Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune

Regjeringen svikter: Svekker et allerede svakt klimabudsjett

Publisert 12.05.2022 av UNGC Norge

Det er vanskelig å vurdere hva som skal prioriteres i en tid der krig påvirker verdens sikkerhetsbilde, strømprisene gjør det vanskelig å komme igjennom hverdagen for mange og etterdønningene av pandemien kjennes fremdeles på økonomien. Til tross for dette er det skuffende lite som fremhever viktigheten av klimakrisen i Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, til tross for at det skal være rammen for all politikk 

Et positivt og viktig lysglimt er karbonfangst og lagring på Klemetsrud. Nå må andre karbonfangstprosjekter få forutsigbare rammer, slik at dette blir en norsk vekstindustri.  

– Det er flere momenter som uroer oss. I går kom en kraftfull satsning på havvind, det burde gitt større gjenklang i dette reviderte budsjettet. I tillegg kuttes satsningen på hydrogen og i bistandsbudsjettet til næringsutvikling og fornybar energi, sier Kim Gabrielli, adm. dir. i UN Global Compact Norge. 

Det inkluderes 65 millioner til havvind, men beløpet speiler ikke ambisjonen om en «storstilt havvindutbygging». Det er iøynefallende at denne satsningen er så mangelfull, dagen etter at regjeringen la frem store ambisjoner om å bygge 30 GW havvind de neste tiårene. 

EU ønsker norsk hydrogen – Regjeringen svikter 

UN Global Compact Norge er bekymret for den negative utviklingen vi ser på hydrogensatsingen. Denne sektoren har potensiale til å bli storindustri i fremtiden, men det er skuffende at satsningen kuttes med 25 millioner kroner, spesielt i lys av at Regjeringen i sin ferske Energimelding varslet en satsning på en verdikjede for hydrogen.  

Dette er for svakt når EU-kommisjonens skriver i dag i et lekket dokument at de vil importere 10 millioner tonn grønn hydrogen, og viser til nettopp Nordsjøen og Norge som en importmarked. Da Her svikter Regjeringen. Det blir ikke mye satsning med kutt, sier Gabrielli.  

Å satse mindre på næringsutvikling i utviklingsland er feil prioritering. Dette ble allerede kuttet i regjeringens statsbudsjett etter forhandlinger på Stortinget. Nå foreslås det å redusere satsningen med ytterligere 75 millioner kroner. Næringsutvikling og satsning på fornybar energi i alle land er helt avgjørende for å møte klimakrisen. Disse kuttene er det siste utviklingsland som skal gjennom en krevende omstilling trenger. Generelt er det foruroligende at bistandsbudsjettet blir omprioritert på bekostning av verdens fattigste. 

Avgjørende å satse på matsikkerhet som følge av Ukraina-krigen 

Som følge av krigen i Ukraina er matsikkerheten i hele verden rammet, og vi ønsker en økt satsning på dette. Matsikkerhet er en av kjernesakene til UN Global Compact, som fasiliterer samarbeid med mange internasjonale aktører verden over for å etablere bærekraftige matsystemer for både dagens og kommende generasjoner.  

– Det er viktigere enn noen gang å opprettholde fokuset på matsikkerhet. Det er positivt å se at denne prioriteringen følges av penger i budsjettforslaget, sier Gabrielli.