Årets generalforsamling og presentasjon av nye styremedlemmer

Publisert 24.03.2022 av UNGC Norge

Onsdag 23. mars møttes medlemmer, styret og deler av sekretariatet til årets generalforsamling. Agenda for møtet var å lære om året som har gått, hvordan veien videre for UN Global Compact Norge ser ut og valg av nytt styre.  

Styreleder Wenche Grønbrekk åpnet den digitale forsamlingen ved å snakke om de globale utviklingene som påvirker driften og hverdagen til styret og sekretariatet i UN Global Compact Norge, og understreket viktigheten av å ha bærekraftsmålene og de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv i bunn i alt vi gjør.  

Administrerende direktør Kim Gabrielli tok deretter over stafettpinnen ved å presentere hva organisasjonen fikk til i 2021. Dette kan du lese mer om i årsrapporten, som man finner her.  

I året som kommer vil det bli noen endringer for medlemmene våre. Først og fremst går vi fra en modell med løsningsplattformer, til å ha et samlet kompetanseprogram. Der vil alle våre medlemsaktiviteter samles, der medlemmene selv kan velge hvilke de ønsker å ta del i.  

Vi endrer også medlemskategoriene og kontingentene for å være med i UN Global Compact. Nå vil det kun være to kategorier: One tier og subsidiary. One tier er for alle bedrifter og organisasjoner som har hovedkontor i Norge. Dersom et selskap har hovedkontor i et annet land, men den norske avdelingen ønsker å være medlem i nettverket, blir den norske avdelingen da et subsidiary-medlem. Kontingentene for medlemskapet varierer etter omsetning og størrelse, og blir som følger:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskontingent for selskaper med omsetning over 50 millioner USD bestemmes av UN Global Compact internasjonalt og det norske nettverket har ikke innflytelse på denne kontingentfastsettelsen. 

Nye styremedlemmer valgt inn 

Det viktigste fra årets generalforsamling var valg av nye styremedlemmer. Wenche Grønbrekk fortsetter som styreleder, og får med seg Henrik Munthe (NHO), Melanie Moore (Wilh. Wilhelmsen Holding ASA) og Amar Bokhari (Bokhari AS) som fortsetter i sine verv. Det kommer dog fem nye styremedlemmer, samt to nye varamedlemmer:  

  • Line Asker, DNB (tidligere vara) 
  • Heikki Holmås, Multiconsult 
  • Lars Erik Lund, Veidekke 
  • Live Jacob Sydness, Gard 
  • Kjell S. Rakkenes, Nortura 
  • Ingrid Lomelde, Aker Offshore Wind (vara) 
  • Jon Gravråk, Bulk Infrastructure (vara) 

UN Global Compact ønsker alle nye styremedlemmer velkommen, og takker alle avtroppende medlemmer for innsatsen og jobben som har blitt lagt ned i vårt arbeid.  

Hvem er de nye styremedlemmene? 

Line Asker
Line jobber som seniorrådgiver innen bærekraft i DNB. Hun har tidligere vært fagdirektør for bærekraftig finans i Finans Norge, og hun har hatt ulike stillinger i Finansdepartementet, DNB, The Governance Group og PwC. Hun er utdannet siviløkonom, autorisert finansanalytiker (AFA) og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole. Line har vært varamedlem i UN Global Compact Norge-styret frem til nå.

Heikki Holmås
Heikki er bærekraftsjef (CSO) for Multiconsult, et norskbasert rådgivende ingeniørselskap med datterselskap i flere nordeuropeiske land. Heikki har 16 års bakgrunn fra Storting og regjering og var som utviklingsminister med på å vedta etableringen av bærekraftsmålene. Heikki har master innen økonomi, energi og ledelse fra NHH og BI, og videreutdannelse innen bærekraftledelse fra University of Cambridge.

Lars Erik Lund
Lars Erik jobber i dag som konserndirektør med ansvar for strategi og bærekraft i Veidekke. Han har sittet i konsernledelsen i Veidekke siden 2016. De siste 15 årene har han jobbet som rådgiver for ledelsen i en rekke børsnoterte virksomheter. Fra før har Lund vært ansatt i Statoil som spesialrådgiver for konsernledelsen innen området finansiell kommunikasjon. Han var med å etablere Crux Kommunikasjon – et ledende rådgivningsmiljø for selskapskommunikasjon og investorrelasjoner, og hatt stillinger i Burson-Marsteller, Hugin og Kenor ASA. Lars Erik er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Live Jacob Sydness
Live jobber som leder for bærekraftsteamet i sjøforsikringsselskapet Gard og har tidligere jobbet som rådgiver for ansvarlig næringsliv for FNs høykommissær for menneskerettigheter i Geneve. Hun har også jobbet for den norske FN-delegasjonen i New York, og hatt ulike stillinger i Norad og FN-systemet. Live har en mastergrad i menneskerettigheter med spesialisering innen næringslivets menneskerettighetsansvar. 

Kjell S. Rakkenes
Kjell er konserndirektør med ansvar for bærekraft, nærings- og handelspolitikk og kommunikasjon i Nortura. Han bred erfaring fra ulike styrer som styreleder og styremedlem. Han har tidligere hatt lederstillinger i Posten Norge, Dentsu Aegis Norge, JKL Group AB og Geelmuyden.Kiese Norge og Danmark. Rakkenes har studert siviløkonomstudiet på Handelshøyskolen BI.

Ingrid Lomelde (vara)
Ingrid jobber som bærekraftsdirektør i Aker Offshore Wind. Hun har tidligere vært leder for klima i Norges Forskningsråd, miljøpolitisk leder i WWF Norge og har jobbet som forretningsutvikler for fornybar energi i Equinor. Ingrid er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Jon Gravråk (vara)
Jon er konsernsjef i Bulk Infrastructure Group AS, et raskt voksende privateid Nordisk selskap som utvikler bærekraftig digital infrastruktur, herunder datasentre og internasjonale fibersystemer. Jon har bakgrunn fra konsernledelsen i Telenor og før det som partner i McKinsey & Company. Han er siviløkonom og bringer internasjonal arbeidserfaring fra både Europa, USA og Asia.