Kompetanseprogram for bærekraft

Øk kompetansen og få støtte i bærekraftsarbeidet til din virksomhet. Flere utviklede programmer med mål om å støtte bedrifters bærekraftsarbeid, både når det gjelder økt kompetanse og ved gjennomføring av viktige tiltak. Ta kontakt her for å lære mer!

PROGRAMOVERSIKT

Å tilegne seg bærekraftskompetanse ikke lenger er en oppgave forbeholdt bærekraftsavdelingen i virksomhetene. UN Global Compact Norge sitt kompetanseprogram for bærekraft tar sikte på å mobilisere sentrale deler av din virksomhet og tilby kompetansehevende kurs. Deltakervirksomheter kan velge mellom kurs på introduksjonsnivå og for viderekomne.

HVORFOR DELTA

  • Mulighet til å bedre integrere både bærekraftsmålene og UN Global Compacts ti prinsipper i din forretningsstrategi, drift og i deres interessenthåndtering.
  • Delta i et aktuelt og oppdatert læringstilbud hvor man identifiserer og legger til rette for bærekraftige retningslinjer og praksiser, gjennom en skreddersydd og ansvarlig handlingsplan.
  • Tilgang til grunnleggende verktøy og kompetanse for å bygge et bærekraftig business-case.
  • Lær om rapportering, målsetting og compliance.
  • Bygg kunnskap om tverrfaglig samarbeid for å utvikle bærekraftsløsninger gjennom nye teknologier, initiativer og forretningsmodeller.

 

BESKRIVELSE

KVALIFIKASJONSKRAV

  • For å delta i vårt kompetanseprogram for bærekraft kreves det at virksomheten er deltaker av UN Global Compact Norge eller er på vei til å bli deltakervirksomhet.
  • Virksomheten må være villig til å utnevne to representanter (per modul) som deltar i programmet og ved påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger programutviklingen, gir støtte ved behov, og deltar i relevante arrangementer.

TIDSLINJE FOR PROGRAMMENE

PRISER – INDIVIDUELLE KURS

PRISER – HELE KOMPETANSEPROGRAMMET

DELTAKELSE I PROGRAMMET

Ansvarlig næringsliv
Climate Ambition Accelerator: Lær hvordan selskapet kan sette vitenskapsbaserte klimamål

Dette programmet vil forberede selskapet ditt på å måle sine klimagassutslipp, sette ambisiøse mål for å redusere dem, og rapportere om fremgang. Enten selskapet ditt er kommet langt i klimaarbeidet eller akkurat har begynt – dette er programmet for deg!

Åpenhetsloven 101 – En introduksjon

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav og aktsomhetsvurderinger? Start reisen med et tredagers kurs, holdt av UN Global Compact Norge og Etisk handel Norge, der du får en praktisk gjennomgang av metoden aktsomhetsvurderinger og eksempler på god praksis i næringslivet. Ta kontakt her for å lære mer!

Target Gender Equality

Target Gender Equality hjelper din bedrift med å sette og nå tydelige mål for å øke likestilling og kvinners representasjon i bedriften og næringslivet. Ta kontakt her for å lære mer!

SDG Ambition: Akselerere integrasjonen av bærekraftsmålene i virksomheten

Ettersom vi nærmer oss 2030-fristen for å nå bærekraftsmålene til FN, blir bedrifter i økende grad ansett som en del av løsningen. Bli med i vårt «SDG Ambition Accelerator»-program for en praktisk tilnærming om hvordan man kan inkorporere bærekraftsmålene i egen virksomhet og for å utforske mulighetene for å skape langsiktig verdi for din bedrift og for samfunnet.

Bærekraft som forretningsmulighet
SDG Innovation Accelerator

Støtte og inspirere neste generasjons innovatører innen bærekraft gjennom SDG Innovation Accelerator. Et program utviklet for å engasjere yngre yrkesaktive slik at også de kan stimulere til bærekraftig virksomhet, drive innovasjon, og skape konkrete løsninger med markedspotensiale for virksomheten deres. Ta kontakt her for å finne ut mer!

Sustainability by Design

Sustainability by Design is a four-month sustainability course, with a focus on design thinking to drive innovation across companies and organisations. The course facilitates sustainable progress for both people and the planet. With you  here !