Kompetanseprogram for bærekraft 2022

Øk kompetansen og få støtte i bærekraftsarbeidet til din virksomhet.

Et utarbeidet program med mål om å støtte bedrifters bærekraftsarbeid, både innen økt kompetanse og i gjennomføring av viktige tiltak.

Meld dere på her:

Påmeldingsskjema- Kompetanseprogram for bærekraft 2022

PROGRAMOVERSIKT

Bærekraftskompetanse er ikke lenger forbeholdt bærekraftsavdelingene. UN Global Compact Norge sitt Kompetanseprogram for bærekraft 2022 tar sikte på å mobilisere sentrale deler av din virksomhet og tilby kompetansehevende kurs. Deltakerbedrifter kan velge mellom kurs på introduksjonsnivå og for viderekomne.

HVORFOR DELTA

  • Mulighet til å bedre integrere både bærekraftsmålene og UN Global Compacts ti prinsipper i din forretningsstrategi, drift og i deres interessenthåndtering.
  • Delta i et aktuelt og oppdatert læringstilbud hvor man identifiserer og legger til rette for bærekraftige retningslinjer og praksiser, gjennom en skreddersydd og ansvarlig handlingsplan.
  • Tilgang til grunnleggende verktøy og kompetanse for å bygge et bærekraftig business-case.
  • Lær om rapportering, målsetting og compliance.
  • Bygg kunnskap om tverrfaglig samarbeid for å utvikle bærekraftsløsninger gjennom nye teknologier, initiativer og forretningsmodeller.

KVALIFIKASJONSKRAV

  • For å delta i vårt Kompetanseprogram for bærekraft 2022 kreves det at bedriften er medlem av UN Global Compact Norge eller villig til å bli medlem.
  • Villig til å utnevne to representanter (per modul) som deltar i programmet og påfølgende arrangementer, samt en representant på ledernivå som følger programutviklingen, gir støtte ved behov, og deltar i arrangementer.

PROGRAMMETS TIDSLINJE

*GII-kurs er fra hovedkontoret til UN Global Compact. Disse kursene har strenge tidsfrister og kvalifikasjonskrav.

DELTAKELSE I PROGRAMMET

Ansvarlig næringsliv
Target Gender Equality

Et internasjonalt program forankret i lokalt samarbeid, som fremmer modige næringslivsbeslutninger for å øke likestilling i næringslivet og trapper opp din bedrifts innsats for å nå bærekraftsmålene.

Climate Ambition Accelerator

Har dere ikke satt konkrete reduksjonsmål for klimagassutslipp, eller virker de tekniske kravene og metoden overveldende? Start reisen med å sette vitenskapsbaserte utslippsmål med “Climate Ambition Accelerator”.

SDG Ambition

Sett inn støtet for den transformative endringen som trengs for å nå de 17 bærekraftsmålene. Ta del i vårt “SDG Ambition”-akseleratorprogram for å utforske forretningsmuligheter, bygge robusthet og legge til rette for langsiktig vekst.

Bærekraft som forretningsmulighet
Young SDG Innovators Program (YSIP)

YSIP er et ti måneders akselerasjonsprogram rettet mot unge fagpersoner i alderen 18-35 år, som jobber i en bedrift som er medlem av UN Global Compact. Programmet skal utfordre fremtidige bedriftsledere til å tenke nytt om tradisjonelle forretningsmodeller. Modernisering av forretningsmodeller kan åpne opp for nye forretningsmuligheter. Målet med programmet er å oppmuntre til nytekning og innovative løsninger som kan skape både en sosial verdi og en markedsverdi for innovatørerer og bedriftene deres.

Design Thinking in Sustainability

Dette design thinking-kurset er et fire måneders bærekraftkurs laget for å møte behovet for innovativ tenkning på tvers av virksomheter og organisasjoner. Kurset legger til rette for bærekraftig fremgang for både menneskeheten og planeten.

SDG Hackathon

Et todagers program forankret i samarbeid, som motiverer modige næringslivsbeslutninger som trapper opp fremgang i din bedrift for å nå bærekraftsmålene.