Bærekraftig business i Arktis

Publisert 14.03.2022 av UNGC Norge

22 deltakere fra en rekke forskjellige bedrifter og bransjer fikk i regi av UN Global Compact Norge og DigitalNorway en innføring i strategi, mål og kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv gjennom et fire uker langt kurs.  

Bærekraftsamlingen fant sted på Framsenteret i Tromsø 16. februar hvor perspektiver fra sjømat-, avfall-, biotech-, reiselivs- og helsebransjene fikk delt erfaringer og utvekslet ideer. I løpet av firetimers-samlingen ble flere av kompetanseverktøyene til DigitalNorway tatt i bruk, og deltakerne jobbet seg gjennom en vesentlighetsanalyse. Videre ble kommunikasjon av bærekraftsarbeid et hovedfokus, før deltakerne geleidet hverandre gjennom dilemmatrening og “speed dating”.  

UN Global Compacts regionsleder for Nord-Norge, Lotte Lindbjør, var svært fornøyd med kurset og deltakelsen.  

 – Dette har vært en kjempespennende prosess med engasjerte og ambisiøse kursdeltakere som også har bidratt i utviklingen av kurset. Jeg er spesielt fornøyd at flere bedrifter har deltatt med mange ansatte, sier hun.  

– Det tyder på at bærekraft og omstilling er et prioritert og viktig område for dem, understreker Lindbjør.  

Kurset er utformet av DigitalNorway, UN Global Compact Norge og flere deltakere fra løsningsplattformen “Bærekraftig business i Arktis”. Samlingen var det siste i rekken av flere kursmoduler, men dette var det første fysiske. Kurset, som vil bli videreført i fremtiden, ble godt mottatt fra flere hold.  

– Bærekraftsamlingen var en svært nyttig innføring i hvordan en skal komme i gang med bærekraftarbeidet og hvordan en kan bruke bærekraftverktøyet utviklet av Digital Norway. Samlingen hadde dyktige innledere og fasilitatorer for viktige diskusjoner. Etter denne samlingen er det langt lettere å komme i gang med arbeidet. Dette kan anbefales også for andre, sier Jaran Rauø, utviklingsdirektør Stella Polaris AS. 

Også Inger-Lise Brones fra Visit Tromsø-Region satte stor pris på kurset. Hun beskriver det som “gull” å få tilgang til og forståelse av verktøyene.  

– For meg var dette en svært god og viktig start på eget bærekraftarbeid. Kurset startet med innsikt og forståelse om hvorfor bærekraft må inkluderes i bedriftsstrategiene fremover, sett i et globalt perspektiv. Samtidig ble vi tatt ned på bedriftsnivå hvor vi fikk tilgang til verktøyene og den metodiske prosessen hver enkelt av oss må gjennomgå for å utvikle en bærekraftig strategireise i egen bedrift, sier Brones.  

Kontakt oss

Regionleder og plattformkoordinator: