Bærekraftsmålene

FNs 17 bærekraftsmål er fremtidens største forretningsmulighet. Hvordan kan virksomheten din dra nytte av å bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden?

Fakta om bærekraftsmålene

Det er mye snakk om bærekraft og FNs bærekraftsmål. Begreper som sustainability og bærekraftig utvikling har aldri vært mer populært, men hva betyr det egentlig for bedrifter og organisasjoner?

Tusenårsmålene

Rett over tusenårsskiftet innkalte FN til et toppmøte hvor ledere fra store deler av verden ble enige om en felles dugnad for å utrydde ekstrem fattigdom og sult. De såkalte tusenårsmålene inneholdt åtte punkter og skulle strekke seg fra 2000-2015. I løpet av tusenårsmålenes periode, opplevde verden blant annet en halvering av fattigdom og sult.

 

Bærekraftsmålene bygger på tusenårsmålene

I 2015 erstattet FN de åtte tusenårsmålene med 17 nye bærekraftsmål (BKM) i 2030-agendaen. Den positive utviklingen skulle videreføres, og dermed ble bærekraftsmålene (2015–2030) vedtatt for å sikre videreutviklingen av arbeidet rundt globale menneskerettigheter, samt redusere det økologiske fotavtrykket.

Bærekraftsmålene gjenspeiler på mange måter endringene og utfordringene verden står overfor. Målene har forskjellig betydning i ulike deler av verden. Det er viktig å understreke at i motsetning til tusenårsmålene, gjelder bærekraftsmålene for alle deler av verden- også de landene med sterk økonomi og en produktiv industrisektor. Bærekraftsmålene kan bli ansett som et globalt veikart så vel som tidenes største forretningsmulighet, nemlig det å utvikle og ta i bruk bærekraftige løsninger.

 

Bærekraftsmål må sees i sammenheng for å oppnås

Bærekraftsmålene innebefatter produksjon og forbruk, arbeid og menneskerettigheter, innovasjon og industri så vel som likestilling mellom kjønnene og livet under vann. Dette høres kanskje ut som vidt forskjellige utfordringer å ta tak i på en gang. Bærekraftsmålene må sees i sammenheng for å kunne oppnås. De er nemlig utformet slik at økonomi, miljø og sosial utvikling blir satt i sammenheng ettersom det ene området påvirker det andre. Det er viktig at virksomhetene kartlegger de ulike bærekraftsmålene som de berøres direkte av og har en påvirkning på, for deretter å se sammenhengen med andre mål.

 

Virksomhetens fordeler ved å oppnå bærekraftsmålene

For å oppnå bærekraftsmålene må et forsterket samspill mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn til. Samspillet kan innebære investeringer i utviklingsland, så vel som implementering av bærekraftige strategier innad i egen virksomhet og tett samarbeid med det sivile samfunnet. Av den grunn ser vi stadig flere innovasjonstiltak finne sted innen fornybar energi, sirkulær økonomi og digitalisering.

Bærekraftsmålene er verdens største forretningsmulighet

Fra et forretningsperspektiv er bærekraftsmålene faktisk blitt en forretningsmulighet verdt 12 milliarder dollar. De 17 målene kan være en god oppskrift og veileder for hvordan virksomheten din kan ta samfunnsansvar, bidra til en bedre verden, og samtidig gi positive utslag på bunnlinjen deres. Bærekraft er både etisk og lønnsomt.

FNs 17 bærekraftsmål består av totalt 169 ulike delmål som konkretiserer ønsket effekt ved bruk av mer håndgripelige mål. Klikk deg inn på hvert individuelle mål for en fullstendig oversikt.

 

UN Global Compact Network Norge og næringslivet

UN Global Compact Network Norge (UNGCNN) er en del av FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Sammen med våre deltakende virksomheter jobber vi for å identifisere og inspirere til utviklingen av konkrete løsninger som sikrer et bærekraftig næringsliv og fremtid. UNGCNN tilbyr virksomheter en kartlegging av deres bærekraftsområder og jobber rådgivende med bærekraftige strategier.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om din virksomhets forretningsstrategi for bærekraft og for å bli bedre kjent med tilbudet til våre deltakere.

Trenger du inspirasjon til hvordan man gjør bærekraft til forretningsmuligheter? I podkasten og magasinet Fremtidens Næringsliv publiserer vi informasjon og samtaler med mange av dem som bidrar til å skape og fremme nettopp fremtidens næringsliv – både toppledere, politikere og opinionsledere. Følg gjerne Fremtidens Næringsliv på Instagram og UN Global Compact på sosiale medier:

 

Mål 1: Utrydde fattigdom
"Utrydde alle former for fattigdom i hele verden"
Mål 1: Utrydde fattigdom
Mål 2: Utrydde sult
Ved å fremme bærekraftig og økologisk landbruk og redusere matsvinn kan norske bedrifter bidra til å utrydde sult, samtidig som profitten øker
Mål 2: Utrydde sult
Mål 3: God helse
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Mål 3: God helse
Mål 4: God utdanning
En rettferdig utdannelse av god kvalitet er avgjørende for bærekraftig utvikling. Men hvordan kan norske bedrifter bidra til at alle barn har tilgang på gratis og kvalitetssikret utdanning?
Mål 4: God utdanning
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
“Hvis norske kvinners yrkesdeltakelse skulle reduseres til gjennomsnittet i OECD, ville verdien av dette produksjonstapet tilsvare hele oljeformuen vår, også den som befinner seg under bakken.” -Jens Stoltenberg.
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
Mål 7: Ren energi for alle
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
Mål 7: Ren energi for alle
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
Mål 10: Mindre ulikhet
Ulikhet er negativt for en bærekraftig økonomisk vekst. Så hvis mindre ulikhet bidrar til en bedre økonomi for samfunnet og bedriftene, vil det å satse på mangfold være lønnsomt.
Mål 10: Mindre ulikhet
Mål 11: Bærekraftig byer og samfunn
Framtidens byer handler om å gjøre byene og bosetningene inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.
Mål 11: Bærekraftig byer og samfunn
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Hvordan din bedrift kan sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre gjennom sirkulær økonomi.
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
Mål 13: Stoppe klimaendringene
Mål 14: Livet i havet
Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
Mål 14: Livet i havet
Mål 15: Livet på land
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
Mål 15: Livet på land
Mål 16: Fred og rettferdighet
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
Mål 16: Fred og rettferdighet
Mål 17: Samarbeid for å nå målene
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Mål 17: Samarbeid for å nå målene


Bærekraftsnyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev