Kompetanseprogram for bærekraft

Øk kompetansen og få støtte i bærekraftsarbeidet til din virksomhet.

Flere utviklede programmer med mål om å støtte bedrifters bærekraftsarbeid, både når det gjelder økt kompetanse og ved gjennomføring av viktige tiltak.

Ta kontakt her for å lære mer!

PROGRAMOVERSIKT

Bærekraftskompetanse er ikke lenger forbeholdt bærekraftsavdelingene. UN Global Compact Norge sitt Kompetanseprogram for bærekraft tar sikte på å mobilisere sentrale deler av din virksomhet og tilby kompetansehevende kurs. Deltakerbedrifter kan velge mellom kurs på introduksjonsnivå og for viderekomne.

HVORFOR DELTA

  • Mulighet til å bedre integrere både bærekraftsmålene og UN Global Compacts ti prinsipper i din forretningsstrategi, drift og i deres interessenthåndtering.
  • Delta i et aktuelt og oppdatert læringstilbud hvor man identifiserer og legger til rette for bærekraftige retningslinjer og praksiser, gjennom en skreddersydd og ansvarlig handlingsplan.
  • Tilgang til grunnleggende verktøy og kompetanse for å bygge et bærekraftig business-case.
  • Lær om rapportering, målsetting og compliance.
  • Bygg kunnskap om tverrfaglig samarbeid for å utvikle bærekraftsløsninger gjennom nye teknologier, initiativer og forretningsmodeller.

 

BESKRIVELSE

KVALIFIKASJONSKRAV

  • For å delta i vårt Kompetanseprogram for bærekraft kreves det at bedriften er medlem av UN Global Compact Norge eller villig til å bli medlem.
  • Villig til å utnevne to representanter (per modul) som deltar i programmet og påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger programutviklingen, gir støtte ved behov, og deltar i arrangementer.

TIDSLINJE FOR PROGRAMMENE

PRISER – INDIVIDUELLE KURS

PRISER – HELE KOMPETANSEPROGRAMMET

DELTAKELSE I PROGRAMMET

Ansvarlig næringsliv
Climate Ambition Accelerator: lær å sette vitenskapsbaserte klimamål

Har du ennå ikke satt deg konkrete mål for å kutte klimagassutslipp, eller virker de tekniske kravene og metodene overveldende? Start reisen din ved å forplikte deg til vitenskapsbaserte klimamål og akselerere fremgangen mot Net Zero gjennom Climate Ambition Accelerator.

Åpenhetsloven 101 – En introduksjon

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav og aktsomhetsvurderinger?

Start reisen med et tredagers kurs, holdt av UN Global Compact Norge og Etisk handel Norge, der du får en praktisk gjennomgang av metoden aktsomhetsvurderinger og eksempler på god praksis i næringslivet.

Ta kontakt her for å lære mer!

Target Gender Equality

Target Gender Equality hjelper din bedriften med å sette og nå tydelige mål for å øke likestilling og kvinners representasjon i næringslivet. Ta kontakt her for å lære mer!

SDG Ambition

Sett inn støtet for den transformative endringen som trengs for å nå de 17 bærekraftsmålene. Ta del i vårt “SDG Ambition”- akseleratorprogram for å utforske forretningsmuligheter, bygge robusthet og legge til rette for langsiktig vekst. Ta kontakt her for å lære mer!

Bærekraft som forretningsmulighet
SDG Innovation Accelerator

Facilitate the next generations through the SDG Innovation Accelerator. A program that has been developed to engage young professionals to promote sustainability within the business, drive innovation and deliver concrete solutions with potential market value for the company. Get in touch here to learn more!

Sustainability by Design

Sustainability by Design is a four-month sustainability course, with a focus on design thinking to drive innovation across companies and organisations. The course facilitates sustainable progress for both people and the planet. With you  here !