Kompetanseprogram for bærekraft 2022

Øk kompetansen og få støtte i bærekraftsarbeidet til din virksomhet.

Et utarbeidet program med mål om å støtte bedrifters bærekraftsarbeid, både innen økt kompetanse og i gjennomføring av viktige tiltak.

Meld dere på her:

Påmeldingsskjema- Kompetanseprogram for bærekraft 2022

PROGRAMOVERSIKT

Bærekraftskompetanse er ikke lenger forbeholdt bærekraftsavdelingene. UN Global Compact Norge sitt Kompetanseprogram for bærekraft 2022 tar sikte på å mobilisere sentrale deler av din virksomhet og tilby kompetansehevende kurs. Deltakerbedrifter kan velge mellom kurs på introduksjonsnivå og for viderekomne.

HVORFOR DELTA

  • Mulighet til å bedre integrere både bærekraftsmålene og UN Global Compacts ti prinsipper i din forretningsstrategi, drift og i deres interessenthåndtering.
  • Delta i et aktuelt og oppdatert læringstilbud hvor man identifiserer og legger til rette for bærekraftige retningslinjer og praksiser, gjennom en skreddersydd og ansvarlig handlingsplan.
  • Tilgang til grunnleggende verktøy og kompetanse for å bygge et bærekraftig business-case.
  • Lær om rapportering, målsetting og compliance.
  • Bygg kunnskap om tverrfaglig samarbeid for å utvikle bærekraftsløsninger gjennom nye teknologier, initiativer og forretningsmodeller.

KVALIFIKASJONSKRAV

  • For å delta i vårt Kompetanseprogram for bærekraft 2022 kreves det at bedriften er medlem av UN Global Compact Norge eller villig til å bli medlem.
  • Villig til å utnevne to representanter (per modul) som deltar i programmet og påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger programutviklingen, gir støtte ved behov, og deltar i arrangementer.

PROGRAMMETS TIDSLINJE

*GII-kurs er fra hovedkontoret til UN Global Compact. Disse kursene har strenge tidsfrister og kvalifikasjonskrav.

PRISER – INDIVIDUELLE KURS

PRISER – HELE KOMPETANSEPROGRAMMET

 

DELTAKELSE I PROGRAMMET

Ansvarlig næringsliv
Target Gender Equality

Et internasjonalt program forankret i lokalt samarbeid, som fremmer modige næringslivsbeslutninger for å øke likestilling i næringslivet og trapper opp din bedrifts innsats for å nå bærekraftsmålene. Meld dere på her!

Climate Ambition Accelerator

Har dere ennå ikke satt konkrete mål om å kutte klimagassutslipp, eller virker de tekniske kravene og metoden overveldende? Start reisen med å sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom Climate Ambition Accelerator. Meld dere på her!

SDG Ambition

Sett inn støtet for den transformative endringen som trengs for å nå de 17 bærekraftsmålene. Ta del i vårt “SDG Ambition”-akseleratorprogram for å utforske forretningsmuligheter, bygge robusthet og legge til rette for langsiktig vekst. Meld dere på her!

Åpenhetsloven 101

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav til bedrifter om aktsomhetsvurderinger? Start reisen med et tredagers kurs holdt av UN Global Compact Norge og Etisk Handel Norge, der du får en praktisk gjennomgang aktsomhetsvurderinger og eksempler på god praksis i næringslivet. Meld dere på her!

Bærekraft som forretningsmulighet
SDG Innovators Program (SIP)

YSIP er et ti måneders akselerasjonsprogram rettet mot unge fagpersoner i alderen 18-35 år, som jobber i en bedrift som er medlem av UN Global Compact. Programmet skal utfordre fremtidige bedriftsledere til å tenke nytt om tradisjonelle forretningsmodeller. Modernisering av forretningsmodeller kan åpne opp for nye forretningsmuligheter. Målet med programmet er å oppmuntre til nytekning og innovative løsninger som kan skape både en sosial verdi og en markedsverdi for innovatørerer og bedriftene deres. Meld dere på her!

Sustainability by Design

Dette design thinking-kurset er et fire måneders bærekraftkurs laget for å møte behovet for innovativ tenkning på tvers av virksomheter og organisasjoner. Kurset legger til rette for bærekraftig fremgang for både menneskeheten og planeten. Meld dere på her!