UiO-studenter med bærekraftsoppdrag fra arbeidslivet

Publisert 02.12.2022 av UNGC Norge

I UiO-emnet Bærekraftlaboratoriet tar studenter for seg helt reelle bærekraftsspørsmål i private bedrifter.

Fire studenter fra historie og psykologi ved Universitetet i Oslo har denne uken fremlagt sine prosjektresultater i det tverrfaglige praksisemnet Bærekraftlaboratoriet, «B-LAB2000». Emnet er et samarbeid med UN Global Compact Norge, og gir studentene muligheten til å bidra med sin faglige kunnskap og metodikk til å belyse, forstå og arbeide mot å løse bærekraftsutfordringer i arbeidslivet.

Dette høstsemesteret fikk studentene bryne seg på bærekraftsrelaterte problemstillinger i samarbeid med Vålerenga Fotball Elite, Sopra Steria og Sparebank1 Sørøst-Norge. Alt kulminerte i Bærekraftkonferansen, der studentene presenterte sine ideer, løsningsforslag, innovasjoner og erfaringer fra prosjektene.  

Prosjektene har på ulike måter bidratt inn i bærekraftsarbeidet til bedriftene. 

Tiltaksplan for avfallshåndtering

Hos Vålerenga Fotball Elite fikk studentene ta for seg utfordringen med avfallshåndteringen på kampdager, og se hvordan eksisterende strukturer kunne forbedres. Studentene tok blant annet i bruk deltakende observasjon og tidligere research på det psykologiske fenomenet «nudging». Hvordan kan Vålerenga legge til rette for at tilskuerne ikke lar avfallet ligge igjen på tribunen?

Studentene la frem en tiltaksplan med forslag til 19 tiltak som kunne igangsettes. Blant annet en gjenbrukbar kopp tilknyttet tilbud eller avslag i kiosken som kunne minimere bruken av engangsflasker, og en tydelig visuell markering av søppelkasser som vil kunne lede søppelet frem til riktig sted.

Vesentlighetsanalyse

Hos Sparebank1 Sørøst-Norge fikk studentene i oppgave å gjennomføre en vesentlighetsanalyse som banken kan bruke til å definere fokusområder for sitt videre bærekraftsarbeid.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse internt for bankens ansatte, og også eksternt for noen av bankens viktigste interessenter. Hva slags omstendigheter påvirkes banken av, og hvilke omstendigheter påvirker banken selv, er spørsmål studentene stiller når de ser på dobbel vesentlighet.

I tillegg til spørreundersøkelsen som ga kvantitative data, ble det gjennomført dybdeintervjuer som ga studentene innblikk i hvordan ansatte og interessenter tenker rundt viktige fokusområder for bankens bærekraftsarbeid. Resultatene pekte på områder der banken har et ansvar og en stor mulighet til å lede an.

Rapport på ESG-implementering 

Sopra Steria spurte studentene hvordan de i større grad kunne implementere ESG i sitt arbeid.

Studentene vurderte det som et utfordrende prosjekt fordi begrepet fortsatt er nytt for mange og mangler standardisering i definisjonen. I tillegg er det krevende å kvantifisere menneskene og kunnskapen som finnes innad i Sopra Steria. Bedriften har et bredt spekter av ulike prosjekter, slik at ESG vil måtte implementeres ulikt innad i bedriften.

Bærekraftsteamet til Sopra Steria var involvert underveis til justering av arbeidet, og prosjektet resulterte i en rapport som studentene overrakte bedriften. Det var nyttig for studentene å ha muligheten til å komme utenfra og stille de «enkle og dumme spørsmålene». Bedriften bekreftet at det også var nyttig for dem, da det bidro til økt diskusjon rundt de ulike funksjonene til Sopra Steria, og en påminnelse av hvor viktig det er med en god definisjon av ESG. 

Verdifulle erfaringer og bidrag 

I refleksjonene til studentene rundt emnet og prosjektene, ble læringsutbyttet trukket frem. Studentene har fått trening i teamarbeid og prosjektplanlegging, erfaring med en tverrfaglig metodikk og tilnærming, og praktisk bruk av ulike sett med verktøy. Ikke minst har de fått tillit til egne innspill og fått bygget en faglig selvsikkerhet. Det er ikke tvil om at historie- og psykologistudenter også kan bidra i arbeidet med bærekraft i næringslivet.

De tre bedriftene som var involvert i høstens emne, la heller ikke skjul på at samarbeidet hadde vist seg å være svært nyttig og inspirerende. Bedriftsrepresentanten fra Vålerenga Fotball Elite var tydelig på at studentenes innspill har påvirket hvordan de vil jobbe med avfallshåndtering fremover. Fremover mot neste sesong vil klubben prioritere å innføre enkelte av studentenes anbefalte tiltak.

Representanten fra Sparebank1 Sørøst-Norge bekreftet at vesentlighetsanalysen som studentene har gjennomført er ekstremt viktig og bidrar med innsikt til utviklingen av bankens fremtidige bærekraftstrategier. Også Sopra Steria synes innsikten som studentenes rapport har gitt om nå-situasjonen er et viktig bidrag for bedriftens kommende prosjekter.

UN Global Compact Norge takker studentene Tuva Nordtorp Fangen, Trym Fjeldheim Karlsen, Liv-Helene Slettum Sivertsen og Eivind Hammelbo Søyland for innsatsen og gratulerer med vel gjennomførte prosjekter. Vi er godt fornøyde med samarbeidet med UiO, og gleder oss over at emnet vil arrangeres igjen neste høst.

Ønsker din bedrift å inngå et samarbeidsprosjekt med neste års studenter i Bærekraftlaboratoriet? Les mer om samarbeidet her, eller ta kontakt med Grace-Anne Solvang: grace-anne.solvang@globalcompact.no.