Høring om nordområdemeldingen: –Det er behov for en egen klima- og bærekraftsavtale for næringslivet i nord

Publisert 18.01.2021 av UNGC Norge

Mandag 18. januar var det høring om nordområdemeldingen, også kjent som "Meld. St. 9 (2020-2021) Mennesker, muligheter og interesser i nord". Administrerende direktør Kim Gabrielli deltok i høringen.

Nordområdemeldingen presenterer regjeringen politikk for Nord-Norge, og gir en viktig pekepinn på satningsområder fremover. Ni år siden forrige melding ble det mandag 17. januar avholdt høring på den nye nordområdemeldingen som statsminister Erna Solberg la frem 12. januar.

–Det er behov for en egen klima- og bærekraftsavtale for næringslivet i nord. Vern av nordområdene er selvfølgelig veldig viktig, men det  er behov for å sette et enda sterkere søkelys på bærekraft som businessmulighet. For tar vi ikke den økonomiske muskelen og motivasjonen i næringslivet i bruk, vil vi ikke få til de enorme endringene, som vi nå står ovenfor globalt og i nord, sa Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

To av vil-punktene i meldingen er følgende:

  • Etablere et investeringsfond med statlig og privat kapital som forvaltes fra Nord-Norge.
  • Opprette et fond for unge gründere som forvaltes av Norinnova.
    På et generelt grunnlag savner vi imidlertid flere konkrete handlingspunkter (vil-punkter) med tiltak i meldingen når det gjelder å legge til rette for et fremtidens næringsliv i bærekraften tegn. Vi ber derfor Komiteen vurdere følgende merknader:

–I meldingen løfter regjeringen bærekraft som businessmulighet, men vi mener at dette ytterligere må styrkes. Det grønne, sosiale og bærekraftige skiftet gir en mengde muligheter for næringslivet i Norge og i Nord-Norge. Det er avgjørende at nordområdemeldingen, også er en melding for Nord-Norge for å sikre fremtidens næringslivs rammebetingelser og arbeidsplasser. Det blir derfor helt avgjørende at nordområdepolitikken trekker opp tilstrekkelige tiltak for små og mellomstore bedrifter, som utgjør de aller fleste bedrifter med hovedkontor i Nord-Norge, sa Kim Gabrielli.

Les hele innspillet til UN Global Compact Norge her. De andre innspillene er tilgjengelig her.

Vi har også en løsningsplattform (innovasjonsarena) kalt bærekraftig business i Arktis, som samler ulike aktører, inkludert bedrifter for å finne løsninger og forretningsmuligheter knyttet til bærekraftsutfordringer.