Eirik Kanck skal lede UN Global Compact Norges Møre og Romsdal kontor 

Publisert 24.11.2021 av UNGC Norge

UN Global Compact Norge har ansatt Eirik Kanck (40) som regionleder i Møre og Romsdal. Han vil tiltre stillingen 1. februar 2021. Kanck kommer fra stillingen som leder for marked og innovasjon i gründerselskapet eSea Marine og har med seg verdifull erfaring om samarbeid for å utvikle nye og innovative løsninger for å takle bærekraftsutfordringer.      

– Jeg gleder meg stort til å komme i gang, og til å være en ressurs for regionen i bærekraftsarbeidet. Dette er noe jeg brenner for, og det å få jobbe med bærekraft for, og sammen med, en FN-organisasjon som UN Global Compact er en utrolig mulighet både for meg, bedrifter og samarbeidspartnere i regionen. Vi skal både pushe næringslivet til å utnytte de store forretningsmulighetene som ligger i omstillingen, og løfte frem de gode eksemplene i regionen.

 

Eirik Kanck er fra Kristiansund og har over 17 års erfaring med innovasjon, markedsføring, systemutvikling og nettverksbygging. eSea Marine, Kancks nåværende arbeidsplass, ble nylig utnevnt som Gasellebedrift. Selskapet skaper et renere hav ved bruk av innovative løsninger og erfaringer fra andre marine og maritime bransjer. De siste årene har han blant annet bidratt til å bygge opp Natural Seabed, en løsning for å skape et renere hav. Det er kompetanse som vil komme godt med som regionsleder.

 

– Vi er veldig stolte over ansettelsen av Eirik, og ser frem til å få han på laget som skal bygge og videreutvikle bærekraftstilbudet til norske bedrifter over hele landet. Han har vært sentral i oppbyggingen av eSea som merkevare både nasjonalt og internasjonalt, og har et solid nettverk blant Møre og Romsdals næringsliv, politikk og organisasjonsliv. Vi ser veldig frem til at Eirik starter hos oss neste år, sier Oda Bjerkan, som leder UN Global Compact Norges regionkontorer i Norge.

 

Etableringen av UN Global Compacts kontor i Møre og Romsdal er muliggjort gjennom et samarbeid mellom NEAS, Sparebank1 Nordmøre, Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Arbeidet i Møre og Romsdal ledes i dag av Oda Bjerkan, som vil fortsette å være kontaktperson frem til Eirik Kanck tiltrer 1. februar.

 

Om UN Global Compact: 

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Norgeskontoret ledes av Kim Gabrielli, ble opprettet høsten 2019, og har nærmer seg 350 medlemmer – deriblant 30 av de 40 største i Norge. UN Global Compact er både verdens og Norges største bedriftsnettverk for bærekraft med over 14.000 bedriftsmedlemmer globalt. I Norge hjelper vi våre medlemmer i bærekraftsarbeidet, gjennom ulike innovasjonsarenaer kalt løsningsplattformer, kurs, informasjon og arrangementer.

 

Mer informasjon om UN Global Compact finner du her.

Ved presserelaterte spørsmål om ansettelsen kontakt:

  • Pernille Røe, kommunikasjonssjef i UN Global Compact Norge, pernille.roe@globalcompact.no eller 45201451
  • Matilda Aronsson, presseansvarlig UN Global Compact Norge, matilda.aronsson@globalcompact.no eller 915 96 181