Over 1200 toppledere fra næringslivet ber verdens regjeringer styrke globalt samarbeid i anledning FNs 75. generalforsamling

Publisert 23.09.2020 av UNGC Norge

Mer enn 1200 øverste ledere fra selskaper i mer enn 100 land stiller seg bak erklæringen om fornyet globalt samarbeid, og lover å forene seg i arbeidet om en bedre verden.

Bedriftslederne viser med dette sin støtte til FN og multilateralt og mellomstatlig samarbeid, og ber myndigheter gjøre det samme. Cermaq, Hydro, Equinor, Seagems, Skuld, Gard, Borregård, Energiråd og Atea er blant de norske medlemmene av FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact, som har signert erklæringen utarbeidet av organisasjonen.  

–FN runder 75 år i en tid hvor internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang. Hverken pandemier, klima- og miljøutfordringer eller store globale ulikheter kan løses uten at alle gode krefter trekker i samme retning. Samfunnsansvar må være fundamentet for all forretningsvirksomhet, ikke et hyggelig supplement. Jeg oppfordrer alle bedrifter til å gå sammen for å fremme universelle verdier og grunnleggende rettigheter ved å vise at lønnsomhet og bærekraft både må og kan gå hånd i hånd, sier Hydros konsernsjef Hilde M. Aasheim. 

–FN er kritisk for å nå bærekraftsmålene og nødvendig global transformasjon. Derfor er Cermaq aktive i UN Global Compacts løsningsplattform for bærekraftige havindustrier, sier Geir Molvik, daglig leder i Cermaq. 

Samtidig som at topplederne forplikter selskapene sine til en rekke punkter, forventer de også at myndighetene intensiverer globalt samarbeid og beskytter menneskerettighetene og institusjonene. FN har spilt en nøkkelrolle i håndteringen av store kriser tidligere, men nå trues det multilaterale systemet av de som vil gå alene istedenfor å samarbeide.  

Ledende næringslivsledere sender med erklæringen et klart signal til de politiske lederne om at det vi trenger nå er mer, ikke mindre globalt samarbeid. Modig lederskap, globalt samarbeid og et sterkt FN er viktigere enn noensinne, for å møte klimaendringene og korona-pandemien med riktige svar, sier Kim Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge. 

Støtteerklæringene, inkludert den fulle oversikten over hvilke toppledere som har skrevet under, ble overrakt FNs generalsekretær António Guterres av Sanda Ojiambo, øverste leder av UN Global Compact. Overrekkelsen skjedde under åpningen av “Private Sector Forum” som inngår i FNs høynivåuke i forbindelse med den 75. årlige generalforsamlingen. Statsminister Erna Solberg var på “talerstolen” etter Guterres og understreket også viktigheten av globalt samarbeid.  

Fakta

  • Erklæringen som konsernsjefene har underskrevet slår det fast slik: “Vi, ledere fra næringslivet, anerkjenner at fred, rettferdighet og sterke institusjoner er fordelaktig for våre bedrifters levedyktighet på lang sikt, og er grunnleggende for å opprettholde UN Global Compacts ti prinsipper og bærekraftsmålene. Nå har vi mulighet til å lære fra felles erfaringer for å forene oss bak FNs misjon og sammen styre verden i en mer rettferdig, inkluderende og bærekraftig retning. Vi er sammen om dette, og vi er forent i arbeidet om en bedre verden”. […] nå trues vårt multilaterale systemet av de som vil gå alene isteden for å samarbeide om verdens utfordringer […] “Vi ber regjeringene styrke multilateralt samarbeid og global styring for å bekjempe korrupsjon, bygge motstandskraft og nå bærekraftsmålene 
  • Erklæringen og hvilke konsernsjefer som har signert kan sees i sin helhet her 
  • “Private Sector Forum” var det første arrangementet under fanen Uniting Business LIVE”, som arrangeres av UN Global Compact 21.–23. september under høynivåuka i forbindelse med FNs 75. generalforsamling.