UN Global Compact Norge er et bedriftsinitiativ for bærekraft. Organisasjonen tilbyr kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for bedrifter som deltar i initiativet lokalt, nasjonalt og globalt. Medlemmer får tilgang på konkrete verktøy og ressurser for å styrke sitt arbeid med bærekraftig og ansvarlig forretningsdrift uavhengig av bransje, størrelse og lokasjon. Gjennom tilknytningen til FN og samarbeid med andre globale organisasjoner og myndigheter fungerer UN Global Compact Norge som en pådriver for bærekraftig omstilling i næringslivet i Norge og verden.

 

 

Kjell S. Rakkenes

Konserndirektør for strategi, bærekraft og kommunikasjon

Nortura

Hva er deres største suksess per i dag?

Vi har flere. Vi er på god vei med å redusere karbonutslipp fra industrien, vi har fått dyrebiler som går på biodiesel, store semitrailere som kjører lange transporter på batteri. Vi har nådd matsvinn målet åtte år før tiden. Vi har akkurat gjennomført et forsøk hvor vi forsøker å redusere klimautslippene fra produksjonen av rødt kjøtt. Det ligger mye spennende foran oss som kommer til å løse den store floken alle snakker om – er rødt kjøtt bærekraftig?

Les hele saken her.

Fremtidens næringsliv

Oda Bjerkan utnevnt til administrerende direktør i UN Global Compact Norge

Publisert 24.06.2024 av UNGC Norge

Styret i UN Global Compact Norge har utnevnt Oda Bjerkan til ny administrerende direktør i UN Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Bjerkan har fungert som konstituert leder de siste seks månedene og kommer fra stillingen som direktør for program og regioner i organisasjonen. Hun tiltrer sin nye rolle 1. juli 2024.

Veien mot netto-null: Betydningen av unngåtte utslipp (avoided emissions) for bærekraftige bedrifter

Publisert 06.06.2024 av UNGC Norge

I den grønne omstillingen fokuseres det i stor grad på reduksjon av egne utslipp, kjent som scope 1, 2 og 3. Dette er avgjørende, men ikke tilstrekkelig for å nå ambisjonen om netto-null innen 2050 og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader som fastsatt i Parisavtalen. Virksomheter må også omstille seg til å levere lav- og nullutslippsløsninger og -produkter. Begrepet "avoided emissions” eller unngåtte utslipp på norsk, får i denne sammenheng stadig større oppmerksomhet.

Ask the Experts: How to strategically prepare for CSRD/ESRS reporting

Publisert 31.05.2024 av UNGC Norge

UN Global Compact Norway members! Bring your questions and join us for an interactive online discussion with Position Green, the international sustainability consultancy, on how to strategically prepare your company for reporting under the European Corporate Sustainability Directive (CSRD).

Fremtidens Næringsliv
en podkast om bærekraft og business

Teknologi og trygghet: Beskyttelse av barn og unge på nettet

Episode 133

Ifølge Medietilsynet har 90 prosent av 9-18-åringer et eller flere sosiale medier. Samtidig viser tall fra Norsk filminstitutt og Kantar at 96 prosent av barn mellom 7 og 14 år spiller dataspill. Som i det virkelige liv med skole og fritidsaktiviteter, trenger barn og unge trygge rammer også på internett. Men hva om løsningen i seg selv ligger i teknologi?

Hør episoden

Bærekraftslederens Rolle

Episode 132

I en verden preget av stadig økende krav og forventninger til bærekraftig ledelse, er det ikke uvanlig å føle seg overveldet. I denne episoden tar vi et dykk inn i bærekraftsledelse gjennom perspektivene til Marit Flinder Roscher-Nielsen, Bærekraftsansvarlig i Elis Norge AS som nylig deltok «Bærekraftslederprogrammet», ledet av Christoffer Ringnes Klyve for bærekraft i Nordnorsk Lederutvikling (NNL) og UN Global Compact Norge.

Hør episoden

Fra Prinsipper til Praksis: Omstillingsplaner

Episode 131

I dagens stadig mer bevisste næringsliv står bærekraft i sentrum. Klimakrise, naturkrise, og kampen mot sosiale ulikheter krever engasjement og handling fra bedriftene. Å sette bærekraftsmål er bare begynnelsen, og det neste steg er ofte å konkretisere veien til målene. Dette er der omstillingsplaner kommer inn i bildet. I januar 2023 nedsatte UN Global Compact Norge en ekspertgruppe for å utvikle et rammeverk for omstillingsplaner i Norge.

Hør episoden

Arrangement & aktiviteter

1. apr
31. jul
Fremgangsmeldingen (Communication on Progress – CoP) – Plattformen åpnes
Sted: I medlems Dashboard profil
Arrangør: UN Global Compact Norge
Fremgangsmeldingen (Communication on Progress – CoP) – Plattformen åpnes
17. jul
Communication on Progress – Office Hours (Global)
Sted: Online
Arrangør: UN Global Compact - Global CoP Team
Communication on Progress – Office Hours (Global)
18. jul
Fremgangsmelding : Spørretime for Medlemmer
Sted: Digitalt
Arrangør: UN Global Compact Norge
Fremgangsmelding : Spørretime for Medlemmer
24. jul
Communication on Progress – Office Hours (Global)
Sted: Online
Arrangør: UN Global Compact - Global CoP Team
Communication on Progress – Office Hours (Global)
31. jul
Fremgangsmeldingen (Communication on Progress – CoP) – Leveringsfrist
Sted: I medlems Dashboard profil
Arrangør: UN Global Compact Norge
Fremgangsmeldingen (Communication on Progress – CoP) – Leveringsfrist
legg til arrangement
Legg til et arrangement

Har du et arrangement eller en aktivitet du vil dele?

Alle bærekraftsmålene

Verdens felles arbeidsplan for å redde planeten og menneskeheten
Bærekraftsmålene er en oppfordring til handling fra alle land for å fremme menneskelig velstand, inkluderende verdiskapning og beskytte planeten.

FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv

Miljø
Menneskerettigheter
Arbeidsliv
Antikorrupsjon

Bærekraftstips rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev