasjon, sier rådmann

Publisert 02.09.2021 av UNGC Norge

FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv i Norge, UN Global Compact Norge, etablerer eget kontor i Møre og Romsdal for å støtte det lokale næringslivet i sin bærekraftsinnsats. Kontoret, lokalisert i Kristiansund blir sentrum for alt arbeidet i Møre og Romsdal. Det ble lansert av Oda Bjerkan fra scenen på Nordmørskonferansen torsdag.  

– Vi har blitt strålende tatt imot av næringslivet, kommunen og andre aktører allerede og gleder oss masse til å jobbe sammen med næringslivet her, sier Oda Bjerkan, leder for regional satsning og politikk i UN Global Compact Norge.  

Kristiansund tar vel imot organisasjonen og satsingen realiseres på bakgrunn av samarbeid mellom Kristiansund kommune, NEAS, Sparebank1 Nordmøre og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Rådmann Arne Ingebrigtsen er veldig glade for nyetableringen:  

Kristiansund ser med begeistring på økt bærekraftsfokus blant store bedrifter og internasjonalt. Med UN Global Compact Norge på plass i leverandør- og eksportfylket Møre og Romsdal vil vårt næringsliv kunne opprettholde sin konkurransekraft, sier Arne Ingebrigtsen, Rådmann i Kristiansund. 

– Denne etableringen er så nær en vinn-vinn-vinn situasjon det er mulig å komme, legger han til. 

99 % av norske bedrifter er små eller mellomstore bedrifter (SMBer), 44 % av den norske verdiskapningen kommer fra SMBer og 47% av alle ansatte i næringslivet jobber i små eller mellomstore bedrifter, ifølge NHO 

– Ofte blir det snakket om hva de store gjør for å kutte utslipp og omstille til en mer bærekraftig forretningsmodell. Vi mener at alle de små og mellomstore bedriftene spiller en vel så viktig rolle og at disse må være med på laget skal vi nå forpliktelsene satt gjennom Parisavtalen og bærekraftsmålene innen 2030, sier Kim Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge. 

– Fremtidens næringsliv formes og utvikles over hele landet, ikke bare fra storbyene, derfor er det viktig for oss å kunne være enda tettere på våre mange bedriftsmedlemmer her i fremoverlente Møre og Romsdal for å kunne bistå dem i det operasjonelle bærekraftsarbeidet, sier Kim Gabrielli. 

Etter tett samarbeid med Kristiansund næringsforening ble det tydelig at det er et ønske om å jobbe mer med bærekraft, i tillegg til at mange bedrifter også har innsett at det er nødvendig for å posisjonere seg for fremtiden. Mange små og mellomstore bedrifter har ikke nødvendigvis kompetansen innad i bedriften, men må hente den eksternt. Her skal UN Global Compact Norge bistå i etablering og utvikling av bærekraftsarbeid og aktiviteter, samt rapportering. 

Med sine 13.000 medlemmer globalt og 300 medlemmer nasjonalt er UN Global Compact både verdens og Norges største bedriftsinitiativ for bærekraft og klare for å styrke arbeidet i fylkeskommunen.