Vellykket kick off-event for ny innovasjonsarena: UK-Norway Sustainable Finance Action Platform

Publisert 03.02.2021 av UNGC Norge

Tirsdag 2.februar arrangerte UN Global Compact Norge lanseringsarrangement for den nyopprettede innovasjonsarenaen «UK-Norway Sustainable Finance Action Platform», der flere engasjerte aktører deltok.

Engasjementet var stort på det digitale lanseringsarrangement med hele 400 deltakere. Blant annet deltok Norges klima-og miljøminister Sveinung Rotevatn og Storbritannias minister for energi, næring og grønn vekst, Anne-Marie Trevelyan for å diskutere det nye norsk-britiske samarbeidet. Toppledere fra britiske og norske finansinstitusjoner var også tilstede. Omar Selim (CEO, Arabesque), Sir Roger Gifford (president for Storbritannias grønne finansinstitutt), Oljefondets eierskapsdirektør, Siri Kalvig Nysnø, og Jan Erik Saugestad, CEO i Storebrand Asset Management, var blant innlederne.

Norges klima-og miljøminister, Sveinung Rotevatn deltok på kick off-eventet.

Den nye innovasjonsarenaen skal styrke arbeidet med bærekraftig finans. For å nå Parismålene er investeringsgapet enormt, og det norsk-britiske samarbeidet skal bidra til å lukke det. UK-Norway Sustainable Finance Action Platform skal bidra til konkrete løsninger på finansieringsbehovet for å nå klima- og bærekraftsmålene og de strategiske målene knyttet til grønn finans, som blir et av hovedfokusområdene under FNs klimatoppmøte i Glasgow (COP26) i november. Målet er økte klimavennlige investeringer og tettere samarbeid mellom bedrifter, finansaktører og beslutningstakere i de to landene.

– Målet nå er å hjelpe finansaktører og andre bedrifter å finne helt konkrete løsninger og muligheter for å fylle det enorme investeringsgapet som finnes. For å lukke gapet mellom eksisterende investeringer, og hva som trengs for å nå bærekraftsmålene, kreves investeringer tilsvarende 3% av verdens BNP. Selv om 2020 viste oss at trenden går riktig vei, er det fortsatt langt igjen før vi ser mål, sier Kim Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

Flere av de største finansaktørene har allerede meldt stor interesse for å delta i løsningsplattformen, og skal vi tolke lanseringsarrangementet blir ikke engasjementet mindre. Deltagelse har blitt delt opp i fem arbeidsstrømmer som støtter skiftet mot grønn finans: finansiering av globale forpliktelser, risikostyring, rapportering, avkastning og mobilisering blir hovedområdene bedriftene skal samarbeide om. Plattformen vil ikke bare fokusere på brukbare løsninger innenfor de fem arbeidsstrømmene, men også se på hvilke rammeverk og investeringsbeslutninger som er nødvendige for å styrke en utslippsfri økonomi.

Se livestreamen fra kick off-eventet her.

Vil din bedrift ta del i løsningsplattformen? Registrer deg her.